viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap II

Ostrów Wlkp.

oddział: Poznań

długość – 12,8 km

obecny etap – oddany do użytku 

lata realizacji: 2014 – 2017

wartość projektu:  334 mln zł

                      

etap zrealizowany:

 

29.08.2005 r. – przyjęcie STEŚ przez Zespół Opiniowania przedsięwzięć inwestycyjnych

31.07.2009 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

27.01.2010 r. – wydanie decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, która stała się ostateczna, w dniu wydania decyzji przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tj. 13.07.2010 r.

08.11.2016 r. – postanowienie w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

15.09.2006 r. – zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obwodnicy drogowej Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S11 z firmą Dromost Sp. z o.o.

20.06.2008 r. – wykonanie projektu budowlanego.

15.10.2010 r. - wydanie decyzji ZRID dla "Budowy drogi ekspresowej S11 Poznań-Kępno-gr. woj. na odcinku obwodnicy Ostrowa Wlkp. etap II wraz z połączeniem z miastem Ostrów Wlkp., która stała się ostateczna  w dniu 22.11.2010 r.

07.10.2013 r. - Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji polegającej na  zaprojektowaniu i wykonanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi S11 (etap II)

10.10.2014 r. – podpisanie umowy na realizację inwestycji w trybie „optymalizuj i buduj”. Wykonawca zadania był Mota Engil Central Europe S.A., wartość kontraktu to 284 264 227,07 zł brutto. Do przedmiotowej umowy zawarto cztery aneksy:

22.01.2016 r. – aneks nr 1 do umowy z dnia 10.10.2014 r. (waloryzacja kwot)

08.04.2016 r. – aneks nr 2 do umowy z dnia 10.10.2014 r. (zmiana minimalnej ilości wykonania nr 4)

14.11.2016 r. - aneks nr 3 do umowy z dnia 10.10.2014 r.(wykonanie obiektu PP-7a)

21.09.2017 r. - aneks nr 4 do umowy z dnia 10.10.2014 r.

Wykonawcą, realizującym optymalizację dokumentacji projektowej na etapie realizacji była firma Arcadis Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją pełnił firma Lafrentz Sp z o.o., zgodnie z umową z dnia 08.01.2015 r.

 

02.06.2016 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie z POIŚ budowy obwodnic Jarocina  i Ostrowa Wlkp.

10.11.2017 r. – pozwolenie na użytkowanie ciągu głównego wybudowanej obwodnicy

 

Szczegółowe informacje dotyczące  budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11 dostępne są na stronie internetowej prowadzonej przez  Nadzór pod adresem: http://www.obwodnicaostrowa.drogas11.pl/

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

GDDKiA

 

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi:

Projektowana obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego II etap w ciągu drogi krajowej S11, przebiega przez tereny powiatu ostrowskiego w województwie wielkopolskim i jest kontynuacją I etapu zrealizowanego w latach 2007-2009.

GDDKiA

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi  S

- prędkość projektowa - 100 km/h

- szerokość pasa ruchu - 3,50 m

- szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

- podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 4,00 m

- podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m.

- obciążenie -11,5 tony /oś

 

3. zakres inwestycji:

W ramach budowy obwodnicy Ostrowa Wlkp. został wybudowany odcinek drogi o długości   12,8 km wraz z dwujezdniowego połączenia węzła "Ostrów" z istniejącym dwujezdniowym odcinkiem dk nr 25 w mieście długości 1,42 km.

Kontrakt obejmuje wykonanie następujących robót:

 • budowa drogi ekspresowej: 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne na długości około 12,8km,
 • rozbudowa drogi krajowej nr 25, klasy GP o długości około 1,42 km
 • budowa jednego węzła drogowego,
 • budowa 15 obiektów inżynierskich,
 • budowa dróg poprzecznych i dojazdowych
 • budowa urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,
 • budowa urządzeń oświetlenia drogowego,
 • wykonanie zabezpieczeń akustycznych w postaci ekranów akustycznych,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu – bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe
 • montaż ogrodzenia obwodnicy,
 • nasadzenia zieleni przydrożnej
 • przebudowa i usunięcie kolizji

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach projektu zaproponowano dwa warianty, różniące się przebiegiem drogi tylko w południowej części ocenianego odcinka:

 • wariant wschodni z węzłem końcowym w rejonie Leśnictwa Strugi,
 • wariant zachodni z węzłem końcowym w rejonie stacji PKP Przygodzice.

Ocenie oddziaływania na środowisko poddano cały przebieg obwodnicy w ciągu drogi krajowej S11, a w zagadnieniach szczególnie istotnych dla ochrony środowiska i przyrody, dokonano porównania obu wariantów.

W ramach wariantowania szczegółowych rozwiązań technicznych rozważane były różne wersje następujących elementów:

 • włączeń dróg dojazdowych (zbiorczych),
 • konstrukcji i obiektów mostowych i przepustów
 • węzłów.

Różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami szczegółowych rozwiązań technicznych nie miały znaczenia dla oddziaływania inwestycji na środowisko, dlatego jedynymi kryteriami ich wyboru były względy techniczo-funkcjonalne oraz bezpieczeństwo i organizacja ruchu.

 

5. Obiekty inżynierskie:

W ramach inwestycji wybudowano 15 obiektów inżynierskich.

 

6. Węzły:

W ramach inwestycji wybudowano jeden węzeł  Ostrów Wlkp. Południe

 

7. MOPy :brak

 

III. Ochrona środowiska

Wybudowano ekrany akustyczne (o łącznej długości ok. 1,4 km), 2 przejścia dla zwierząt dużych (1 górne i 1 dolne), 5 przejść dla zwierząt małych i płazów. Wykonano ogrodzenia naprowadzające zwierzęta na przejścia. Przewidziano nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. była podzielona na dwa etapy. Pierwszy realizowany w latach 2007-2009, a drugi w latach 2014 – 2017.