viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Budowa drogi S10 na odcinku Piła - Wyrzysk

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła - Wyrzysk”

 

Oddział: GDDKiA w Poznaniu

Długość – ok. 31 km

Obecny etap – proces przygotowawczy - prace projektowe (studialne)

Wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji 1 200 000 tys. zł.

 

 1. Etapy realizacji:
 • 07.09.2018r. – GDDKiA O/PO podpisała Umowę z AECOM Polska Sp. z.o.o. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S10 dla odcinka Piła - Wyrzysk. Zakres umowy obejmuje: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);
 • II kw. 2019r. – zakończenie etapu SK - rekomendacja korytarzy do STEŚ na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla SK;
 • II kw. 2019r. – odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami (etap STEŚ);
 • IV kw. 2020r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ;
 • I kw. 2021r. – złożenie wniosku o wydanie DŚU;
 • IV kw. 2021r. – przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji);
 • IV kw. 2022r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI;

 

 1. Opis inwestycji:
 1. Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w całości w województwie wielkopolskim na terenach gmin: Piła, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie i Wyrzysk.

Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła (węzeł "Piła Wschód") - Wyrzysk stanowi kontynuację zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi S10 od A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz – Toruń – Płońsk (S7), na odcinku Piła (węzeł "Piła Wschód") – Wyrzysk”. Inwestycja umożliwi dogodne połączenie na trasie między Szczecinem - Wałczem - Piłą - Bydgoszczą - Płońskiem a Warszawą. Planowana inwestycja drogowa ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu na drodze, usprawnienie ruchu tranzytowego i turystycznego, a także stworzenie podstawy rozwoju regionu położonego w sąsiedztwie projektowanego odcinka drogi S10.

Odcinek drogi S10 o długości ok. 29 km rozpoczyna się w węźle „Piła Wschód" (ok. km 183+230 istniejącej drogi krajowej nr 10) projektowanego w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S10/S11 odcinek Piła-Ujście” i włącza się do zrealizowanej obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi S10.

 

Plan orientacyjny

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2
 • Vp = 100 km/h
 • konstrukcja nawierzchni na obciążenie 11,5 tony/oś,
 • skrajnia pionowa 5,0m,
 • obiekty inżynierskie: klasa I + STANAG 2021
 • przekrój normalny:
  • pobocza 2 x min 1,25 m
  • pas awaryjny 2 x 2,50 m
  • pasy ruchu 2 x 3,50 m
  • pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m

 

3. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się:

 • budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;
 • budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);
 • budowę przepustów;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory);
 • budowę oświetlenia węzłów;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);
 • przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych;
 • budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6;
 • ustalenie lokalizacji miejsc obsługi podróżnych;

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi ekspresowej S10

Wariant nr 1a

Trasa ma swój początek w miejscu podłączenia do projektowanego w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S10/S11 odcinek Piła-Ujście” węzła „Piła Wschód” (ok. km 183+230 istniejącej drogi krajowej nr 10). Następnie droga ekspresowa odgina się w kierunku północnym, i po północnej stronie omija m. Jeziorki, Śmiłowo, Grabówno i Okaliniec. Przed Tomaszewem, S10 odgina się w kierunku południowym, przecina istniejącą DK10 i biegnie równolegle po jej południowej stronie. Koniec wariantu znajduje się w miejscu włączenia do istniejącego węzła „Kosztowo”.

 

Wariant nr 2c

Wariant 2c, powstały z połączenia wariantów 1a i 3a, jest tzw. wariantem wynikowym, który powstał po analizie wyników ankiet zebranych podczas konsultacji społecznych. Na odcinku do m. Nieżychowo wariant wynikowy jest prowadzony wg wariantu nr 1a, natomiast od Nieżychowa, wariant nr 2c prowadzony jest wg przebiegu wariantu nr 3a.

 

Wariant nr 3a

Trasa ma swój początek w miejscu podłączenia do projektowanego w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S10/S11 odcinek Piła-Ujście” węzła „Piła Wschód” (ok. km 183+230 istniejącej drogi krajowej nr 10). Na początkowym odcinku droga ekspresowa biegnie równolegle po południowej stronie istniejącej drogi krajowej nr 10. Przed miejscowością Śmiłowo odgina się w kierunku północnym, i po północnej stronie omija m. Śmiłowo, Grabówno i Okaliniec. Następnie droga S10 przed Tomaszewem odgina się w kierunku południowym, przecina istniejącą DK10 i biegnie równolegle po południowej stronie istniejącej drogi krajowej. Na wysokości Nieżychowa, ponownie odgina się w kierunku południowym i omija Kosztowo po stronie południowej. Koniec wariantu znajduje się w miejscu włączenia do istniejącego węzła „Kosztowo”.

 

5. Obiekty inżynierskie:

W ramach inwestycji przewiduje się budowę wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej (nad liniami kolejowymi, rzekami, drogami i innymi przeszkodami) oraz budowę wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg publicznych krzyżujących się z planowaną inwestycją. Na obecnym etapie (STEŚ) zostaną opracowane ogólne założenia projektowe dla obiektów inżynierskich. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację przyrodniczą zostaną zaprojektowane przejścia dla zwierząt.

 

6. Węzły drogowe i Miejsca Obsługi Podróżnych.

Na planowanym odcinku drogi ekspresowej planuje się budowę dwóch węzłów drogowych w pobliżu miejscowości Kaczory i Białośliwie. Ponadto w rejonie miejscowości Grabówno planuje się lokalizację Miejsca Obsługi Podróżnych.