viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań - Wronczyn

 

oddział: Poznań

długość – 15,9 km

etap – w użytkowaniu

 

Etap zrealizowany:

grudzień 2008 r. - opracowano „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ)
etap II budowy drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł „Głuchowo”) –  Wrocław (A8 węzeł „Widawa”) odcinek Poznań (A2 w. „Głuchowo”) – Wronczyn.

04.11.2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad (STEŚ II przyjęto Protokołem KOPI z dnia 30.11.2019).

Kwiecień  2010 r. - opracowano aktualizację Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia
na Środowisko.

13.05.2010 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu. 

18.04.2011 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, realizowanego według rekomendowanego wariantu II, wydaną przez RDOŚ w Poznaniu.

26.06.2012 r. - podpisano umowę z Biurem Projektowym Europrojekt Gdańsk S.A. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacją koncepcji programowej.

21.02.2013 r. – w postępowaniu odwoławczym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) częściowo zmienił decyzję RDOŚ Poznań.

30.10.2013 r. - ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „buduj”.

14.11.2014 r. – Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn.: „Budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odcinek Poznań-Wronczyn”.

15.07.2015 r. – Minister Infrastruktury i Rozwoju zaskarżoną decyzję ZRID utrzymuje w mocy (ostateczność decyzji ZRID).

 

Etap w realizacji:

30.07.2015 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „buduj” dla drogi ekspresowej

S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn. Wykonawca: konsorcjum firm

Toto S.p.A Costruzioni Generali – lider (Włochy, Chieti) i Vianini Lavori S.p.A – partner (Włochy, Rzym), wartość kontraktu ok. 662,5 mln zł. 

Umowa o Dofinansowanie:

 • Data podpisanie: 17.03.2017r
 • Numer: POIS.03.01.00-00-0024/16-00
 • Tytuł: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Poznań-Kaczkowo”
 • Wartość dofinansowania: 1 241 853 910,70 PLN

 

Szczegółowe informacje dotyczące  budowy drogi ekspresowej S5 odc. Poznań - Wronczyn  dostępne są na stronie internetowej prowadzonej przez  Nadzór pod adresem: http://www.poznan-wronczyn.drogas5.pl/

GDDKiA

 

II. Opis inwestycji

 1. Przebieg drogi:

Cała inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim,
na obszarze gmin: Komorniki, Dopiewo i Stęszew. Początek projektowanej drogi ekspresowej S5 ustalono w odniesieniu do przecięcia osi autostrady A2 z drogą S5 na węźle Głuchowo i znajduje się w km 1+605.00 (przed miejscowością Chomęcice), a koniec opracowania znajduje
się w km 17+480.00 (za miejscowością Wronczyn) projektowanej drogi S5.

Głównym zadaniem odcinka drogi ekspresowej S5 jest skrócenie czasu podróży pomiędzy aglomeracją poznańską oraz wrocławską, a także zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi i mieszkańców przyległych miejscowości.

 

GDDKiA

 

 1. Podstawowe parametry techniczne:
 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,0 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,5 m
 • obciążenie -11,5 tony/oś
 • kategoria ruchu - KR 6

 

 1. Zakres inwestycji:

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowane zostanie ok. 15,9 km drogi ekspresowej, trzy węzły drogowe oraz jedno miejsce obsługi podróżnych (docelowo dwa MOPy). Ponadto przebudowane zostaną istniejące odcinki dróg: krajowych nr 5 i 32, wojewódzkich nr 306 i 431, powiatowych
oraz gminnych w klasach technicznych od GP do D, a także szereg elementów istniejącej infrastruktury technicznej.

 

Zakres robót objętych niniejszym projektem obejmuje budowę:

 • drogi ekspresowej S5,
 • trzech węzłów drogowych: „Konarzewo”, „Stęszew” i „Mosina”,
 • Miejsc Obsługi Podróżnych: „Wronczyn” i „Zamysłowo”,
 • odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
 • dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi S5,
 • obiektów mostowych i przepustów,
 • przejść dla zwierząt,
 • ekranów akustycznych,
 • kanalizacji teletechnicznej związanej z utrzymaniem drogi S5,
 • kanalizacji deszczowej,
 • rowów odwodnieniowych i zbiorników retencyjnych,
 • oświetlenia,
 • budynków sanitariatów na projektowanych MOPach,
 • kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na projektowanych MOPach,
 • urządzeń bezpieczeństwa i ogrodzenia drogi.

 

Zakres robót objętych niniejszym projektem obejmuje także przebudowę:

 • odcinków istniejących dróg i zjazdów,
 • linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV i 110 kV,
 • kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia,
 • kolizji urządzeń teletechnicznych,
 • kolizji sieci wodociągowych,
 • urządzeń melioracji.
 1. Wariantowanie przebiegu drogi:

Wariant I

Rozpoczyna się około 1 km na południowy-zachód od zabudowań wsi Głuchowo (węzeł Poznań Zachód d. „Głuchowo” na autostradzie A2), w sąsiedztwie linii energetycznych 110 kV i 220 kV , wzdłuż której droga ekspresowa S5 biegnie przez ok. 10 km, aż do projektowanego węzła „Stęszew” na przecięciu z DK 32. Początek opisywanego wariantu drogi ekspresowej znajduje się na terenie gminy Komorniki i przebiega po stronie zachodniej miejscowości Chomęcice. Na terenie gminy Dopiewo droga ekspresowa obejmuje odcinek od km 2+810 do km 7+335 (granica gminy). Droga ekspresowa przebiega wschodnim skrajem gminy.

Na odcinku od km 5+800 do km 9+780 projektowana droga ekspresowa przecina otulinę oraz tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przecinane obszary Wielkopolskiego Parku Narodowego włączone są jednocześnie do sieci Natura 2000: PLB 300017 Ostoja Rogalińska oraz PLH 300010 Ostoja Wielkopolska.

Po przekroczeniu terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego, droga ekspresowa aż do przecięcia z DK 32 w km ok. 11+600 przebiega wzdłuż linii energetycznej 220 kV.

W km 11+600, na skrzyżowaniu drogi ekspresowej z drogą krajową nr 32 zlokalizowany jest węzeł „Stęszew”. W opracowaniu przyjęto dwujezdniowy przekrój DK 32 z lokalizacją drugiej jezdni po stronie południowej. W stanie istniejącym droga krajowa przekrój jednojezdniowy. Dalej droga mija zachodnią stroną wsie Zamysłowo Witobel i Srocko Małe. Na skraju kompleksu leśnego w pobliżu Srocka Małego zaprojektowano obustronny MOP.

W km ok. 16+700 droga ekspresowa przecina drogę wojewódzką nr 431 oraz włącza się w istniejącą DK 5, gdzie zaprojektowano węzeł „Mosina” (d. węzeł „Wronczyn”).

Długość trasy wariantu I – 15,96 km

 

Wariant II

Przebieg wariantu II stanowi niewielką korektę wariantu I. Przebieg Wariantu II w maksymalnym możliwym stopniu uwzględnia oczekiwania społeczne oraz wymagania ochrony środowiska.

Przebieg wariantu II różni się od przebiegu wariantu I na odcinku od km ok. 3+000 do km ok. 10+205 - przejście przez Wielkopolski Park Narodowy. Wariantowanie przejścia przez Wielkopolski Park Narodowy (pokrywający się w miejscu przecięcia z granicami obszarów Natura 2000 Ostoja Rogalińska oraz Ostoja Wielkopolska), wynikało z konieczności poszukiwania przebiegu drogi ekspresowej w sposób jak najmniej ingerujący w obszary chronione. Różnica w przebiegu wariantu I i II na tym odcinku jest bardzo niewielka i w najbardziej odległym miejscu wynosi ok. 700 m.

Podstawowym celem wariantowania przejścia przez Wielkopolski Park Narodowy była minimalizacja zajęcia powierzchni siedlisk, będących przedmiotem ochrony na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Wielkopolska oraz siedlisk ptaków będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Rogalińska.

Bardzo istotnym było także poszukiwania optymalnego miejsca przecięcia doliny Samicy Stęszewskiej, stanowiącej ważny korytarz migracyjny również dla dużych zwierząt. W celu minimalizacji efektu barierowego dolina Samicy Stęszewskiej zostanie przekroczona w najwęższym miejscu estakadą.

Długość trasy wariantu II – 15,88 km

 

Wariant III

Początek wariantu III drogi S5 rozpoczyna się w km ok. 0+924,50 zrealizowanej  drogi ekspresowej S11 - zachodniej obwodnicy Poznania. Inny punkt początku inwestycji w porównaniu do wariantów
I i II wynika z konieczności zapewnienia normatywnego łuku poziomego. W kilometrze ok. 3+000 zlokalizowano węzeł „Konarzewo”, w rejonie zabudowy wsi.

Na odcinku od km 8+900 do km 9+200 droga ekspresowa wkracza na tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego, a od km ok. 9+150 do km ok. 11+800 w jego otulinę. Przecinane obszary Wielkopolskiego Parku Narodowego włączone są jednocześnie do sieci Natura 2000: PLB 300017 Ostoja Rogalińska oraz PLH 300010 Ostoja Wielkopolska.

Na odcinku od ok. km 10+200 do km ok. 10+700 droga ekspresowa zbliża się na odległość kilkudziesięciu metrów od granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Na terenie WPN, w miejscu przecięcia przez drogę ekspresową doliny Samicy Stęszewskiej zaprojektowano estakadę umożliwiającą migrację zwierząt dużych. Migracja odbywa się z kierunku Wielkopolskiego Parku Narodowego w kierunku Bagien Trzcielińskich. Jest to teren o bardzo dużej aktywności zwierzyny.

W km ok. 15+500, na skrzyżowaniu drogi ekspresowej z drogą krajową nr 32 zlokalizowany jest węzeł „Stęszew”. W opracowaniu przyjęto dwujezdniowy przekrój DK 32 z lokalizacją drugiej jezdni po stronie południowej. W stanie istniejącym droga krajowa posiada przekrój jednojezdniowy.

Na dalszym odcinku planowana droga ominięciem istniejącej zabudowy zagrodowej wsi Twardowo, Zamysłowo oraz Srocko Małe.

Długość trasy wariantu III – 17,96 km

 

Wariant II wskazano jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi.

 

 1. Obiekty inżynierskie: 

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S5 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów i mostów.

Łączna ilość obiektów inżynierskich (bez przepustów) wynosi 17 szt. na które składają się:

 • wiadukt drogowy nad S5 7 szt.
 • przejazd gospodarczy pod S5 2 szt.
 • wiadukt ekologiczny nad S5 1 szt.
 • most w ciągu S5 3 szt.
 • wiadukt w ciągu S5 2 szt.
 • przejście dla zwierząt pod S5 1 szt.  
 • kładka dla pieszych nad S5 1 szt.

Na wybór lokalizacji miejsc dla obiektów mostowych miały wpływ następujące elementy: rozległość dolin rzek, tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg drogi ekspresowej po terenach Wielkopolskiego Parku Narodowego (również w jego otulinie) oraz terenach leśnych wymusił konieczność zaprojektowania odpowiednich przejść ekologicznych dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

 1. Węzły:

Wariant II

 • Konarzewo  – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2412P relacji Konarzewo - Chomęcice,
 • Stęszew  – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 32 relacji Zielona Góra – Poznań,
 • Mosina (dawniej węzeł o nazwie Wronczyn) – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 431 relacji Mosina – Granowo.
 1. MOP-y:

Wariant II

 • MOP (typ I, II lub III) Zamysłowo, strona lewa, km drogi S5 ok 15+000 – nie będący jeszcze w realizacji (docelowo do realizacji),
 • MOP (typ I) Wronczyn, strona prawa, km drogi S5 ok 15+000.
 1. Bazy Materiałowe:

Nie przewidziano rezerwy terenu pod bazy materiałowe dla służb utrzymaniowych.

 

III. Ochrona środowiska:

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 1,2 km) i przeciwolśnieniowych (o łącznej długości ok. 2,7 km), przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji:

Inwestycję nie dzielono na etapy i kolejność ich realizacji.