viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2015

Dobrze spożytkowane 100 mln zł na laboratoria GDDKiA dbające o jakość polskich dróg

15-04-2015

Odnosząc się do opublikowanego dziś raportu Najwyższej Izby Kontroli i zawartych w nim krzywdzących zarzutów mówiących o braku monitoringu jakości w latach 2008-2009, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca uwagę, że kontrola jakości jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez GDDKiA od momentu powstania instytucji.

Laboratoria w GDDKiA istnieją od ponad 20 lat, do końca 2010 r. jako Gospodarstwa Pomocnicze Laboratoria Drogowe. Od początku spełniały one swoją rolę. Program budowy dróg krajowych uchwalony na lata 2008-2012, a szczególnie skala procesu inwestycyjnego spowodowała, iż już w 2008 roku decyzją ówczesnego Ministra Infrastruktury dofinansowano laboratoria i dzięki efektywnemu wydatkowaniu środków na system kontroli i monitoringu jakości usprawniono nadzór nad jakością budowy dróg poprzez zakup nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego dla wszystkich 16 laboratoriów, zakupy środków transportu oraz budowę ponad 20 polowych laboratoriów drogowych znajdujących się na placach budowy.

 

Dodatkowo w kolejnych latach kosztem ponad 100 mln zł wybudowano 9 nowych  laboratoriów oraz rozbudowano istniejące laboratoria wyposażając je w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny, zgodny z wymogami UE oraz procedurami akredytacyjnymi. Po spełnieniu wszelkich wymagań procesu akredytacji w 2011 roku złożono wnioski do Państwowego Centrum Akredytacji i w wyniku potwierdzenia zgodności wykonywanych badań z procedurami i wymaganiami uzyskano akredytacje we wszystkich laboratoriach GDDKiA.

 

Co więcej, od kilku lat z usług i pomocy technologicznej laboratoriów GDDKiA korzystają również inne publiczne instytucje, takie jak chociażby: Urzędy Marszałkowskie, PKP PLK SA, czy inni publiczni zarządcy dróg. Jest to kolejny dowód jak bardzo laboratoria GDDKiA są doceniane za swój profesjonalizm i zaawansowanie technologiczne.

 

Poniżej prezentujemy szczegółowe dane związane z wyżej wymienianą kontrolą NIK w GDDKiA.

 

 

 

 

Oceny NIK dotyczące działań GDDKiA
na rzecz zapewnienia jakości robót drogowych zawarte w przekazanych do GDDKiA wystąpieniach pokontrolnych

 
 

LP

Jednostka kontrolowana

Ogólna ocena NIK

 

1.

Centala GDDKiA

pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

 

2.

Oddział GDDKiA w Bydgoszczy

pozytywna

 

3.

Oddział GDDKiA w Katowicach

pozytywna

 

4.

Oddział GDDKiA w Krakowie

pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

 

5.

Oddział GDDKiA w Łodzi

pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

 

6.

Oddział GDDKiA w Olsztynie

pozytywna

 

7.

Oddział GDDKiA w Warszawie

pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

 

8.

Oddział GDDKiA we Wrocławiu

pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

 

9.

Oddział GDDKiA w Zielonej Górze

pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości

 

 

Wystąpienie pokontrolne_cz.1_NIK_zapewnienie jakosci robót Łódź

Wystąpienie pokontrolne_cz.2_NIK_zapewnienie jakości robót Łódź

Wystąpienie pokontrolne NIK zapewnienie jakości robót

Wystąpienie pokontrolne NIK zapewnienie jakości robót Bydgoszcz

Wystąpienie pokontrolne NIK zapewnienie jakości robót Katowice

Wystąpienie pokontrolne NIK zapewnienie jakości robót Kraków

Wystąpienie pokontrolne NIK zapewnienie jakości robót Olsztyn

Wystąpienie pokontrolne NIK zapewnienie jakości robót Warszawa

Wystąpienie pokontrolne NIK zapewnienie jakości robót Wrocław

Wystąpienie pokontrolne NIK zapewnienie jakości robót Zielona Góra