viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość - ok. 8,2 km

- obecny etap – w realizacji

- lata realizacji - 2018-2022

- wartość projektu - 286 403 716,49 zł

 

1.etap zrealizowany:

01.2012 - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe etap II (STEŚ II)

18.10.2012 - Przyjęcie STEŚ II dla drogi S19 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA 

07.01.2013 - Zatwierdzenie przez  Generalnego Dyrektor DKiA protokołu z posiedzenia KOPI, jako preferowany wskazano wariant WS9 jako alternatywny wariant WS 5J

18.04.2012 - Uzgodnienie raportu oddziaływania na środowisko

30.04.2014 - Uzyskanie decyzji środowiskowej

08.05.2015 - Ostateczność decyzji środowiskowej

18.09.2015 - Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę (I etap)

23.06.2017 - II etap przetargu - zaproszenie do składania ofert

21.12.2018 - Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę. Wykonawca Budimex S.A. https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/31823/S19-Lublin-Rzeszow-w-realizacji 

19.09.2019 - Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) - planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 848 408 745,83 zł. Wysokość dofinansowania UE: 412 806 332,82 zł

18.10.2019 - Złożenie do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID)

 

2.etap w realizacji

Plac budowy przekazany Wykonawcy - trwa budowa

 

strona internetowa projektu: http://www.s19-kamien-sokolow.pl/  

GDDKiA

II. Opis inwestycji

1.Przebieg drogi

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) stanowi fragment drogi ekspresowej S19 leżącej w szlaku komunikacyjnym Via Carpatia przebiegającym przez Litwę, Polskę, Słowację i Węgry i zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie: rzeszowskim, na terenie miasta i gminy Sokołów Małopolski oraz gminy Kamień.

Długość tego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej wynosi około 8,2 kilometrów. Dostępność drogi dla użytkowników będzie zapewniona jedynie w węzłach drogowych: Kamień i Sokołów Małopolski Północ, natomiast ruch lokalny będzie się odbywać za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na druga (bez połączenia z droga ekspresowa).

 

Plan orientacyjny 

Orientacja na mapie województwa 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna  -  S
- prędkość projektowa  - 100 km/h
- prędkość miarodajna -  110 km/h
- liczba pasów ruchu -  2 x 2
- szerokość pasa ruchu -  3,5 m
- szerokość opasek wewnętrznych -  0,5 m
- szerokość pasa awaryjnego  - 2,5m
- szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami  - 5,0m
- szerokość poboczy gruntowych – min.  0,75 m
- obciążenie nawierzchni -   115 kN/oś
 

3. Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę: dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej, węzłów drogowych: Kamień i Sokołów Małopolski Północ, Miejsc Obsługi Podróżnych MOP I Górno Wschód i MOP I Górno Zachód, Obwodu Utrzymania Drogowego na terenie węzła Sokołów Małopolski Północ, obiektów inżynierskich (wiadukty drogowe, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, ekrany chroniące nietoperze siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe) a także wykonanie innych prac niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania drogi ekspresowej.

 

4. Obiekty inżynierskie

6  obiektów  nad drogą  ekspresową (wiadukty w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową),

1 przejście górne dla średnich zwierząt,

1 przejście dolne dla średnich zwierząt

2 przepusty do celów ekologicznych

 

5. Węzły

Węzeł Kamień

W węźle Kamień droga krajowa nr DK19 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19 i będzie przebiegać nad nią w sposób bezkolizyjny poprzez wiadukt WD36. Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje skrętne drogi krajowej DK19 z drogą ekspresową S19.  Skrzyżowanie drogi krajowej  z drogą ekspresową będzie wykonane w postaci węzła typu typu WB o kształcie pół karo i pól półkoniczyny. Łącznice P1 po stronie lewej (wschodniej) będą mieć kształt karo, natomiast po stronie prawej, łącznice P1 i 2xP1 zostaną zlokalizowane w północno - zachodniej ćwiartce i będą posiadać kształt typu półkoniczyna. Połączenie łącznic typu P1 i 2xP1 z DK19 zostanie zapewnione poprzez dwa średnie, jednopasowe ronda W ramach korekty przebiegu drogi krajowej (przebudowy drogi krajowej) zostanie zapewnione  prowadzenie ruchu pieszo - rowerowego.

 

Węzeł  Sokołów Małopolski Północ

W węźle Sokołów Małopolski Północ droga krajowa nr DK19 będzie krzyżować się z drogą ekspresową i będzie przebiegać nad nią w sposób bezkolizyjny poprzez wiadukt 44WD. Wykonany węzeł zapewnii wszystkie relacje skrętne drogi krajowej DK19 z drogą ekspresową S19. Skrzyżowanie drogi krajowej DK19 z drogą ekspresową zostanie wykonane w postaci węzła typu WB o kształcie półkoniczyny z łącznicami w ćwiartkach przeciwległych oraz dwoma rondami na drodze krajowej DK19. Połączenie łącznic typu P1 i 2xP1 z DK19 zostanie zapewnione poprzez dwa średnie, jednopasowe ronda. W ramach korekty przebiegu drogi krajowej (przebudowy drogi krajowej) zostanie zapewnione prowadzenie ruchu pieszo - rowerowego.


III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.04.2014 r. oraz decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.05.2015 r. przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje wykonanie:

- przejść dla zwierząt małych i średnich oraz schronień dla ptaków i nietoperzy  w celu ochrony dziko żyjącej fauny,

- urządzeń podczyszczających wody opadowe, zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych i infiltracyjnych dla ochrony przed zanieczyszczeniem wód,

- ekranów akustycznych celem ochrony akustycznej otaczającego terenu.