viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Budowa drogi S11 Kępno-A1 na odc. Kępno-granica Województwa Opolskiego

S11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-gr. woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)

oddział: Opole

długość: ok. 46 km

obecny etap: w przygotowaniu

I.                    Etap realizowany:

01 marca 2018 r. – podpisanie umowy na „Opracowanie dokumentacji projektowej (etapu STEŚ i KP) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n. „Budowa drogi ekspresowej S-11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)”

 
21 października 2019 r. -  przyjęcie protokołu z Posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które odbyło się 23 lipca 2019 r. w Warszawie
 
15 listopada 2019 - złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Wydana decyzja ostatecznie zatwierdzi przebieg drogi ekspresowej S11 na blisko 46-kilometrowym odcinku od Kępna do granicy województw opolskiego i śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). 

 

Więcej na stronie internetowej:

http://trakt.eu/s11-kepno-a1/

II.                  Opis inwestycji:

Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja (w zależności od wariantu) położona jest w obszarze administracyjnym województw opolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego,

·         dla województwa wielkopolskiego, powiat kępiński (wariant 1, 1B, 2 i 2B)

                       - gm. Baranów, gm. Łęka Opatowska

·         dla województwa opolskiego, powiat kluczborski (wariant 1, 1B, 2 i 2B)

                       - gm. Byczyna, gm. Kluczbork, gm. Lasowice Wielkie

·         województwa łódzkiego, powiat wieruszowski (wariant 2 i 2B)

                       - gm. Bolesławiec

Początek projektowanego odcinka dowiązuje do budowanej obwodnicy Kępna w ciągu DK nr 11 zaś koniec projektowanego odcinka dowiązuje do obwodnicy Olesna w ciągu DK nr 11.

 

GDDKiA

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

DROGA EKSPRESOWA S11 - odcinek o długości ok. 44 -47 km:

·         klasa techniczna: S

·         prędkość projektowa: Vp=100 km/h

·         prędkość miarodajna: Vm=110 km/h

·         przekrój: 2x2 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu szerokości 3,5m)

·         szerokość pasa dzielącego: 5,0m (w tym 2 opaski o szer. 0.5m)

·         szerokość pasa awaryjnego: 2,5m

·         szerokość poboczy: 2,0m + poszerzenie z uwagi na widoczność oraz lokalizację urządzeń wyposażenia drogi (oznakowanie, oświetlenie, ekrany akustyczne)

·         skrajnia pionowa: 5,0m

·         dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Na obecnym etapie rozpatrywane są:

WARIANTY TRASY DROGI EKSPRESOWEJ S11:

- WARIANT 1 – KOLOR NIEBIESKI - DŁUGOŚĆ 44,6 km

- WARIANT 1B – KOLOR CZERWONY - DŁUGOŚĆ 43,8 km

- WARIANT 2 – KOLOR ZIELONY - DŁUGOŚĆ 46,5 km

- WARIANT 2B – KOLOR ŻÓŁTY - DŁUGOŚĆ 45,5 km

- ODCINKI ŁĄCZĄCE WARIANTY – KOLOR POMARAŃCZOWY

- WARIANT 1 Z WARIANTEM 2B (rejon wsi Lipie)

- WARIANT 2B Z WARIANTEM 1 (rejon wsi Lipie)

- WARIANT 2 Z WARIANTEM 1 (rejon wsi Biskupice)

 

Planowany harmonogram inwestycji:

planowany termin realizacji robót 2023-2025