viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Autostrada A2 Świecko- Nowy Tomyśl

I. Podstawowe informacje o inwestycji:

 

Odcinek A2 do Świecka jest jednym z najdłuższych autostradowych odcinków w Polsce wybudowanych w technologii betonowej. Autostrada została oddana do użytku kompleksowo z pełnym wyposażeniem, m.in. Punktami Poboru Opłat, Systemem Alarmowym, Miejscami Obsługi Podróżnych.

 

Odcinek zrealizowany został przez koncesjonariusza – AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA II S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 

Generalnym wykonawcą zadania była spółka A2STRADA SP. Z O.O. (KULCZYK HOLDING oraz STRABAG AG (AUSTRIA)):

 

 • prace projektowe: TRANSPROJEKT GDAŃSKI SP. Z O.O., ORTOTRANS S.A., SCOTT WILSON GROUP PLC;
 • roboty drogowe: STRABAG AG z głównymi podwykonawcami: HEILIT + WOERNER BUDOWLANA SP. Z O.O., HERMANN KIRCHNER POLSKA SP. Z O.O.

Po wybudowaniu Odcinek II A-2 do Świecka został on przekazany do eksploatacji spółce AUTOSTRADA EKSPLOATACJA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 

 - długość: 105,905 km:

 • 87,45 km (od km 20+450 do km 107+900) budowa nowego odcinka autostrady płatnej;
 • 18,455 km (od km 1+955 do km 20+450) modernizacja istniejącej drogi krajowej nr 2 na odc. Świecko – Rzepin oraz dostosowanie DK2 do standardów autostrady płatnej;

 - lata realizacji: 2009-2011:

 • budowa Odcinka II autostrady A-2 Świecko-Nowy Tomyśl rozpoczęła się w lipcu 2009 r.
 • termin oddania do ruchu bez Miejsc Obsługi Podróżnych: 30 listopad 2011 r.
 • termin zakończenia inwestycji z pełną infrastrukturą: maj 2012 r.

 - wartość projektu: koszt przygotowania i budowy

 • ok. 1,6 mld EUR i jest to stała cena ryczałtowa za całość tzw. „inwestycji pod klucz” tj. w pełni wyposażonej i przygotowanej do eksploatacji autostrady;

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi:

Odcinek II A2 Świecko-Nowy Tomyśl został podzielony na 7 pododcinków:

 • ODCINEK: 5.0 węzeł „Świecko” od km 1+995 do km 3+375
 • ODCINEK:5.1 „Świecko” – „Rzepin” od km 3+375 do km 20+450
 • ODCINEK: 5.2 „Rzepin” – „Torzym” od km 20+450 do km 35+000
 • ODCINEK: 5.3 „Torzym” – „Łagów” od km 35+000 – 51+000
 • ODCINEK: 5.4 „Łagów” – „Jordanowo” od km 51+000 – 66+000
 • ODCINEK: 5.5

              - PODODCINEK 5.5.1 „Jordanowo” – „Myszęcin” od km 66+000 – 75+500

              - PODODCINEK 5.5.2 „Myszęcin” – „Trzciel” od km 75+500 – 92+533

 • ODCINEK: 5.6 od km 92+533 – 107+900 -  NA TERENIE  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa: A
 • prędkość projektowa: 120 km/h
 • kategoria ruchu: KR6 (ruch bardzo ciężki)
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 11,5 tony/oś
 • skrajnia pionowa: 4,70 m

3. Zakres inwestycji:

 • długości 87,45 km (od km 20+450 do km 107+900) o przekroju poprzecznym obejmującym jezdnie (2 x 3 x 3,5m), pasy awaryjne (2 x 3,0m), pas dzielący (3,5m + 2 x 0,5m) oraz pobocza nieutwardzone (2 x 1,25m);
 • modernizacja, do takiego samego przekroju jak podano powyżej, istniejącej drogi krajowej nr 2 na odcinku Świecko-Rzepin długości 18,455 km (od km 1+955 do km 20+450) oraz dostosowanie istniejącej drogi krajowej nr 2 do standardów autostrady płatnej;
 • budowa nowych węzłów „Rzepin”, „Torzym”, „Łagów”, „Jordanowo”, „Myszęcin”, „Trzciel”, rozbudowę węzła „Nowy Tomyśl”, przebudowa istniejącego węzła „Świecko”, przebudowa węzła „Buk”;
 • budowa zamkniętego systemu poboru opłat;
 • budowa 10 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): Rogoziniec, Chociszewo, Romanówek, Zagaje, Koryta, Walewice, Zapadle, Długie, Sosna, Gnilec;
 • budowa 2-ch Obwodów Utrzymania Autostrady („Ilanka” i „Biały Mur”) w pełnym zakresie funkcjonalnym;
 • budowa oraz remont 87 mostów i wiaduktów;
 • przebudowa dojazdów i dróg krzyżujących się z autostradą;
 • budowa systemu odwodnienia nowych Obiektów;
 • przebudowa systemu odwodnienia Obiektów Istniejących na odcinku Świecko-Rzepin;
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany, ogrodzenie, oczyszczalnie ścieków, pasy zieleni izolacyjnej, przepusty dla małych zwierząt i płazów itp.);
 • przebudowa całej istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z budową autostrady;
 • instalacja systemu bezpieczeństwa ruchu i systemu zarządzania autostradą płatną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przejazdy awaryjne przez pas dzielący zgodnie z uzgodnionym Planem Ratowniczym i potrzebami Spółki oraz system zapewniający GDDKiA ciągłą rejestrację liczby i typów pojazdów (oraz ustalanie liczby osi obliczeniowych) na poszczególnych odcinkach Obiektów Autostrady Płatnej (na każdym odcinku międzywęzłowym);

4. Wariantowanie przebiegu drogi – krótkie opisy wariantów drogi

 • ODCINEK: 5.1 „Świecko” – „Rzepin” od km 3+375 do km 20+450 19. luty 2010 - WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ
 • ODCINEK: 5.2 „Rzepin” – „Torzym” od km 20+450 do km 35+000 18. listopad 2009 - WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ
 • ODCINEK: 5.3 „Torzym” – „Łagów” od km 35+000 – 51+000 04. luty 2010 - WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ
 • ODCINEK: 5.4 „Łagów” – „Jordanowo” od km 51+000 – 66+000 26. sierpień 2009 - WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ
 • ODCINEK: 5.5

                - PODODCINEK 5.5.1 „Jordanowo” – „Myszęcin” od km 66+000 – 75+500 15. czerwiec 2009 - WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ

                - PODODCINEK 5.5.2 „Myszęcin” – „Trzciel” od km 75+500 – 92+533 14. lipiec 2009 - WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ

 • ODCINEK: 5.6 NA TERENIE  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

5. Obiekty inżynierskie: 87 mostów i wiaduktów;

6. Węzły: ilość węzłów - 9:

 • 4 – budowa nowych („Rzepin”, „Torzym”, „Jordanowo”, „Trzciel”)
 • 1 – rozbudowa „Nowy Tomyśl”
 • 2 – przebudowa „Buk” (segment I), „Świecko”
 • 2 – planowana budowa w fazie VII – 2030 r.: „Łagów”, „Myszęcin”

7. MOP-y:

 • 6 Miejsc Obsługi Podróżnych - docelowo 10 (Rogoziniec, Chociszewo, Koryta, Walewice, Sosna, Gnilec).

8. Opłaty: zamknięty system poboru opłat, tj. 5 Miejsc Poboru Opłat (1 Plac Poboru Opłat w ciągu autostrady – Tarnawa, 4 Stacje Poboru Opłat na węzłach autostradowych: Nowy Tomyśl, Trzciel, Jordanowo, Torzym)

 

III. Ochrona środowiska.

 

Pełne wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska (zbiorniki ekologiczne, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przepusty dla zwierząt), urządzenia bezpieczeństwa -kolumny alarmowe co 2 km, ogrodzenie autostrady na całej długości (z wyjątkiem przerw na węzłach).

 

Trasa odcinka A2 Świecko – Nowy Tomyśl:

 • przechodzi przez 4 obszary Natura 2000 (tj. PLH080002 Rynna Jezior Obrzańskich, PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry, PLH080001 Dolina Leniwej Obry, PLH080049 Rynna Jezior Rzepińskich), na łącznej długości ok. 5,8 km i nie ma możliwości ominięcia tego terenu ze względu na jego południkowy układ;
 • graniczy lub sąsiaduje z 7 obszarami Natura 2000.

Cała trasa w 80% przebiega przez tereny leśne, na których administracja drogowa przeprowadziła wiele lat temu wycinkę drzew, a następnie wycinkę tzw. samosiejek. Koszty związane z ochroną środowiska stanowią ok. 10% ogólnych kosztów budowy autostrady.

 

Wpływ autostrady na środowisko naturalne badany był na każdym etapie realizacji inwestycji. Zarówno dla Projektu Wstępnego (decyzje lokalizacyjne), jak i później dla Projektu Budowlanego (pozwolenia na budowę), sporządzony był Raport oddziaływania autostrady na środowisko. Raporty te poprzedzane były konsultacjami społecznymi i zawierały ocenę wpływu autostrady na:

 • wody (powierzchniowe i podziemne)
 • powietrze
 • glebę i tereny rolnicze
 • dobra kultury
 • ludzi i zwierzęta.

Głównym celem raportu było przedstawienie wymaganych zabezpieczeń, które należało wykonać w trakcie budowy autostrady, aby skutecznie chronić środowisko.

 

Projekty budowlane w oparciu, o które składane były wnioski o pozwolenia na budowę Odcinka autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl opracowywane były na bazie obowiązujących w Polsce przepisów, w tym przepisów z zakresu ochrony środowiska zgodnymi z przepisami Unii Europejskiej. Integralną częścią projektu budowlanego jest Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, który służy powtórnej ocenie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Dokumentacja ta (Raport jak i cały projekt budowlany) opracowywana jest na podstawie ostatecznych decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanych w 2007 r. dla tej inwestycji, które to decyzje określają wymagania z zakresu ochrony środowiska konieczne do spełnienia na etapie realizacji inwestycji. Dotyczy to między innymi ilości, parametrów i lokalizacji przejść dla zwierząt, warunków prowadzenia robót, zakresu działań minimalizujących oddziaływanie autostrady na środowisko jak i działań kompensacyjnych będących konsekwencją kolizji autostrady z obszarami Natura 2000. Celem wzmocnienia efektywności i skuteczności zaplanowanych środków kompensujących uzyskano w 2010 r. dodatkową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000. Decyzja ta stanowiła rozszerzenie obowiązku wykonania dodatkowych działań kompensacyjnych.

 

Zdecydowana większość kwestii z zakresu ochrony środowiska, w tym dotycząca przejść dla zwierząt, została przeanalizowana na etapie decyzji środowiskowych. Odbyło się to przy czynnym udziale organizacji ekologicznych, dotyczy to szczególnie województwa lubuskiego gdzie przeprowadzono rozprawę administracyjną z udziałem organizacji ekologicznej. Ogółem wybudowano 152 przejścia dla zwierząt na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl.