viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S5 odc. Leszno Płd.- Kaczkowo

Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, ETAP II odc. Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo.

oddział: Poznań

długość – 9,518 km

obecny etap – zrealizowany

wartość projektu: 274 064,172 tys. PLN

 

1.       etap zrealizowany:

Decyzja ZRID nr 2/2016 z dnia 29.04.2016r.

Decyzja ostateczna Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16.09.2016r.

2.       etap w realizacji:

5 maja 2016 roku, GDDKiA podpisała umowę (GDDKiA/O-PO/R-2/115/2013) na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo. Wykonawca firma Budimex na realizację zadania ma 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Wartość umowy to ponad 232 647 957,30zł. brutto.

Do umowy podstawowej zawarto również:

-       Aneksem nr 1 z dnia 04.07.2018r.

 

17.05.2016r. została podpisana umowa z firmą Euroconsult S.A na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem.

 

Umowa o dofinansowanie z dnia 2017-03-17 nr POIS.03.01.00-00-0024.16-00 dla odcinka „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań- Wrocław, odc. Poznań – Kaczkowo”

 

Szczegółowe informacje dotyczące  budowy drogi ekspresowej S5  odc.Leszno Południe - Kaczkowo , dostępne są na stronie internetowej prowadzonej przez  Nadzór pod adresem: http://leszno-kaczkowo-drogas5.pl/

 

GDDKiA

 

 

II. Opis inwestycji:

 

1.       Przebieg drogi

Odcinek "Leszno Płd. - Kaczkowo" stanowi część drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim i przebiega przez gminy Święciechowa i Rydzyna oraz miasto Leszno. Początek budowy znajduje się w gminie Święciechowa w km 19+140, a kończy się w gminie Rydzyna w km 28+658,35. Inwestycja obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 9,52 km w ciągu drogi S5 Poznań-Wrocław oraz łącznika z drogą krajową nr 5 o długości 2,1 km. W ramach Kontraktu zostaną wybudowane dwa węzły: Węzeł Leszno Południe, zlokalizowany w miejscu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 323 i Węzeł Dąbcze, który poprzez łącznik umożliwi połączenie drogi krajowej nr 5 z trasą główną. Budowany odcinek drogi S5 pozwoli na przejęcie ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich oraz wyprowadzi go poza granice miasta Leszno przez co odsunie ruch pojazdów ciężkich od terenów zabudowanych.

 

2.       Podstawowe parametry techniczne

·                      klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)

·                      prędkość projektowa - 100 km/h

·                      prędkość miarodajna – 110 km/h

·                      szerokość pasa ruchu - 3,50 m

·                      szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

·                      podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m

·                      podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m.

·                      obciążenie -11,5 tony/oś

 

3.       zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

•    budowa odcinka drogi ekspresowej o długości 9,518 km o przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) z poszerzonym pasem dzielącym, który uwzględnia możliwość dobudowy trzeciego pasa dla każdej jezdni, czyli docelowo uzyskanie przekroju 2x3

•    1 węzeł drogowy w ciągu trasy S5 - węzeł „Leszno Południe”

•    przebudowa dróg (klas D, Z, G, GP) w związku z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd nad i pod nimi,

•    budowa równoległych dróg dojazdowych (wewnętrznych) dla obsługi przyległego terenu oraz urządzeń związanych z utrzymaniem drogi S5 (dojazdy do zbiorników, separatorów) o długości około 9 km,

•    budowa urządzeń ochrony środowiska, a w szczególności:

  •    przejście dla zwierząt dużych (ekodukt) nad S5 i linią kolejową E59 (1 szt.) – odcinek ekoduktu nad linią kolejową realizuje PKP PLK S.A.

o  przejścia dla zwierząt dużych zespolonego z ciekiem (1 szt.) – most MS18 nad Rowem Polskim

o  przejść dla zwierząt małych pod S5 – o funkcji wyłącznie ekolog. 4 (szt.)

o  przejść z półkami dla zwierząt małych pod S5 zespolonych z rowami melioracyjnymi (4 szt.)

o  przejść wyłącznie dla płazów (22 szt.)

o  ekranów ochrony akustycznej o łącznej długości około 1,08 km

o  ekranów przeciwolśnieniowych dla ptaków o łącznej długości ok. 2,7 km

o  osłon na obiektach o łącznej długości około 0,2 km

o  zieleni osłonowej i izolacyjnej

o  systemu oczyszczania ścieków deszczowych i sanitarnych (itd. osadników, separatorów i zbiorników retencyjnych przy wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników),

•  budowa oświetlenia:

o   węzła drogowego „Leszno Południe” w ciągu drogi S5 wraz z drogą poprzeczną

•  budowa 6 obiektów inżynierskich, w tym:

o  1 most w ciągu drogi S5 (będący jednocześnie przejściem dla zwierząt dużych) – most MS18 nad Rowem Polskim

o  4 wiaduktów drogowych (przejazdów)  nad drogą S5

o  1 przejście górne dla zwierząt (ekodukt) nad drogą S5 i linią kolejową E59 (odcinek ekoduktu nad linią kolejową realizuje PKP PLK S.A.)

•  budowa przepustów (podana ilość nie obejmuje przepustów o funkcji ekologicznej tj. przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt):

o  w ciągu drogi S5 – 6 szt.(w tym 4 szt. Tzw. Małych  mostów)

o  w ciągu dróg innych kategorii oraz pod zjazdami – 32 szt.

•  ogrodzenie drogi ekspresowej na całej długości

•  budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego

•  przebudowa, względnie zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

•  wycięcie kolidujących drzew i krzewów

W ramach etapu II zostaną wybudowane również:

•  węzeł „Dąbcze” zlokalizowany na przecięciu projektowanego łącznika pomiędzy drogą ekspresową S5, a droga krajową nr 5 w km 267+456,42,

•  łącznik pomiędzy węzłami „Dąbcze” i „Leszno Południe” (droga ekspresowa S5).

•  wiadukt WGP1 nad linią kolejową E59 - w ciągu łącznika z drogą krajową nr 5, km 0+626,28

•  wiadukt WGP2 nad istniejącą dk5 - węzeł "Dąbcze" - w ciągu łącznika z drogą krajową nr 5, km 2+067,80

 

 

3. obiekty inżynierskie

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z drogą ekspresową S5 zapewniono poprzez węzły, wiadukty nad drogą ekspresową oraz wiadukty w ciągu drogi ekspresowej. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą: przepustów lub mostów. Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

W ramach inwestycji wykonane zostaną:

o  1 most w ciągu drogi S5 (będący jednocześnie przejściem dla zwierząt dużych) – most MS18 nad Rowem Polskim

o  4 wiaduktów drogowych (przejazdów)  nad drogą S5

o  1 przejście górne dla zwierząt (ekodukt) nad drogą S5 i linią kolejową E59 (odcinek ekoduktu nad linią kolejową realizuje PKP PLK S.A.)

•  wiadukt WGP1 nad linią kolejową E59 - w ciągu łącznika z drogą krajową nr 5, km 0+626,28

•  wiadukt WGP2 nad istniejącą dk5 - węzeł "Dąbcze" - w ciągu łącznika z drogą krajową nr 5, km 2+067,80

 

4. węzły

- węzeł „Dąbcze”

- węzeł „Leszno Południe”

 

 

 III. Ochrona środowiska

  •    przejście dla zwierząt dużych (ekodukt) nad S5 i linią kolejową E59 (1 szt.) – odcinek ekoduktu nad linią kolejową realizuje PKP PLK S.A.

o  przejścia dla zwierząt dużych zespolonego z ciekiem (1 szt.) – most MS18 nad Rowem Polskim

o  przejść dla zwierząt małych pod S5 – o funkcji wyłącznie ekolog. 4 (szt.)

o  przejść z półkami dla zwierząt małych pod S5 zespolonych z rowami melioracyjnymi (4 szt.)

o  przejść wyłącznie dla płazów (22 szt.)

o  ekranów ochrony akustycznej o łącznej długości około 1,08 km

o  ekranów przeciwolśnieniowych dla ptaków o łącznej długości ok. 2,7 km

o  osłon na obiektach o łącznej długości około 0,2 km

o  zieleni osłonowej i izolacyjnej

o  systemu oczyszczania ścieków deszczowych i sanitarnych (itd. osadników, separatorów i zbiorników retencyjnych przy wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników),