viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2016

Kolejne umowy na dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020

28-06-2016

GDDKiA podpisała kolejne umowy o dofinansowanie dla 3 projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Tym razem wsparcie ze środków unijnych dotyczy budowy autostrady A1 od Pyrzowic do Częstochowy, budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 i ekspresowej „ósemki” od Wyszkowa do granicy województwa. Ponadto informujemy, że została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu „Budowa obwodnic Inowrocławia i Brodnicy w ciągu DK15”.

Projekt dofinansowania dla budowy obwodnic realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działania 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego (oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast). Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 673 964 596,47 PLN; maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych - 524 087 442,86 PLN; wysokość dofinansowania UE - 445 474 326,43 PLN.

 

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice - Częstochowa

Celem projektu jest budowa autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - koniec obwodnicy Częstochowy, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T, korytarzu Bałtyk- Adriatyk, o łącznej długości 57,70 km.

 

W zakresie tym zawarte jest włączenie autostrady A1 do istniejącego przekroju drogi krajowej nr 1. Na całym odcinku przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu (oraz rezerwą na trzeci pas ruchu), pasem dzielącym i pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. W ramach inwestycji zaprojektowano 5 węzłów drogowych.

 

W ramach Projektu zostaną wykonane również takie elementy infrastruktury jak m.in.: budowa 8 miejsc obsługi podróżnych, obiektów inżynierskich, elementów systemu poboru opłat, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, budowa urządzeń ochrony środowiska, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.

 

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia

Projekt ma na celu budowę obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 zlokalizowanej w sieci kompleksowej TEN-T o łącznej długości 24,65 km.

 

Na całym odcinku przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym i szerokim pasem rozdziału stanowiącym rezerwę pod trzeci pasu ruchu. Budowa 4 węzłów drogowych („Radom Północ”, „Radom Zachód”, „Wolanów” i „Radom Południe”) umożliwi bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu drogowego po sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg dojazdowych.

 

W ramach Projektu zostaną wykonane również takie elementy infrastruktury jak m.in.: budowa obiektów inżynierskich, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, budowa urządzeń ochrony środowiska, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.

 

Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków – granica woj. mazowieckiego/podlaskiego

Przedmiot projektu stanowi rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S8, o całkowitej długości 38,496 km na odcinku Wyszków - granica województwa mazowieckiego/podlaskiego. Projekt będzie realizowany w systemie tradycyjnym.

 

Inwestycja poprowadzona jest w większości po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 i obejmuje 3 odcinki drogi ekspresowej S8, rozdzielone istniejącą obwodnicą miasta Ostrów Mazowiecka. Na wszystkich odcinkach przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu, wraz z pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym.

 

W ramach inwestycji przewidziano budowę 7 węzłów drogowych i 3 miejsc obsługi podróżnych. Planowana droga ekspresowa S8 ułatwi ruch tranzytowy, a także wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ruchu.