viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

DK31 Obwodnica Kostrzyna nad Odrą

oddział: Zielona Góra

długość: 9,18 km

obecny etap – w przygotowaniu

 

1. etap w realizacji:

31.10.2018 - podpisano umowę z firmą Multiconsult Polska Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31.

III kw. 2021 - planowany termin przekazania etapu STEŚ-R

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi:

Obwodnica miasta Kostrzyn nad Odrą przebiegać będzie po nowym śladzie drogi krajowej nr 31, po północnej stronie miasta. Inwestycja swoim zakresem obejmie przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych oraz ochronę dóbr kultury. Zgodnie z podjętą uchwałą KOPI do dalszych prac projektowych zostanie przyjęty przebieg trasy w wariancie 1. Początek projektowanej obwodnicy będzie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 31 natomiast koniec na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i 31.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi – GP,
 • prędkość projektowa – 80 km/h,
 • prędkość miarodajna – 100 km/h,
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
 • szerokość poboczy gruntowych - min. 1,5 m,
 • obciążenie – 115 kN/oś.

3. Zakres inwestycji

 • zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska,
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • ewentualna budowa oświetlenia drogowego,
 • przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej,
 • zapewnienie pełnej obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do projektowanej drogi, w zależności od potrzeb przewidzieć remont lub przebudowę istniejących dróg dojazdowych lub budowę dróg zbiorczych,
 • rozwiązanie powiązań komunikacji publicznej,
 • ewentualne zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz inne niezbędne urządzenia ochrony środowiska,
 • wariantowanie przebiegu drogi,
 • wstępny projekt organizacji ruchu.

4. Wariantowanie przebiegu drogi

 

GDDKiA 

 

5. Obiekty inżynierskie

 • w opracowaniu

6. Węzły

 • brak

III. Ochrona środowiska

 • w opracowaniu