viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11

JAROCIN

oddział: Poznań

długość – 13,113 km

obecny etap – oddany do użytku 

lata realizacji: 2014 – 2017

wartość projektu: 330 mln zł

                      

etap zrealizowany:

 

11.09.2006 r. – zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 z firmą Profil Sp. z o.o., która zgodnie z aneksem do przedmiotowej umowy zmieniła nazwę na Arcadis Sp. z o.o.

25.09.2007 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

02.06.2008 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez RDOŚ w Poznaniu, która stała się ostateczna z dniem 18.07.2008 r.

31.08.2010 r. – złożenie wniosku o ZRID

19.12.2011 r. – wydanie decyzji ZRID NR 30/2011, która stała się ostateczna  w dniu 21.09.2012 r. w połączeniu z decyzją MTBiGM z dnia 21.09.2012 r.

07.10.2013 r. - Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji polegającej na  zaprojektowaniu i wykonanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11.

18.11.2014 r. – podpisanie umowy na realizację inwestycji w trybie „projektuj (optymalizuj) i buduj”. Wykonawca zadania był Budimex S.A., wartość kontraktu to 293 395 835,75 zł brutto. Do przedmiotowej umowy zawarto dwa aneksy:

16.02.2016 r. – aneks nr 1 do umowy a dnia 18.11.2014 r. (waloryzacja kwot)

29.08.2017 r. – aneks nr 2 do umowy a dnia 18.11.2014 r. (przedłużenie CnU do dnia 15.11.2017 r.)

Wykonawcą, realizującym optymalizację dokumentacji projektowej na etapie realizacji była firma Aecom Polska Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją pełnił firma Lafrentz Sp z o.o., zgodnie z umową z dnia 08.01.2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące  budowy obwodnicy Jarocina w ciągu S11 dostępne są na stronie internetowej prowadzonej przez  Nadzór pod  adresem:   http://www.obwodnicajarocina.drogas11.pl

 

02.06.2016 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie z POIŚ budowy obwodnic Jarocina i Ostrowa Wlkp.

18.06.2016 r. – złożenie kompletnego wniosku o ZRID

09.12.2016 r. – uzyskanie zamiennej  decyzji ZRID               

29.08.2017 r. – WINB w Poznaniu, nie wniósł sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

GDDKiA

II. Opis inwestycji: 

1. Przebieg drogi:

 Projektowana droga przebiega przez tereny powiatu średzkiego – gmina Nowe Miasto n/Wartą, powiatu jarocińskiego –gmina Jarocin oraz Jarocina.

Obwodnica Jarocina jest częścią całego zadania wybudowania drogi ekspresowej S11 z Kołobrzegu przez Poznań do Bytomia. Składa się z dwóch części: obwodnicy o długości 10,18 km oraz łącznika o długości 2,93 km przebiegającego od obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 11

GDDKiA

2. Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi  S

- prędkość projektowa - 100 km/h

- szerokość pasa ruchu - 3,50 m

- szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

- podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 4,00 m

- podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m.

- obciążenie -11,5 tony/oś

 

3. zakres inwestycji:

Budowa obwodnicy Jarocina o długości 10,18 km oraz łącznika o długości 2,93 km przebiegającego od obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 11.

Kontrakt obejmuje wykonanie następujących robót:

- budowę drogi ekspresowej na odcinku od km 338+467,31 do km 348+647,23 o przekroju:

 • dwie jezdnie, każda po dwa pasy ruchu (3,5m) + pas awaryjny (2,5m) + opaska (0,5m) na długości około 7,7 km, od węzła „Mieszków” (km 340+941,85) do węzła „Jarocin” (km 348+523,89).
 • jedna jezdnia, dwa pasy ruchu (3,75m) + opaska (1,25m) na długości około 2,5 km, na początkowym odcinku.

- budowę węzłów drogowych:

 • na przecięciu z drogą powiatową nr 13129 „Węzeł Mieszków”
 • na przecięciu z drogą wojewódzką nr 443 „Węzeł Jarocin”

- budowę obiektów inżynierskich:

 • WD-2 km 340+367,84 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi gminnej;
 • WD-3 km 340+941,85 węzeł „Mieszków”;
 • WD-4 km 342+394,51 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi powiatowej;
 • MD-5 km 343+384,00 most w ciągu drogi S11 nad rzeką Lubieszką;
 • WD-6 km 343+780,80 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi powiatowej;
 • MD-7 km 345+237,00 most w ciągu drogi S11 nad rzeką Lubianką;
 • MD-7A km 0+387,85 most w ciągu drogi klasy Z nad rzeką Lubianką;
 • WK-9 km 345+815,50 wiadukt kolejowy nad drogą S11;
 • WD-10 km 346+715,00 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi gminnej;
 • WD-11 km 347+961,68 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi powiatowej;
 • WD-12 km 348+294,92 wiadukt nad drogą S11 w ciągu drogi wojewódzkiej;
 • WD-13 km 348+523,89 węzeł „Jarocin”;
 • WD-14 km 1+301,26 wiadukt w ciągu łącznika;

- budowę łącznika – droga klasy GP;

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 443;

- przebudowę dróg powiatowych nr 13129, 13113, 13130, 13101;

- przebudowę dróg gminnych;

- budowę dróg dojazdowych;

- budowę dróg wewnętrznych;

- budowę urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,

- przebudowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

- przebudowę urządzeń elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia,

- budowę oświetlenia drogowego,

- przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych,

- budowę zabezpieczeń akustycznych,

- zieleń drogową,

- budowę ogrodzenia obwodnicy po jej obu stronach.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi 

Analizowane warianty drogi S11 i łącznika zapewniającego połączenie m. Jarocina z trasą różniły się między sobą w sposób nieznaczny. Oś drogi ekspresowej miała jednakowy przebieg. Natomiast oś łącznika wg wariantu II była o 30 m przesunięta od wariantu I. Ponadto występowały niewielkie różnice w położeniu niwelety drogi (o ok. 1 – 2 m). Prognoza ruchu na drodze była taka sama – niezależnie od wariantu. Z analizy wyników obliczeń hałasu wynika, że wariant II był korzystniejszy ze względu na ochronę przed hałasem mieszkańców osiedla Tumidaj i Traugutta.

 

5. Obiekty inżynierskie:

W ramach inwestycji wybudowano 13 obiektów inżynierskich

6. Węzły:

- na przecięciu z drogą powiatową nr 13129 „Węzeł Mieszków”

- na przecięciu z drogą wojewódzką nr 443 „Węzeł Jarocin”

 

7. MOPy :brak

 

III. Ochrona środowiska

Wybudowano zabezpieczenia akustyczne tj. ekrany i wały ziemne (o łącznej długości ok. 2,9 km) oraz zastosowano „cichą nawierzchnię” na fragmencie łącznicy węzła Jarocin. Wykonano 2 przejścia dla dużych zwierząt (dolne) oraz 5 obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt małych. Wykonano ogrodzenia naprowadzające zwierzęta na przejścia. Przewidziano nasadzenia drzew i krzewów.