viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 Rudnik nad Sanem - Nisko Południe

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 6,46 km

- obecny etap – w realizacji

- lata realizacji – 2018-2021

- planowana wartość projektu – 211 380 790,68 PLN brutto

 

1.etap zrealizowany:

06.2011 - Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

04.01.2013 - Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęła STEŚ dla drogi S19 na odcinku węzeł Zapacz – Sokołów Małopolski

07.01.2013 - Protokół z tego posiedzenia zatwierdził Generalny Dyrektor DKiA, jako preferowany wskazano: wariant WS 9 (alternatywnie WS 5J) 

15.03.2013 - Raport oddziaływania na środowisko

30.04.2014 - Decyzja środowiskowa

08.05.2015 - Ostateczność decyzji środowiskowej

18.09.2015 - ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę

27.02.2017 – zaproszenie do składania ofert w II etapie przetargu na zaprojektowanie i budowę

18.06.2018 - Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wartość: 196 339 975,77 PLN brutto, https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/29675/Podpisano-3-umowy-na-realizacje-podkarpackiej-Via-Carpatii ).

18.04.2019 - złożenie wniosku o  wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)

15.11.2019 - podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów na odcinku węzeł Lasy Janowskie (bez węzła) - węzeł Nisko Południe (z węzłem) - całkowita wartość projektu: 917 408 465,64 zł, w tym dofinansowanie unijne: 468 342 018,53 zł

13.12.2019 - otrzymano ZRID

 

2.etap w realizacji:

Plac budowy przekazany Wykonawcy - trwa budowa.

 

strona internetowa projektu:  http://s19lasyjanowskie-nisko.pl/

GDDKiA

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi:

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się w węźle Rudnik nad Sanem na przecięciu z drogą krajową nr 77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się ponownie do szerokotorowej linii kolejowej LK65, biegnąc równolegle do niej, a następnie w węźle Nisko Południe krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową LK65. 

 

Mapa

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna: S
- prędkość projektowa: 100 km/h
- prędkość miarodajna: 110 km/h
- liczba pasów ruchu: 2x2 (docelowo 2x3)
- szerokość pasa ruchu: 3,5 m
- szerokość opasek wewnętrznych: 0,5 m
- szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m
- szerokość pasa dzielącego: 4,0 m
- szerokość poboczy gruntowych: min. 0,75 m
- skrajnia pionowa: min. 5,0 m
- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 

3. Zakres inwestycji:

Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Nisko Południe, skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach raportu rozpatrywano pięć wariantów przebiegu drogi ekspresowej S19 na odcinku gr. województwa – węzeł Zapacz: WS5, WS6, WS7, WS8, WS9, oraz osiem wariantów przebiegu drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Zapacz – Sokołów Małopolski. W decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 30 kwietnia 2014 roku wybrano wariant WS 9 w km 0+000 – 8+750 oraz wariant WS 5J w km 8+800 – 51+976.

 

5. Obiekty inżynierskie
- wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem): 6
- przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 6

Po szczegółowej analizie terenowej i przyrodniczej może nastąpić optymalizacja ilości, parametrów i lokalizacji przejść dla zwierząt.

 

6. Węzły

Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa dwóch węzłów drogowych wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do węzła;
- węzeł Rudnik nad Sanem, typ węzła WB – karo z dwoma rondami
- węzeł Nisko Południe, typ węzła WB - węzeł typu pół-koniczyna

 

GDDKiA 


III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30.04.2014 r. oraz decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.05.2015 r., przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje wykonanie:

  • przejść dla zwierząt małych i średnich oraz schronień dla ptaków i nietoperzy w celu ochrony dziko żyjącej fauny,
  • urządzeń podczyszczających wody opadowe, zbiorników retencyjnych,  retencyjno – infiltracyjnych i infiltracyjnych dla ochrony przed zanieczyszczeniem wód,
  • ekranów akustycznych celem ochrony akustycznej otaczającego terenu,
  • zbiorników kompensacyjnych (rozrodczych) dla płazów.