viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek II- długości około 7 kilometrów.

oddział: Opole

długość – 6,808 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu: 165 000 000,00 zł brutto

 

1. Etap zrealizowany:

rok 2008 – opracowano „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe etap II budowy drogi ekspresowej S 11 Obwodnica Kępna”.

15.06.2009 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

09.11.2009 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

22.03.2010 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydaną przez RDOŚ w Poznaniu.

07.04.2014 r. – wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zajęcie stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.03.2010 r.

 18.04.2014 r. – postanawianie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – stwierdzenie, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.03.2010 r.

07.10.2015 r. – ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”.

 

2. Etap w realizacji:

02.10.2017 r. – podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., wartość kontraktu: 122 606 490,28 zł brutto

 

Wiecej na stronie internetowej inwestycji:

 http://www.obwodnicakepna2.pl

 

II. Opis inwestycji:

 1. Przebieg drogi:

Przedmiotowa inwestycja położona jest na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie kępińskim, na terenie gmin Kępno i Baranów.

 

GDDKiA

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

Odcinek od km 5+292,00 do km 8+500,00

 • klasa drogi - S
 • prędkość projektowa – 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5,0 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m lub większe
 • obciążenie – 115 kN/oś

Odcinek od km 8+500,00 do km 12+100,00

 • klasa drogi - S
 • prędkość projektowa – 80 km/h
 • prędkość miarodajna – 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu – 3,75 m
 • szerokość opaski zewnętrznej – 1,25 m (obustronnie)
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m lub większe
 • obciążenie – 11,5 tony/oś

3. Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej S11 o długości 6,808 km, węzła „Kępno – Wschód” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, węzła „Baranów” – połączenie z istniejącą drogą krajową nr 11, budowa 9 obiektów inżynierskich. Przebudowa istniejących dróg kolidujących z obwodnicą, wykonanie systemu odwodnienia drogi wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej,  elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej). Wykonanie oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń ochrony środowiska.

4. Wariantowanie przebiegu drogi:

Wariant I – droga przecina tereny łąk i pól takich miejscowości jak Myjomice, Krążkowy, Mianowice, Jankowy i Baranów. W km ok. 7+100 inwestycja przecina nasyp kolejowy linii Poznań-Kluczbork, a następnie w km ok. 10+760 koliduje z rzeką Samica (Niesób). W km 7+900 zlokalizowany został węzeł Kępno II (skrzyżowanie z istniejącą drogą krajową nr 8). Wariant I przecina tory kolejowe w km 10+600, a dalej przechodzi przez grunty wsi Baranów. W km ok. 12+128 przewidziano lokalizację węzła Baranów, który zapewnia podłączenie do istniejącej drogi krajowej nr 11. Koniec odcinka następuje za węzłem Baranów ok. km 12+174,65.

Wariant II – Od węzła Jankowy droga ekspresowa biegnie równolegle do torów kolejowych i w miejscowości Piaski, w km ok. 14+968,86 włącza się do istniejącej drogi krajowej nr 11. Trasy obu wariantów pokrywają się aż do miejscowości Jankowy, gdzie rozwidlają się tuż przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 5704.

Wariant I wskazano jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi.

5. Obiekty inżynierskie:

W ramach inwestycji planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie 9 obiektów inżynierskich, w tym 2 wiadukty drogowe nad projektowaną drogą ekspresową, 4 wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, 2 mosty w ciągu drogi ekspresowej oraz 1 przejście dla zwierząt dołem pod drogą ekspresową.

6. Węzły:

 • węzeł „Kępno – Wschód” – połączenie z drogą wojewódzką nr 482,
 • węzeł „Baranów” – połączenie z istniejącą drogą krajową nr 11 (po realizacji inwestycji S11 odc. II z drogą krajową nr 39)

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych waz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym.