viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S11 Kórnik–Ostrów Wielkopolski

 

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wielkopolski

 

Oddział: GDDKiA w Poznaniu

Długość – około 85 km (w tym dobudowa drugiej jezdni dla obwodnicy Jarocina i Ostrowa Wlkp.)

Obecny etap – proces przygotowawczy - prace projektowe (studialne).

Wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji 3 400 000 tys. zł.

 

I. Etapy procesu przygotowania. 

1. Studium Korytarzowe (zakończone)

- 01.2018r. - GDDKiA O/PO podpisała Umowę z JPL Project Sp. z o.o. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S11 dla odcinka Kórnik – Ostrów Wlkp.;

- 12.2018r. – zakończenie etapu SK - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia ZOPI;

Na posiedzeniu ZOPI, które odbyło się w dniu 11.12.2018r., przy udziale przedstawicieli władz samorządów terytorialnych, do dalszych prac projektowych na etapie STEŚ, zostały zarekomendowane korytarze nr 1, 2 i 3 z korektą korytarza nr 2 w rejonie m. Witaszyce.

 

2.  Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (trwa).

 • II kw. 2019r. – przeprowadzenie konsultacji społecznych (etap STEŚ);
 • 10.10.2019r. rozwiązanie umowy z dotychczasowym Wykonawcą opracowań projektowych
 • 28.10.2019r. – ogłoszenie przetargu na kontynuację prac projektowych nad etapem STEŚ (wraz z uzyskaniem DŚU) oraz wykonanie koncepcji programowej (KP).
 • 14.05.2020r. – podpisanie Umowy z nowym Wykonawcą, biurem projektowym Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z.o.o.,  na dokończenie opracowań projektowych w zakresie STEŚ wraz z uzyskaniem DŚU i opracowaniem KP.
 •  I kw. 2022r. – planowany termin wyboru wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ;
 •  IV kw. 2022r. /I kw. 2023r. - przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji).

 

3. Koncepcja Programowa (nierozpoczęta)

 • I kw. 2024r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI.

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi ekspresowej S11:

Projektowana droga ekspresowa położona jest na obszarze administracyjnym województwa wielkopolskiego, na terenie powiatów:

 • poznańskiego - gmina Kórnik;
 • średzkiego - gminy Środa Wielkopolska, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl;
 • jarocińskiego - gminy Jarocin, Kotlin;
 • pleszewskiego - gminy Pleszew, Dobrzyca, Czermin;
 • ostrowskiego - gminy Ostrów Wielkopolski, Raszków;

2. Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa S, przekrój dwujezdniowy, pasy ruchu, 2x2
 • Prędkość projektowa, Vp = 100 km/h
 • Prędkość miarodajna, Vo=110 km/h
 • konstrukcja nawierzchni na obciążenie 115 kN/oś,
 • skrajnia pionowa 5,0m,
 • obiekty inżynierskie klasy  A +STANAG 2021 klasy 150
 • przekrój normalny:
 • pasy ruchu 2 x 3,50 m (plus ewentualna rezerwa w zależności od wyników analizy dodatkowego pasa)
 • pas awaryjny 2 x 2,50 m
 • pobocza 2 x min 1,25 m
 • pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m

 

3. Zakres inwestycji:

 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. W szczególności przewiduje się:

 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;
 • budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;
 • budowę jezdni dodatkowych do obsługi terenu przyległego, zapewniającego dojazd do nieruchomości położonych w otoczeniu inwestycji;
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);
 • budowę przepustów;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany dźwiękochłonne, zieleń ochronna, separatory);
 • budowę oświetlenia węzłów;
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);
 • przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych;
 • budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6;
 • ustalenie lokalizacji miejsc obsługi podróżnych (MOP);
 • ustalenie lokalizacji Obwodów Drogowych (OD);

 

 

 

III. Podział inwestycji na pododcinki.

 

1. Pododcinek A  Kórnik – Jarocin.

Projektowany pododcinek A drogi ekspresowej S11 rozpoczyna się za istniejącym węzłem „Kórnik Południe” (dowiązanie do przekroju dwujezdniowego), następnie biegnie przez gminę Środa Wlkp. oraz Zaniemyśl (w zależności od wariantu) dalej przebiega przez gminę Krzykosy gdzie przewiduje się powiązanie z drogą krajową nr 15 poprzez zaprojektowane przedłużenia DK15 o odcinek drogi jednojezdniowej w klasie technicznej GP o długości 2,0 - 7,5 km (w zależności od wariantu).  Następnie droga ekspresowa po przekroczeniu mostem rz. Warty  biegnie w kierunku m. Nowe Miasto nad Wartą, a dalej  dowiązywać się będzie do zrealizowanej obwodnicy Jarocina (w ciągu S11), na której zaprojektowana zostanie dobudowa drugiej jezdni na odcinku od początku zrealizowanej jednojezdniowej obwodnicy do węzła „Mieszków”.

 

Długość pododcinka A od ok. 35,5 do 36,5 km w zależności od wariantu.

 

Plan orientacyjny pododcinka A

 

2. Pododcinek B Jarocin – Ostrów Wielkopolski.

Projektowany pododcinek B drogi ekspresowej S11 rozpoczynać się będzie od istniejącego węzła „Jarocin” z drogą DW 443 i łącznikiem do DK 11 i przebiegać będzie w pobliżu m. Kotlin, m. Pleszew, następnie przez gm. Raszków i Ostrów Wlkp.  w rejonie miejscowości takich jak Górzno, Grudzielec , Szczury do istniejącej obwodnicy m. Ostrów Wlkp. (Etap I) wraz z doprojektowaniem drugiej jezdni na w/w obwodnicy na odcinku od węzła Ostrów Wlkp. Północ do węzła Ostrów Wlkp. Wschód (DK 25).

Na wysokości m. Pleszew przewiduje się łącznik od węzła drogowego Pleszew Południe (S11) do istniejącej drogi krajowej nr 11 w m. Zielona Łąka, a dalej  zaprojektowanie korekty przebiegu DK 12 po stronie  południowej m. Pleszew do włączenia w istniejący ślad dk12 w okolicy m. Brzezie, o łącznej długości (w zależności od wariantu) 8,0 - 8,5km  jednojezdniowej drogi w klasie technicznej GP.

 

Długość pododcinka B od 47+500 do 48+500 w zależności od wariantu.

 

Plan orientacyjny pododcinka B

 

IV. Wariantowanie przebiegu drogi S11 na odcinku Kórnik-Ostrów Wielkopolski.

 

1. Wariant 1:

 

Wariant nr 1 jest najbardziej zbliżony do przebiegu istniejącej drogi krajowej nr 11. W rejonie Środy Wielkopolskiej przebieg wariantu nr 1 jest oddalony od miasta ze względu ścisłą zabudowę zurbanizowaną miasta Środy Wielkopolskiej, jej strefy inwestycyjne oraz zabudowę miejscowości ościennych tj. Kijewo czy Słupia Wielka. Następnie wariant przecina pola uprawne, łąki a na fragmencie (za m. Marianowo Brodowskie) przez obszar leśny. Przebieg wariantu zdeterminowany jest również skrzyżowaniem z linią kolejową nr 272 którą przecina na wysokości Nadziejewo (zgodnie z wytycznymi kąt skrzyżowania drogi z linią kolejowa powinien być większy od 60 stopni). Wariant w rejonie Nowego Miasta nad Wartą przechodzi za m. Murzynowo Leśne przez kompleks leśny. Dalej, w rejonie istniejącego mostu przez rzekę Wartę, wariant biegnie równolegle do drogi krajowej nr 11, a następnie projektowana droga S11 włącza się w istniejący odcinek dogi S11 stanowiącej fragment obwodnicy Jarocina. Dalej po „wyjściu” z węzła „Jarocin” przebiega po wschodniej stronie drogi krajowej nr 11 i zbliża się do miejscowości Kotlin. Następnie wariant przecina drogę krajową nr 11 i przechodzi pomiędzy miejscowościami Pleszew, a Kowalew oraz przecina 3-szynową Powiatową Kolej Lokalną. Po ominięciu miasta Pleszew, wariant biegnie po stronie zachodniej drogi krajowej nr 11 w rejonie m. Nowa Wieś i m. Palusz. Na wysokości m. Pleszew przewiduje się łącznik od węzła drogowego Pleszew Południe (S11) do istniejącej drogi krajowej nr 11, a dalej  zaprojektowanie przebiegu DK 12 po stronie  południowej m. Pleszew do włączenia w istniejący ślad DK12 w okolicy m. Brzezie.

Następnie wariant przecinając pola uprawne i łąki pomiędzy m. Sobótka i m. Górzno ponownie przecina istniejącą drogę krajowa nr 11 omijając łukiem m. Górzno. W końcowym kilometrażu projektowanego odcinka S11 wariant nr 1 włącza się w istniejący węzeł „Ostrów Wlkp. Północ”.

 

2. Wariant 2 i 3:

 

Warianty 1, 2 i 3 w kilku miejscach mają wspólny przebieg po tej samej trasie w planie. Przebieg wariantów 2 i 3 są oddalone w kierunku zachodnim od DK 11 oraz wariantu nr 1 i omijają m.in. miejscowość Sulęcinek, w szczególności wariant nr 2 biegnie po wschodniej a wariant nr 3 po zachodniej stronie m. Sulęcinek. Na wysokości m. Krzykosy warianty nr 2 i 3 łączą się ze sobą, a na wysokości Nowe Miasto ponownie się rozchodzą aby ominąć m. Aleksandrów – wariant nr 3 biegnie po zachodniej stronie m. Aleksandrow, a wariant nr 2 łączy się na tym odcinku z wariantem nr 1. Następnie projektowane warianty S11 włączają się w istniejący odcinek drogi S11 stanowiącej fragment obwodnicy Jarocina. Dalej po „wyjściu” z węzła „Jarocin” przebieg wariantów zlokalizowany jest po wschodniej stronie drogi krajowej nr 11. Wariant nr 2 omija zabudowania m. Witaszyce zbliżając się do terenów leśnych. Następnie warianty zbliżają się do miejscowości Kotlin. W okolicy m. Twardów warianty 2 i 3 odłączają się z wspólnego przebiegu od wariantu nr 1 i przecinając  linie kolejową pod odpowiednim kątem przebiegają po zachodniej stronie m. Kowalew. Warianty 2 oraz 3 w rejonie miasta Pleszew są zdecydowanie oddalone od wariantu 1 i całkowicie omijają obszary rolnicze (w tym szklarnie) dwukrotnie przecinając  linie kolejową nr 272. Na wysokości m. Pleszew przewiduje się łącznik od węzła drogowego Pleszew Południe (S11) do istniejącej drogi krajowej nr 11, a dalej  zaprojektowanie przebiegu DK 12 po stronie  południowej m. Pleszew do włączenia w istniejący ślad DK12 w okolicy m. Brzezie.

Po minięciu miejscowości Pleszew, Sowina Błotna i Borucin warianty 1 i 3  pokrywają się w planie, natomiast wariant 2 odchodzi dalej na zachód, wzdłuż linii kolejowej, a następnie omija miejscowości Borowiec i Górzno i biegnie po terenach miej zamieszkałych. W końcowym kilometrażu projektowanego odcinka S11 wariant nr 1 włącza się w istniejący węzeł „Ostrów Wlkp. Północ”.

 

3. Wariant 4:

 

Wariant nr 4 jest wariantem wynikowym, którego przebieg został wytypowany na podstawie wyników ankiet zebranych podczas spotkań z mieszkańcami, w zakresie zgłaszania wniosków oraz wskazania wariantu preferowanego  przez społeczeństwo.

Na pododcinku A, początkowo warianty  1,2,3,4 mają tożsamy przebieg i rozwidlają się przed m. Jaszkowo. Wariant nr 4 w tym miejscu przebiega śladem W3 po zachodniej stronie Słupi Wielkiej w rejonie m. Przymus. Następnie pomiędzy m. Płaczki i Pigłowice zlokalizowany jest dla tego wariantu węzeł z drogą wojewódzką  DW 432. Od tego miejsca  droga ekspresowa wg wariantu nr 4, biegnąca śladem W3 oddala się od DK11 w kierunku zachodnim w rejonie m. Młodzikówko, a następnie przecina linię kolejową LK 272 po zachodniej stronie m. Sulęcinek. Za wiaduktem nad LK 272 zaprojektowany został węzeł Miłosław z DK15. Przebieg wariantu nr 4 do mostu na rzece Warcie jest tożsamy z wariantem nr 3, a następnie na wysokości Nowego Miasta przechodzi na ślad wariantu nr 1. Wariant nr 4 biegnie równolegle do drogi krajowej nr 11, a następnie projektowana droga S11 wg W4 włącza się w istniejący odcinek dogi S11 stanowiącej fragment obwodnicy Jarocina.

Na pododcinku B, po „wyjściu” z węzła „Jarocin” wariant nr 4 przebiega po wschodniej stronie drogi krajowej nr 11, na wysokości m. Witaszyce W4 przebiega śladem wariantu nr 2 (oddalonego od m. Witaszyce). Następnie wariant W4 przebiega śladem W 2 i 3 po wschodniej stronie m. Kotlin, a po przejściu nad linią kolejową LK 272 omija Pleszew po zachodniej stronie (dalekie obejście). Na wysokości m. Pleszew przewiduje się łącznik od węzła drogowego Pleszew Południe (S11) do istniejącej drogi krajowej nr 11, a dalej  zaprojektowanie przebiegu DK 12 po stronie  południowej m. Pleszew do włączenia w istniejący ślad DK12 w okolicy m. Brzezie.

Za węzłem Pleszew Południe wariant nr 4 wchodzi w ślad wariantu nr 1 w rejonie m. Ludwina, a na wysokości m. Górzno krzyżuje się z droga DK11 za pośrednictwem węzła drogowego. W końcowym kilometrażu projektowanego odcinka S11 wariant W4 biegnie w dalszym ciągu śladem wariantu nr 1 włączając się w istniejący węzeł „Ostrów Wlkp. Północ”.

 

V. Obiekty inżynierskie:

 

Na etapie (STEŚ) zostanie zaprojektowana lokalizacja oraz przyjęta wstępna konstrukcja wiaduktów i mostów drogowych w ciągu drogi ekspresowej (nad liniami kolejowymi, rzekami, drogami i innymi przeszkodami) oraz wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg publicznych krzyżujących się z planowaną inwestycją. Ponadto, w oparciu o całoroczną inwentaryzację przyrodniczą zostaną zaprojektowane obiekty inżynierskie pełniące funkcję przejść dla zwierząt.

 

VI. Węzły drogowe, Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwody Drogowe.

Analiza dotycząca lokalizacji i geometrii węzłów drogowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych czy Obwodów drogowych zostanie ukończona w końcowej fazie etapu STEŚ, przy czym wariant przebiegu drogi ekspresowej wraz z lokalizacją węzłów, MOP-ów i OD zostanie zatwierdzony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Poniżej wskazano wstępną lokalizację węzłów drogowych, MOP-ów i OD w podziale na pododcinki A i B.

1. Pododcinek A Kórnik-Jarocin:

 • Węzły drogowe.

Wariant nr 1,2,3,4: 2 istniejące węzły drogowe i 3 projektowane węzły drogowe:

w. Kórnik Południe (istniejący), w. Środa Południe, w. Miłosław, w. Nowe Miasto, w. Mieszków (istniejący)

 • Miejsca Obsługi Podróżnych:

Wariant nr 1: okolice m. Marianowo Brodowskie

Wariant nr 2: okolice m. Nadziejewo

Wariant nr 3,4: okolice m. Młodzikówko i Borowo

 • Obwody Drogowe: okolice w. Mieszków

 

 

2. Pododcinek B Jarocin – Ostrów Wlkp.:

 • Węzły drogowe.

Wariant nr 1: 3 istniejące węzły drogowe i 4 projektowane węzły drogowe:  w. Jarocin (istniejący), w. Witaszyce, w. Pleszew Północ, w. Pleszew Południe, w. Górzno; w. Ostrów Północ (istniejący), w. Ostrów Wschód (istniejący);

Wariant nr 2,3: 3 istniejące węzły drogowe i 3 projektowane węzły drogowe: w. Jarocin (istniejący), w. Witaszyce, w. Kotlin, w. Pleszew Południe, w. Ostrów Północ (istniejący), w. Ostrów Wschód (istniejący);

Wariant nr 4: 3 istniejące węzły drogowe i 5 projektowanych węzłów drogowych: w. Jarocin (istniejący), w. Twardów, w. Kotlin, w. Dobrzyca, w. Pleszew Południe, w. Górzno; w. Ostrów Północ (istniejący), w. Ostrów Wschód (istniejący);

 • Miejsca Obsługi Podróżnych:

Wariant nr 1: okolice m. Piekarzew oraz m. Szczury

Wariant nr 2,3: okolice m. Orpiszewek oraz m. Biniew

Wariant nr 4: okolice m. Wola Książęca oraz m. Szczury

 • Obwody Drogowe: okolice w. Ostrów Północ;