viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2014

Otwarcie S69 od Bielska-Białej do Buczkowic

06-11-2014

6 listopada 2014 r. została oddana do ruchu droga S69 o długości 6,15 km od węzła Mikuszowice (bez węzła) do węzła Buczkowice!

Oddany 6 listopada 2014r. do ruchu odcinek to pierwszy z dwóch, budowanej drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, o łącznej długości 15,56 km.

 

Udostępnienie kierowcom tego odcinka drogi ekspresowej pozwoli na skrócenie dojazdu do Żywca o około 15 minut i ułatwi komunikację przyległych terenów gmin: Wilkowice (sołectwa: Bystra Śląska i Wilkowice) oraz Buczkowic (sołectwo Rybarzowice) Odcinek ten będzie można teraz pokonać w już około 4 minuty.

 

Umożliwi to również kierującym poruszanie się w pełni bezpieczną i komfortową drogą o 2 szerokich 10-metrowych jezdniach po dwa pasy ruchu, o szerokości 3,5 m każdy w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym o szerokości 2,50 m. Bezpieczny wjazd i wyjazd na drogę ekspresową umożliwiają dwa węzły drogowe: „Wilkowice” typu WB „półkoniczyna” z pętlami w ćwiartkach przeciwległych oraz „Buczkowice” typu WA „trąbka”.

 

To kolejny etap zbilżający połączenie Polski ze Słowacją drogą szybkiego ruchu, zapewniającą wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego przy zapewnieniu dużych prędkości podróżnych oraz wysokiej przepustowości ruchu.

 

W ramach realizacji tego odcinka wybudowano:

 • 4 mosty,
 • 5 wiaduktów,
 • 41 przepustów skrzynkowych i 21 przepustów rurowych,
 • drogę  zasadniczą o długości 6,15 km,
 •  drogi poprzeczne o długości 1,95 km,
 • drogi wewnętrzne o długości 10,2 km, 
 • 142 zjazdy.

 

Za zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu odpowiadać będą, miedzy innymi: 

 •  bariery stalowe o długości 24,60 km, 
 • bariery betonowe o długości 112 m,
 • oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 7500 m2.

 

Przebudowano również: sieci gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne.

 

 Na potrzeby budowy tego odcinka drogi zużyto:

 • mieszanki mineralno-asfaltowej 110 tys. ton, w tym SMA 15,5 tys. ton (bez obiektów mostowych) na warstwę ścieralną  o grubości 4 cm.
 • stali 3,9 tys. ton
 • betonu 33,8 tys. m3
 • kruszywa na podbudowę 40 tys. ton
 •  wymiany gruntu/wzmocnienia podbudowy wykopów/nasypów

 

Odcinek został oświetlony 224 lampami drogowymi.

 

Zadbano również o zapewnienie odpowiedniego klimatu akustycznego dla otoczenia drogi poprzez budowę osłon akustycznych:

 • w tym zielonej ściany 9,78 km,
 • przeziernych z pleksiglasu  3,1 tys. m2 opaskowanych w celu uniknięcia kolizji ptaków z barierą.

        

Za prawidłowe odwodnienie drogi odpowiadać będzie:

 • 14 km rowów,
 • 10,60 km korytek betonowych,
 • 4,68 km kanalizacji deszczowej
 • 170 studni,
 • urządzenia ochrony wód w tym 28 separatorów, 28 osadników,
 • oraz cztery zbiorniki retencyjne.

 

W ramach ochrony środowiska wykonano również:

 • 4 zastępcze zbiorniki rozrodcze dla płazów  
 • 36 przejść dla zwierząt 

 

Tam, gdzie nie ma ekranów, ogrodzono trasę siatką stalową o wysokości części naziemnej 2,4 m i długości 4,9 km.

 

 • Następny odcinek S69 w realizacji

 

Budowę 15,56 km drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała – Żywiec - Zwardoń, odcinek węzeł „Mikuszowice” („Żywiecka/Bystrzańska”) – Żywiec podzielono na dwa etapy: odcinek o długości 6,15 km od węzła Mikuszowice (bez węzła) do węzła Buczkowice (z węzłem) został oddany do ruchu w 4 miesiące od daty rozpoczęcia robót. Do wykonania całości zadania pozostał odcinek o długości 9,460 km od węzła Buczkowice do Żywca, który Wykonawca ma wybudować do 9 miesięcy od daty rozpoczęcia robót (bez okresów zimowych), co przypada na 3 kwartał 2015r.

 

 • Coraz dłuższa sieć TEN-T

 

Droga S69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie południowej granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S1 w Bielsku-Białej. Jest także elementem projektu priorytetowego TEN-T nr 25 („Budowa autostrady Gdańsk—Brno/Bratysława—Wiedeń”). Przedłużeniem S69 na południe będzie słowacka autostrada D-3 Żylina—Skalite (w trakcie budowy).

 

Główne cele Inwestycji:

 • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S69 jako jednego z elementów podstawowego układu  drogowego Polski i Regionu  Śląskiego,
 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort  dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych,
 • usprawnienie połączenia między Polską a Słowacją.