viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S11 Szczecinek - Piła

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odc. Szczecinek – Piła.

 

Oddział: GDDKiA Oddział w Poznaniu

długość – ok. 60 km

Obecny etap – proces przygotowawczy - prace projektowe (studialne)

Wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji 2 500 000 tys. zł.

 

 1. Etapy realizacji:
 • 01.2018r. – GDDKiA O/PO podpisała Umowę z AECOM Polska Sp. z o.o. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S11 dla odcinka Szczecinek – Piła. Zakres umowy obejmuje: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);
 • IV kw. 2018r. – zakończenie etapu SK - rekomendacja korytarzy do STEŚ na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla SK;
 • I kw. 2019r. – przeprowadzenie konsultacji społecznych (etap STEŚ);
 • III kw. 2020r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ
 • III kw. 2020r. – złożenie wniosku o wydanie DŚU;
 • III kw. 2021r. – przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji)
 • III kw. 2022r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI

 

 1. Opis inwestycji
 1. Przebieg drogi:

Projektowana droga ekspresowa położona jest w obszarze administracyjnym dwóch województw:

 • Zachodniopomorskiego, w powiecie szczecińskim, w gminie Szczecinek;
 • Wielkopolskiego, w powiatach: złotowskim, w gminach: Okonek, Jastrowie, Tarnówka, Krajenka oraz w powiecie pilskim, w gminach: Piła i Szydłowo.

Odcinek drogi S11 o długości ok. 60 km ma swój początek w miejscu włączenia do realizowanej obwodnicy miasta Szczecinek (ok. 120+600 km DK11) i włącza się do planowanego węzła „Piła Północ”.

 

Przebieg opracowywanych korytarzy przedstawia załączony plan orientacyjny  

 

 1. Podstawowe parametry techniczne:
 • klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2
 • Vp = 100 km/h
 • konstrukcja nawierzchni na obciążenie 115 kN/oś,
 • skrajnia pionowa 5,0m,
 • obiekty inżynierskie: klasa I + STANAG 2021
 • przekrój normalny:
  • pobocza 2 x min 1,25 m
  • pas awaryjny 2 x 2,50 m
  • pasy ruchu 2 x 3,50 m
  • pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m

 

 1. Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przewiduje się:

 • budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;
 • budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);
 • budowę przepustów;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory);
 • budowę oświetlenia węzłów;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);
 • przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych;
 • budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6;
 • ustalenie lokalizacji miejsc obsługi podróżnych;

 

 1. Wariantowanie przebiegu drogi ekspresowej S11:

Wariant nr 1

Wariant 1 ma długość ok. 54,305 km. Początek trasy łączy się z realizowaną obwodnicą miasta Szczecinek w okolicy km 120+400 istniejącej drogi krajowej nr 11.

W km 0+187 przewidziano węzeł drogowy „Turowo” łączący istniejącą drogę nr 1296Z i istniejącą drogę krajową nr 11. W km 6+116 droga ekspresowa przecina linię kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. W dalszej części droga przebiega po zachodniej stronie miejscowości Lotyń, a następnie po zachodniej stronie miejscowości Okonek. W km 18+300 przewidziano węzeł drogowy „Okonek” łączący istniejącą drogę powiatową nr 1010P. Następnie droga poprowadzona jest po wschodnie części Borucina i zachodniej stronie miejscowości Jastrowie. W km 24+000 wyznaczono miejsce po obu stronach drogi na miejsce obsługi podróżnych (MOP) typ II oraz III. W km 26+691 przewidziano węzeł drogowy „Jastrowie Północ” łączący istniejącą drogę powiatową nr 1013P. W km 31+513 przewidziano węzeł drogowy „Jastrowie Południe” umożliwiający połączenie komunikacyjne z drogą krajową nr 22 łączącą Jastrowie i Szwecję. W km 36+265 droga ekspresowa ponownie przecina linię kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. W km 51+500 przewiduje się wybudowanie miejsc obsługi podróżnych (MOP) typ II oraz typ III. Trasa łączy się za pomocą łuku o promieniu 1800 m z planowanym węzłem „Piła Północ” (dawniej „Piła Koszyce”).

W wariancie 1 projektuje się również drogę krajowa 22 o długości 9,34 km, pozwalającą obejście miejscowości Jastrowie po stronie zachodniej z ominięciem zabudowy mieszkalnej. Początek trasy znajduje się po północnej stronie miejscowości Podgaje. W km 5+300 projektowana droga przecina linię kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. Proponowany odcinek drogi łączy się z projektowaną drogą

ekspresową S11 na węźle Jastrowie Północ.

 

Wariant nr 2

Wariant 2 ma długość ok. 60,24 km. Początek trasy łączy się z realizowaną obwodnicą miasta Szczecinek w okolicy km 120+400 istniejącej drogi krajowej nr 11. W km 0+187 przewidziano węzeł drogowy „Turowo” łączący istniejącą drogę krajową nr 11 oraz drogę powiatową nr 1296Z. W dalszej części droga przebiega po wschodniej stronie miejscowości Lotyń, a następnie po wschodniej części miejscowości Okonek. W km 22+205 przewidziano węzeł drogowy „Podgaje” łączący istniejącą drogę krajową nr 11 i nr 22 oraz drogę powiatową nr 1012P. W km 23+700 wyznaczono miejsce po obu stronach drogi na miejsce obsługi podróżnych (MOP) typ II oraz III. W km 27+500 droga ekspresowa krzyżuje się z linią kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. Następnie droga poprowadzona jest po zachodniej stronie miejscowości Jastrowie. W km 36+550 przewidziano węzeł drogowy „Jastrowie” umożliwiający połączenie komunikacyjne z drogą krajową nr 22 łączącą Jastrowie i Szwecję. W km 41+269 droga ekspresowa ponownie przecina linię kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. W km 54+600 przewiduje się wybudowania miejsc obsługi podróżnych (MOP) typ II oraz typ III. W dalszej części droga przebiega po wschodniej stronie miejscowości Dobrzyca. Trasa łączy się z planowanym węzłem „Piła Północ” (dawniej „Piła Koszyce”).

Wariant nr 3

Wariant 3 ma długość ok. 59,31 km. Początek trasy łączy się z realizowaną obwodnicą miasta Szczecinek w okolicy km 120+400 istniejącej drogi krajowej nr 11. W km 0+187 przewidziano węzeł drogowy „Turowo” łączący istniejącą drogę krajową nr 11 oraz drogę powiatową nr 1296Z. W dalszej części droga przebiega po wschodniej stronie miejscowości

Lotyń, a następnie po wschodniej części miejscowości Okonek. W km 22+205 przewidziano węzeł drogowy „Podgaje” łączący istniejącą drogę krajową nr 11 i nr 22 oraz drogę powiatową nr 1012P. W km 23+700 wyznaczono miejsce po obu stronach drogi na miejsce obsługi podróżnych (MOP) typ II oraz III. W km 27+500 droga ekspresowa krzyżuje się z linią kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. Następnie droga poprowadzona została po zachodniej stronie miejscowości Jastrowie. W km 36+513 przewidziano węzeł drogowy „Jastrowie” umożliwiający połączenie komunikacyjne z drogą krajową nr 22 łączącą Jastrowie i Szwecję. W km 41+269 droga ekspresowa krzyżuje się z linią kolejową nr 405 relacji Szczecinek - Piła. W km 56+500 przewiduje się wybudowanie miejsc obsługi podróżnych (MOP) typ II i III. Trasa łączy się z planowanym węzłem „Piła Północ” (dawniej „Piła Koszyce”).

 

Warianty 1, 2 i 3, na końcowym odcinku od miejscowości Jastrowie do projektowanego węzła Piła Północ, przebiegają przez Obszar Natura 2000 (specjalne obszary ochrony siedlisk i obszar specjalny ochrony ptaków).

 

 1. Obiekty inżynierskie:

W ramach inwestycji przewiduje się budowę wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej (nad liniami kolejowymi, rzekami, drogami i innymi przeszkodami) oraz budowę wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg publicznych krzyżujących się z planowaną inwestycją. Na kolejnym obecnym etapie (STEŚ) zostaną opracowane ogólne założenia projektowe dla obiektów inżynierskich. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację przyrodniczą zostaną zaprojektowane przejścia dla zwierząt.

 

 1. Węzły drogowe i Miejsca Obsługi Podróżnych.

Na planowanym odcinku drogi ekspresowej połączenie projektowanej drogi będzie realizowane za pośrednictwem węzłów drogowych. W wariancie 1 planuje się budowę czterech węzłów drogowych w rejonie miejscowości Turowo, Okonek i Jastrowie (2 węzły). W wariantach 2 i 3 planuje się budowę trzech węzłów drogowych zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Turowo, Podgaje i Jastrowie Ponadto na każdym z wariantów planuje się budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych. W wariancie 1 MOP-y zlokalizowane będą w pobliżu miejscowości Jastrowie i Krępsko, natomiast w wariantach 2 i 3 w okolicy miejscowości Podgaje i Krępsko.