viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Rozbudowa DK94 (E-40) na odc. Łańcut - Głuchów (tzw. obwodnica Łańcuta)

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- oddział - Rzeszów

- długość – 5,82 km

- obecny etap – w realizacji

- planowane lata realizacji 2018 - 2021

- wartość projektu  – 152 523 998,75  zł

 

1.etap zrealizowany:

-   wydana decyzja środowiskowa - 01.12.2006 r.

-  ostateczność decyzji środowiskowej – 19.01.2017 r.

-   wydana decyzji ZRID – 29.09.2010 r.

-   ostateczność decyzji ZRID – 26.11.2013 r.

-   przetarg ogłoszony na Wykonawcę robót – 15.07.2017 r.

-   podpisanie umowy z Wykonawcą  – 18.05.2018 r.

-   przetarg ogłoszony na Konsultanta – 13.09.2017 r.

-   podpisanie umowy z Konsultantem   – 15.06.2018 r.

 

2.etap w realizacji: 

18 maja 2018 r. podpisana została umowa na rozbudowę odcinka DK94 Łańcut-Głuchów, będącego tzw. obwodnicą miasta Łańcuta (dł. 5,8 km).

Wykonawca: Budimex S.A.

Kwota: 115 847 768,51 zł brutto

Termin: 34 miesiące

 

strona internetowa projektu :   www.obwodnicalancuta.pl 

 

II. Opis inwestycji

Droga krajowa nr 94 Jędrzychowice – Korczowa zaliczana jest do podstawowego układu komunikacyjnego Polski. Umożliwia ona dojazd do przejść granicznych w południowo wschodniej części kraju (przejścia graniczne: Korczowa, Medyka) i  stanowi drogę alternatywną dla autostrady A4.
W istniejącym stanie przedmiotowa droga posiada jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu, w złym stanie technicznym, bez chodników, z dużą ilością zjazdów publicznych i indywidualnych, z nakładającą się na siebie funkcją tranzytową i lokalną, która jest przyczyną dużej wypadkowości. Droga ta nie posiada zabezpieczeń ekologicznych, w tym ekranów akustycznych chroniących tereny przed ponadnormatywnym oddziaływaniem drogi.

 

1. Przebieg drogi

Rozbudowywana droga krajowa nr 94, na odcinku Łańcut – Głuchów,  zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, powiatu łańcuckiego, miasta i gminy Łańcut w miejscowości Łańcut i wsi Głuchów. Droga przebiega po śladzie istniejącej DK 94 od km 613+767,30 do km 619+589,86 (za wyjątkiem odc. od ok. 618+100 do ok. 618+500  związanego z budową nowego mostu)

Projektowana obwodnica miasta Łańcuta  krzyżuje się z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. W ramach zadania zostaną zaprojektowane i przebudowane odcinki dróg publicznych w zakresie mieszczącym się w liniach rozgraniczających wyznaczonych  decyzją ZRID i stanowi I etap realizacji inwestycji.

 

MAPA ORIENTACYJNA 

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

- klasa techniczna drogi – GP

- prędkość projektowa - 60 km/h

- prędkość miarodajna – 80 km/h

- liczba pasów ruchu – 2 z częścią jezdni wyłączoną z ruchu  o  szer.3.5 m, w tym opaski bitumiczne 2 x   0.5m (lokalnie przekrój 2+1 od km  ok.618+600 do km ok. 619+250 ( 2 x prawy pas ruchu + 1 lewy pas ruchu)

- szerokość pasa ruchu – 3.50 m

- szerokość opasek wewnętrznych -  0.5 m

- szerokość poboczy gruntowych – 1.5 m

- skrajnia pionowa – 4.90 m

- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 

3. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji planuje się :

- budowę drogi jednojezdniowej, dwupasowej z częścią jezdni wyłączoną z ruchu o szer. 3.50 m;

- przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych :

  •  z drogami wojewódzkimi nr 877 Naklik – Łańcut – Szklary,  nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Żurawica, ul. Kościuszki,  ul. Graniczną oraz drogą powiatową nr 1520R Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów w formie rond jednopasowych,
  • z ul. Piłsudskiego,  jako  skrzyżowanie skanalizowane,

- budowę 2 obiektów inżynierskich (mostu na rzece Sawa i przepustu)

- budowę dróg dojazdowych (serwisowych);

- budowę zabezpieczeń ekologicznych;

- budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych;

- przebudowę i zabezpieczenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej.

 

4. Obiekty inżynierskie:

- 2 szt.:  most na rzece Sawa,

- 1  przepust φ 150 cm

 
III. Ochrona środowiska  

Dla inwestycji została wydana w dniu 1.12.2006 r. decyzja DUŚ.

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 01.12.2006 r. oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.07.2010 r.  przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje wykonanie:

- przejścia dla zwierząt w celu ochrony dziko żyjącej fauny,

- urządzeń podczyszczających wody opadowe,

- zbiorników retencyjnych, służących do kontrolowanego zrzutu wód  do naturalnych odbiorników,

- ekranów akustycznych celem ochrony akustycznej otaczającego terenu.

 

Powiązane informacje:

18.05.2018 r. Podpisano umowę na realizację tzw. obwodnicy miasta Łańcuta  

1.12.2017 r. Poznaliśmy oferty cenowe firm zainteresowanych budową obwodnicy Łańcuta 

11.07.2017 r. Startuje przetarg na realizację obwodnicy Łańcuta 

7.11.2018 r. Zielone światło dla obwodnicy Łańcuta