viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Obwodnica Bolkowa.

Oddział: Wrocław

Długość: ok. 8 km (budowa po nowym śladzie ok. 6 km oraz przebudowa/rozbudowa DK5 o długości ok. 2 km)

Lata realizacji: 2016 - 2020

Obecny etap: realizacja w systemie projektuj i buduj

Wartość projektu: ok. 74 mln

I . ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI:
2003 rok Koncepcja Programowa 2010 rok opracowano Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy, na podstawie których opracowany został PFU dla systemu Projektuj i Buduj.

18.09.2015 rok – ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5 o długości ok. 7,8 km.

30.09.2016 rok – otwarcie ofert
14.12.2016 rok – podpisanie umowy Wykonawcą jest firma: MIRBUD S.A. (LIDER), ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (PARTNER), Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza
28.09.2017rok – ZOPI ws. dokumentacji projektowej
Luty 2018:
- Decyzję ZRID nr 3/18 dotyczącą „Budowy obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5 - Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 5 na odc. od km 411+583 (obec. 411+604) do km 409+486 (obec. 409+465), długości około 2,14 km” z dnia 01.02.2018 r.
- Decyzję ZRID nr 4/18 z dnia 21.02.2018 r. zmieniającą Decyzję nr 17/11 z dnia 03.08.2011r. dotyczącą „Budowy obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław – Bolków – Jelenia Góra, w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5, od km 437+140 (obecnie 437+300) drogi krajowej nr 3 do km 411+650 (obecnie 411+604) drogi krajowej nr 5, długości ok. 5,7 km”.
Kwiecień 2018 - Uzyskano zaświadczenie o ostateczności Decyzji Wojewody Śląskiego nr 4/18 z dnia 21.02.2018r. zmieniającej Decyzję nr 17/11 z dnia 03.08.2011r. dotyczącą „Budowy obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław – Bolków – Jelenia Góra, w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5, od km 437+140 (obecnie 437+300) drogi krajowej nr 3 do km 411+650 (obecnie 411+604) drogi krajowej nr 5, długości ok. 5,7 km”.

21.12.2019 rok - cztery miesiące przed terminem kontraktowym zakończyły się prace przy budowie obwodnicy Bolkowa i kierowcy korzystają z nowej trasy. 

http://obwodnica-bolkowa.pl

II. Opis inwestycji:
W ramach zadania powstawanie Obwodnica miasta Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5 o długości około 7,8 km, w tym budowa po nowym śladzie o długości ok. 5,7 km klasy technicznej GP oraz wykonana zostanie przebudowa/rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 5 o długości ok. 2,1 km, która umożliwi połączenie realizowanej obecnie drogi S3 z drogą krajową nr 3 na odcinku od węzła Bolków do drogi krajowej nr 3 w km 347+140. Połączenie drogi krajowej nr 3 z drogą S3 poprowadzi ruch tranzytowy omijając tereny zabudowane m. Bolków, przy czym zachowana zostanie ciągłość przebiegu drogi krajowej nr 3 z innymi drogami krajowymi.

 

GDDKiAGłównym celem inwestycji jest poprawa przepustowości układu komunikacyjnego, co z gospodarczego punktu widzenia ma niezwykle ważne znaczenie dla rozwoju regionu. Inwestycja przyczyni się także do wyeliminowania ruchu tranzytowego na terenie miasta Bolkowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. 

W ramach umowy wybudowane zostaną:
- 1 węzeł drogowy,
- 3 skrzyżowania jednopoziomowe
- obiekty inżynierski w ciągu drogi: 3 estakady oraz 1 wiadukt drogowy
- 2 wiadukty drogowe nad drogą.  

Parametry techniczne:
- klasa GP
- przekrój 1x2
- szerokość pasa ruchu 3,5 m 
- max. Obciążenie 115 kN/oś

IV. Ochrona środowiska
W ramach umowy wykonawca wybuduje urządzenia ochrony środowiska, w tym m.in. ekrany akustyczne, przepusty stanowiące przejścia dla zwierząt.