viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

DK35 Obwodnica Wałbrzycha

"Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35"

 

Oddział: Wrocław

Długość: ok. 6,1 km w tym odcinek pozamiejski 1,1 km
Obecny etap: w realizacji
Lata realizacji: 2018-2022
Wartość projektu: 48 319 tyś. zł wg aneksu do PI dla odcinka pozamiejskiego

2011 – 2012 - uzyskiwanie decyzji ZRID; w tym:
11.04.2012 r. – uzyskanie Decyzji nr 5/12 zezwalającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, od km 2+3+350 do km 8+250;(decyzja stała się ostateczna z dniem 09.06.2012 r.);

12.10.2015 r. -  podpisanie porozumienia pomiędzy GDDKiA a Gminą Wałbrzych reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wałbrzycha w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji zadania: „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, od km 2+350 do km 8 +250”;
28.08.2017 r. – podpisanie porozumienia (umowy powierniczej) w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” pomiędzy GDDKiA a Gminą Wałbrzych reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wałbrzycha;
31.08.2018 r.–Ogłoszenie przetargu na Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35";

22.10.2018 r. - otwarcie ofert;

13.06.2018 r. -Ogłoszenie przetargu na Wykonawcę zadania pn. "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35";

14.09.2018 r. – otwarcie ofert;

 

Wykonawca

Kwota oferty

kosztorys pozamiejski netto

kosztorys pozamiejski brutto

ALDESA

271 870 440,04

22 875 366,10

28 136 700,30

BUDIMEX

307 112 578,29

23 269 655,01

28 621 675,66

STRABAG

311 572 130,46

25 553 400,98

31 430 683,21

Mostostal Warszawa

325 342 821,00

26 843 429,97

33 017 418,86

Mota-Engil

336 116 566,85

26 834 257,23

33 006 136,39

Kobylarnia

337 140 661,38

29 681 711,41

36 508 505,03

EUROVIA

337 476 065,30

26 465 453,80

32 552 508,17

 

27.03.2019r. - podpisanie umowy z Nadzorem Inwestorskim
 

04.04.2019r. Podpisanie umowy z wykonawcą zadania - z firmą Budimex S.A.

 

 

Mapa Obwodnicy Wałbrzycha

 

PARAMETRY TECHNICZNE

• klasa drogi G

• kategoria ruchu KR 5

• prędkość miarodajna 70 km/h

• szerokość jezdni 2 x 7.5 m

• szerokość pasa ruchu 3.5 m

• szerokość opaski zewnętrznej 0.50 m

• szerokość pasa dzielącego 3.0m ÷9.0m

 

ZAKRES INWESYCJI (BEZ PODZIAŁU NA ODCINEK MIEJSKI I POZAMIEJSKI)

W zakres inwestycji wchodzą:

1) Roboty drogowe : 

- budowa dwóch jezdni obwodnicy w ciągu drogi krajowej DK35 

- budowa dwóch węzłów: węzeł Żeromskiego i węzeł Reja 

- przebudowa istniejącego odcinka drogi krajowej DK35 

- przebudowa drogi wojewódzkiej DW 376 (ul. Gałczyńskiego – Topolowa, Chopina) 

- przebudowa drogi powiatowej DP 3404D (ul. Długa) z przebudową skrzyżowania 

- przebudowa drogi powiatowej DP 3405D (ul. Wyszyńskiego) 

- budowa nowego odcinka drogi powiatowej DP 3407D 

- przebudowa drogi powiatowej DP 3402D (ul. Wysockiego) z przebudową skrzyżowania 

- przebudowa drogi powiatowej DP 3403D (ul. Chrobrego) 

- przebudowa dróg gminnych i lokalnych (ul. Szczawieńska, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej,) 

- budowa nowych odcinków dróg gminnych (ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej D1 przy węźle Żeromskiego)  budowa dróg serwisowych 

- budowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych, zatok postojowych itp. 

- budowa elementów systemu odwodnienia 

- budowa przepustów drogowych

2) Obiekty inżynierskie m.in.: 

- budowa 3 wiaduktów w ciągu obwodnicy, 

- budowa kładki i przejścia podziemnego dla pieszych, 

- budowa 3 obiektów na przebudowywanych ciekach,

3) Kanalizacja deszczowa

4) Urządzenia ochrony środowiska m.in.: 

- budowa zbiorników retencyjnych, 

- budowa ekranów akustycznych, 

- budowa przejścia dla zwierząt.

5) Zieleń

6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

-  bariery ochronne 

- elementy oznakowania pionowego i poziomego 

- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach

7) Oświetlenie

8) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

9) Rozbiórki: 

- elementów dróg i ulic 

- elementów sieci uzbrojenia terenu 

- elementów małej architektury i ogrodzeń 

- ewentualnych budynków mieszkalnych i gospodarczych kolidujących z inwestycją

10) Uzdatnienie podłoża

 

Strona internetowa kontraktu http://obwodnicawalbrzycha.pl/