viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Ostrów Wielkopolski- Kępno

 

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kępno

 

Oddział: GDDKiA w Poznaniu

Długość – od 39 km do 41km

Obecny etap – proces przygotowawczy - prace projektowe (studialne)

Wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji 1 100 000 tys. Zł.

 

 1. Etap w przygotowaniu.
 • 01.2018r. – GDDKiA O/PO podpisała Umowę z Trakt Sp. z o.o. sp.k. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S11 dla odcinka Ostrów Wielkopolski - Kępno.  Zakres umowy obejmuje: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);
 • 10.2018r. – odbiór I etapu prac projektowych „Studium Korytarzowego”;
 • 12.2018r. - zakończenie etapu SK - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia ZOPI (rekomendacja korytarzy do STEŚ);

Na posiedzeniu ZOPI, które odbyło się w dniu 03.12.2018r., przy udziale przedstawicieli władz samorządów terytorialnych, do dalszych prac projektowych na etapie STEŚ zostały zarekomendowane:

 • Korytarze nr 2 i 3
 • Korytarza nr 1 z wyłączeniem odcinka od km ok. 12+000 do km 19+500 i połączeniem na tym odcinku z korytarzem nr 2.  
 • kwiecień – lipiec 2019r. przeprowadzenie konsultacji społecznych (etap STEŚ);
 • IV kw. 2020r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI;
 • IV kw. 2021r. - przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji);
 • I kw. 2023r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI.

 

 1. Opis inwestycji.

1. Przebieg drogi:

Projektowana droga ekspresowa położona jest w obszarze administracyjnym województwa wielkopolskiego, w powiecie ostrowskim na terenie gminy Przygodzice, w powiecie ostrzeszowski na terenach gmin Ostrzeszów, Kobyla Góra, w powiecie kępińskim na terenach gmin Kępno i Baranów.

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

—  klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2

—  Vp = 100 km/h

—  konstrukcja nawierzchni na obciążenie 11,5 tony/oś,

—  skrajnia pionowa 5,0m,

—  obiekty inżynierskie klasy  A +STANAG 2021 klasy 150

—  przekrój normalny:

•        pobocza 2 x min 1,25 m

•        pas awaryjny 2 x 2,50 m

•        pasy ruchu 2 x 3,50 m

•        pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m

 

3. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się:

 

 • budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;
 • budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);
 • budowę przepustów;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory);
 • budowę oświetlenia węzłów;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);
 • przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych;
 • budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6;
 • ustalenie lokalizacji miejsc obsługi podróżnych;

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi :

Wariant 1

Wariant rozpoczyna swój bieg na końcu istniejącej obwodnicy m. Ostrów Wlkp., gdzie w miejscu istniejącego ronda zostanie zaprojektowany węzeł drogowy „Przygodzice”. Następnie wariant drogi ekspresowej biegnie równolegle do istniejącego śladu drogi krajowej nr 11, a dalej omija po wschodniej stronie miejscowość Antonin. Tuż za tą miejscowością przecina linię kolejową nr 272 oraz istniejącą drogę krajową, a następnie przebiega po zachodniej stronie DK11 pomiędzy miejscowościami Niedźwiedź i Kozły. Dalej droga przecina kompleks leśny i przebiega pomiędzy miejscowościami Ostrzeszów a Rojów łącząc się z wariantem nr 2. Dalej wariant przechodzi przy zabudowaniach m. Olszyna a za tą miejscowością na wysokości m. Turze wariant zbliża się do istniejącej DK11. Następnie droga przecina tereny leśne i łączy się z istniejącą obwodnicą Kępna gdzie w miejscu istniejącego ronda zaprojektowany zostanie węzeł drogowy „Kępno Północ”.

 

Wariant 2

Po otrzymaniu wyników z przeprowadzonych spotkań informacyjnych ze społeczeństwem podjęto decyzję o rezygnacji z dalszych prac nad wariantem nr 2.

 

Wariant 3

Początkowy przebieg wariantu do przecięcia istniejącej drogi krajowej nr 11 za m. Antonin, jest tożsamy z wariantami 1 i 2. Następnie wariant omija m. Bledzianów po zachodniej stronie, by następnie ominąć m. Rojów w większej odległości niż wariant nr 2. Za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 449 wariant prowadzony jest w kierunku południowo-wschodnim omijając po tej stronie m. Olszyna. Na wysokości m. Turze wariant zbliża się z przebiegiem do wariantów 1 i 2. Za m. Turze wszystkie projektowane warianty mają ten sam przebieg z uwagi na konieczność dowiązania do istniejącej obwodnicy m. Kępno, gdzie w miejscu istniejącego ronda zaprojektowany zostanie węzeł drogowy „Kępno Północ”.

 

Wariant 5

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych do dalszej analizy i oceny na etapie STEŚ został wprowadzony wariant nr 5.

Przebieg wariantu 5 od początku opracowania do wysokości przecięcia z drogą wojewódzką nr 444 pokrywa się z wariantem 3. W tym miejscu wariant 5 nieznacznie oddziela się od wariantu 3 i biegnie po jego zachodniej stronie. Następnie za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 449 wariant swoim przebiegiem zahacza o tereny gminy Kobyla Góra i przebiega w bliskiej okolicy przysiółka Meszyny. Dalej wariant prowadzony jest w kierunku południowo-wschodnim omijając tereny gminy Kobyla Góra. Na wysokości m. Turze wariant zbliża się z przebiegiem do wariantów 1, 2 i 3. Za m. Turze wszystkie projektowane warianty mają ten sam przebieg z uwagi na konieczność dowiązania do istniejącej obwodnicy m. Kępno, gdzie w miejscu istniejącego ronda zaprojektowany zostanie węzeł drogowy „Kępno Północ”.

 

 

5. Obiekty inżynierskie:

Na obecnym etapie (STEŚ) przewiduje się budowę wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej (nad liniami kolejowymi, rzekami, drogami i innymi przeszkodami), budowę wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg publicznych krzyżujących się z planowaną inwestycją oraz obiektów inżynierskich pełniących funkcję przejść dla zwierząt.

 

 

6. Węzły drogowe i Miejsca Obsługi Podróżnych.

Dokładna analiza lokalizacji oraz geometrii węzłów drogowych w szczególności pod kątem analiz ruchowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych zostanie przeprowadzona na obecnym etapie STEŚ.

 

 

Plan orientacyjny.