viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Droga Ekspresowa S5 odc. węzeł Mieleszyn - Gniezno

Oddział: Poznań

długość – 18,33 km

obecny etap – oddany do użytku 

lata realizacji: 2014 – 2017

wartość projektu 582 mln zł

 

Etap zrealizowany:

25.02.2008 Umowa podstawowa

27.11.2008 Umowa dodatkowa - STEŚ II

09.02.2011 Umowa dodatkowa - II raport OŚ

11.02.2013  Umowa dodatkowa - aktualizacja ekranów akustycznych

09.08.2013  Umowa dodatkowa - Optymalizacja dokumentacji projektowej

Styczeń  2009 r. - opracowano Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko.

10.06.2009 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

 

10.11.2009 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, realizowanego według rekomendowanego wariantu I, wydaną przez RDOŚ w Poznaniu.

Decyzja RDOŚ

 

Etap w realizacji:

03.12.2014 r. podpisano umowę nr GDDKiA/O-PO/R-2/29/2013 z Wykonawcą Budowy drogi S5 Żnin – Gniezno, odcinek: węzeł „Mielno” – Gniezno, od km 0+000 do km 18+330,21:

LIDER – Budimex S.A.,  PARTNER – Ferrovial Agroman S.A. 

Zaakceptowana Cena Kontraktowa: brutto 476 356 082,96 PLN (netto 387 281 368,26 PLN plus 23% podatek VAT 89 074 714,70 PLN)

15.12.2014 r. podpisanie umowy i rozpoczęcie pracy nadzoru- Konsultanta: Lafrentz-Polska Sp. z o.o.

Zaakceptowana Cena Kontraktowa: brutto 6 249 151,75 PLN (netto 5 080 611,18 PLN plus 23% podatek VAT 1 168 540,57 PLN)

17.03.2017 r. Data podpisania umowy o dofinansowanie: Nr Projektu: POIS.03.01.00-00-0023/16

Tytuł Projektu: Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin-Gniezno, odc. Mielno-Gniezno

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 310 540 306,17 PLN

 

 

 

 

Więcej na stronie internetowej inwestycji:

  http://www.znin-gniezno.drogas5.pl/

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi:

Odcinek drogi ekspresowej S5 przebiega częściowo po trasie istniejącej drogi krajowej nr 5 (na długości od ok. km roboczy 1+000,00 do km roboczy 3+000,00), pozostała część przebiega po nowym śladzie.

 

GDDKiA

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego – 12,0 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
 • obciążenie -11,5  tony/ oś
 • kategoria ruchu - KR 6

 

3. Zakres inwestycji:

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowane zostanie ok. 18,33 km drogi ekspresowej, trzy węzły drogowe oraz dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP typ I). Ponadto przebudowane zostaną istniejące odcinki dróg: krajowych nr 5, wojewódzkich nr 190 i 197, powiatowych oraz gminnych w klasach technicznych od GP do D, linie kolejowe a także szereg elementów istniejącej infrastruktury technicznej.

 

Zakres robót objętych niniejszym projektem obejmuje budowę:

 • drogi ekspresowej S5,
 • trzech węzłów drogowych: „Mieleszyn”, „Gniezno Północ” i „Kłecko”,
 • Miejsc Obsługi Podróżnych: „Modliszewko” i „Łabiszynek”,
 • odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
 • dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi S5,
 • obiektów mostowych i przepustów,
 • przejść dla zwierząt,
 • ekranów akustycznych,
 • kanalizacji teletechnicznej związanej z utrzymaniem drogi S5,
 • kanalizacji deszczowej,
 • rowów odwodnieniowych i zbiorników retencyjnych,
 • oświetlenia,
 • budynków sanitariatów na projektowanych MOPach,
 • kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na projektowanych MOPach,
 • plac zabaw z wyposażeniem na MOP,
 • urządzeń bezpieczeństwa i ogrodzenia drogi.

 

Zakres robót objętych niniejszym projektem obejmuje także przebudowę:

 • odcinków istniejących dróg i zjazdów,
 • linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV,
 • kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • gazociągów średniego ciśnienia,
 • kolizji urządzeń teletechnicznych,
 • kolizji sieci wodociągowych,
 • urządzeń melioracji.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi:

Wariant I

Początek wariantu I znajduje się w  województwie kujawsko-pomorskim na północnym brzegu Wełny, która w tym miejscu tanowi granicę między województwami. Początkowo droga biegnie około 100 m na zachód od istniejącego przebiegu istniejącej dk5. W km 0+643 zaprojektowano węzeł Mielno. Za węzłem droga ekspresowa zbliża się do korytarza dk5, by około km 1+100 przebiegać korytarzem istniejącego szlaku komunikacji. Ok km 3+000 droga ekspresowa opuszcza korytarz dk 5 i odbija w kierunku wschodnim mijając zabudowę wsi Modliszewko. Przed miejscowością Łabiszynek ok km 7+900 droga projektowana S5 przecina dk5 przechodząc na jej zachodnią stronę, tym samym omija zabudowę Łabiszynka. Około km 9+200 projektuje się węzeł Goślinowo. Za węzłem droga skręca na zachód stanowiąc obwodnicę Gniezna, przebiegając po zachodniej stronie wsi Pyszczynek, dalej po wschodniej stronie wsi Obora. Na wąskości wsi Piekary na drodze wojewódzkiej 190 planuje się budowę węzła w km 14+810. Dalej biegnąc pomiędzy wsiami Braciszewo i Braciszewko włącza się w węzeł budowany w ramach odrębnego zadania S5 Wschodnia Obwodnica Poznania na istniejącej drodze krajowej nr 5.

 

Wariant II

Początek wariantu I i II znajduje się w tym samym miejscu. Nieco inna geometria węzła sprawia że został on przesunięty w km 0+611. Warianty mają wspólny przebieg aż do ok km 2+900, gdzie wariant II od zachodniej strony mija wieś Modliszewo i Modliszewko. W km 8+263 planowany jest węzeł Zdziechowa. Z uwagi na oddalenie od istniejącej sieci drogowej konieczna jest budowa ponad 3 km łącznika z jednej strony do dk 5 a z drugiej do dp 2210P. Dalej droga biegnąc na południowy zachód przebiega między wsią Zdziechowa, Krzyszczewo rozcinając grunty wsi Obora (pomiędzy dwoma enklawami zabudowy). W km 13+155 planowany jest węzeł na dw 190. Węzeł znajduje się w odległości ok 100 m od wariantu I. Dalej warianty przebiegają w niewielkiej odległości od siebie by połączyć się w wspólny przebieg ok km 15+500.

 

4. Obiekty inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S5 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów i mostów.

Łączna ilość obiektów inżynierskich (bez przepustów) wynosi 19 szt. na które składają się:

 • 4 mosty w ciągu drogi S5 (w tym 1 zespolony w ciągu S5 i drogi nr 3, klasy G),
 • 5 wiaduktów w ciągu S5 (w tym 2 nad linią PKP),
 • 9 wiaduktów nad S5,
 • 1 przejście dla zwierząt w ciągu DK nr 5,

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w województwie wielkopolskim - na granicy z województwem kujawsko-pomorskim, w powiecie gnieźnieńskim, na terenie gminy Gniezno oraz częściowo gminy Mieleszyn. Ze względów technicznych obiekt MS1+PZŚ nad rzeką Wełną, która stanowi granicę województw zlokalizowany jest częściowo na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, w powiecie żnińskim, na terenie gminy Rogowo.

 

 

5. Węzły:

 • w. „Mieleszyn” km 0+642,92
 • w. „Gniezno-Północ” km 9+200,22
 • w. „Kłecko” km 14+809,43

 

6. W przyjętym wariancie I zespół MOP I usytuowany po obu stronach trasy w km 5+900:

 • MOP I „Łabiszynek” (d. MOP I „Modliszewko Wsch.”),
 • MOP I „Modliszewko” (d. MOP I „Modliszewko Zach.”) .

 

III. Ochrona środowiska Budowa przejść dla zwierząt, średnich, małych oraz płotków herpetologicznych, budowa ekranów akustycznych dł. 1,3 km, nasadzenia drzew i krzewów, budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i sanitarnych.

 

 IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji:

Inwestycję nie dzielono na etapy i kolejność ich realizacji.