viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 Podgórze - Kamień

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – około 10,5 km

- obecny etap – w realizacji

- lata realizacji – 2018–2021 

- wartość projektu – 409 998 628,28 PLN brutto

 

1.etap zrealizowany:

02.02.2012 - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ)

18.14.2012 - Raport oddziaływania na środowisko

30.04.2014 - Decyzja środowiskowa

08.05.2015 - Ostateczność decyzji środowiskowej 

15.11.2016 - Posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI)

23.12.2016 - Zatwierdzenie protokołu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI)

18.09.2015 - Ogłoszenie przetargu na realizację

23.06.2017 - Zaproszenie do składania ofert

09.08.2018 - Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę (Wykonawca: Budimex S.A. Wartość: 333 520 613,12 zł, https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/30261/Podpisano-umowy-na-realizacje-kolejnego-odcinka-szlaku-Via-Carpatia )

10.06.2019 - Złożenie wniosku o wydanie Decyzji o Zgodzie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)

19.09.2019 - Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) - planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 848 408 745,83 zł. Wysokość dofinansowania UE: 412 806 332,82 zł

28.02.2020 - Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID)

 

2.etap w realizacji:

Plac budowy przekazany Wykonawcy - trwa budowa.

 

Strona internetowa projektu:   http://www.s19-podgorze-kamien.pl/

GDDKiA

II. Opis inwestycji

1.Przebieg drogi

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa, drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła)  od około km 430+300 do około km 440+635,00  (tj. od ok. km 33+455 do ok. km 43+790 – kilometraż na podstawie DŚU). Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S-19 leżącej w szlaku komunikacyjnym Via Carpatia przebiegającym przez Litwę, Polskę, Słowację i Węgry, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: niżańskim, leżajskim, rzeszowskim, na terenie gmin Jeżowe, Nowa Sarzyna, Kamień.

 

Początek przedmiotowego odcinka S19 przyjęto przed węzłem „Podgórze” przecinającego trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką DW861. Następnie trasa drogi ekspresowej omija kompleks leśny od strony wschodniej, zmienia kierunek na południowo-zachodni i na granicy trzech powiatów tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego przecina drogę powiatową nr DP 1084 R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska tworząc węzeł Nowy Kamień. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, przecina istniejąca drogę nr 19 i tworzy węzeł Kamień, przed którym kończy się przedmiotowy odcinek.          

 

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej  drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

 

GDDKiA 

2.Podstawowe parametry techniczne

klasa techniczna - S,

prędkość projektowa – 100 km/h,

prędkość miarodajna – 110 km/h,

liczba pasów ruchu – 2x2,

szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

szerokość opasek wewnętrznych – 0,5 m,

szerokość pasa awaryjnego – 2,5m

szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 5,0m

szerokość poboczy gruntowych – min 0,75 m,

skrajnia pionowa – 5,0 m,

obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś

 

3.Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę drogi ekspresowej po nowym śladzie,
 • budowę węzłów drogowych: Podgórze oraz Nowy Kamień ,
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji drogą ekspresową,
 • budowę dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe),
 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • wykonanie przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjne na drogę ekspresową,
 • wykonanie pasów technologicznych,
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,
 • wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod
  i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 • oświetlenie drogowe,
 • urządzenia BRD: oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo wodnych,
 •  oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,  z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych,
 • System Zarządzania Ruchem,
 • przełożenie lub przebudowę koryt rzek i cieków w zakresie uzgodnionym z ich administratorem/zarządcą,
 • wycinkę i nasadzenie drzew i krzewów.

 

4.Obiekty inżynierskie

 • 5 mostów
 • 8 wiaduktów  (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem)
 • 1 przejście dla zwierząt górą 
 • 5 przepustów o funkcji ekologicznej

5.Węzły

 • Węzeł Podgórze

Droga wojewódzka nr 861 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 431+223 i przebiegać pod drogą ekspresową. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 861 z drogą ekspresową zostanie wykonane w postaci  węzła typu karo z jednym rondem. Wykonany węzeł zapewni relacje w pomiędzy miejscowościami Kopki-Bojanów.

 

 • Węzeł Nowy Kamień

Droga powiatowa nr 1084R  będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 435+781 i przebiegać pod drogą ekspresową. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1084R z drogą ekspresową zostanie wykonane w postaci węzła typu karo z dwoma rondami. Wykonany węzeł zapewni relacje pomiędzy miejscowościami Nowy Kamień- Nowa Szarzyna.


III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.04.2014 r. oraz decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.05.2015 r.  przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje wykonanie:

- przejść dla zwierząt małych i średnich oraz schronień dla ptaków i nietoperzy w celu ochrony dziko żyjącej fauny,

- zbiorników kompensacyjnych dla płazów,

- urządzeń podczyszczających wody opadowe, zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych i infiltracyjnych  dla ochrony przed zanieczyszczeniem wód,

- ekranów akustycznych celem ochrony akustycznej otaczającego terenu.