viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Autostrada A4 Zgorzelec-Krzyżowa

Oddział: Wrocław

Długość: ok. 51,4 km

Obecny etap : oddana do użytku

 

GDDKiA     GDDKiA

 

 

Projekt w 82% finansowany z Funduszu Spójności

 

Budowę autostrady A4 podzielono na dwa zadania:

Odcinek „A” Zgorzelec – Wykroty (km 0+000 – 22+000)

Odcinek „B” Wykroty – Krzyżowa (km 22+000 – 51+400) 

 

ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI:

Etap prac przygotowawczych:

09.12.1997 r. – wydano decyzję nr 1/97 o ustaleniu lokalizacji  inwestycji

23.03.1998 r. - wydano decyzję nr 2/98 o ustaleniu lokalizacji  inwestycji

03.02.2005 r. – wydano  decyzję nr I-Pd-1/05 o ustaleniu lokalizacji  drogi

27.08.2007 r. – wydano decyzję nr I-Pd-4/07 o ustaleniu lokalizacji drogi
09.11.2006 r. – wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

27.08.2007 r. – wydano  decyzję o ustaleniu lokalizacji  drogi

27.03.2007 r. – wydano pozwolenie na budowę dla odcinka A

04.10.2007 r. -  wydano pozwolenie na budowę dla odcinka B
 

Etap robót budowlanych:

 

09.11.2006 r. - podpisano umowę na realizację drogi autostrady A4 Zgorzelec-Krzyżowa Odcinek A Zgorzelec-Wykroty.  Wykonawca: DTP Terassement S.A (Lider), Bouygues Travaucs Publics (Partner), VSL S.A. (Partner); Wartość umowy: ok. 87,3 mln Euro brutto.

09.11.2006 r. - podpisano umowę na realizację drogi autostrady A4 Zgorzelec-Krzyżowa Odcinek B Wykroty-Krzyżowa. Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.(Lider), Strabag AG (Partner), Heilit+Woerner Bau Gmbh(Partner), Mota-Engil Engenharia E Construcao S.A. (Partner). Wartość umowy: ok. 158,6 mln Euro brutto.

 

14.08.2009 r. – oddanie do użytkowania

 

I. OPIS INWESTYCJI
Autostrada A-4 jest jedną z najważniejszych tras drogowych w Polsce. Należy do transeuropejskiego korytarza nr III Berlin – Wrocław – Katowice – Lwów – Kijów i przechodzi przez najbardziej uprzemysłowiony obszar Polski. Dodatkowo oferuje międzynarodowe połączenie między Polską, Niemcami, Czechami, Słowacją i Ukrainą.
Z tego względu autostrada ta jest priorytetowa w programie budowy autostrad.
Po wybudowaniu autostrada odciąży istniejącą jednojezdniową drogę krajową nr 4: Zgorzelec – Bolesławiec – Krzywa.

 

Lokalizacja inwestycji:

 • Powiat zgorzelecki gm. Zgorzelec, gm. Pieńsk,
 • Powiat bolesławiecki gm. Nowogrodziec, gm. Osiecznica, gm. Bolesławiec, gm. Gromadka.

 

GDDKiA

 

 

II. PARAMETRY TECHNICZNE DLA INWESTYCJI
Podstawowe parametry:

 • Klasa techniczna                                          A (autostrada)
 • Prędkość projektowa                                   120 km/h
 • Liczba jezdni                                                2
 • Liczba pasów ruchu                                     2x2 (docelowo 2x3)
 • Szerokość pasa ruchu                                 3,75 m
 • Szerokość pasa awaryjnego                        3,00 m
 • Szerokość pasa rozdziału                            5,00 m
 • Szerokość pasa pobocza ziemnego            1,25 m
 • Skrajnia pionowa                                          4,70 m
 • Kategoria ruchu                                            KR-6 (ruch bardzo ciężki)
 • Dopuszczalne naciski na oś                         115 kN

 

ZAKRES INWESTYCJI:

 • Budowę nowej autostrady o długości ok. 51,4 km2
 • Wzmocnienie istniejącej nawierzchni odcinka autostrady A-4 od granicy do Zgorzelca o długości 1,7 km, do 115 kN na oś,
 • Budowę węzła autostradowego „Godzieszów”, Bolesławiec” i „Krzyżowa”,
 • Przebudowę istniejącego węzła „Zgorzelec”,
 • Budowę obwodu utrzymania autostrady „Bolesławiec”,
 • Budowę kanalizacji deszczowej,
 • Budowę dróg dojazdowych,
 • Budowę oświetlenia i łączności autostradowej,
 • System osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem,
 • Oznakowanie autostrady i dróg związanych,
 • Wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,


Obiekty inżynierskie
Wybudowano 52 obiektów, w tym:
- 26 obiektów nad autostradą

- 26 obiektów w ciągu  autostrady

 

MOP W ramach budowy  autostrady A4 zrealizowan0 5 MOP-ów, tj.:

 • Żarska Wieś Północ kat. III (km 7+900)
 • Żarska Wieś Południe kat. III(km 8+000),
 • MOP Czerna Południe kat. I (km 26+150)
 • MOP Czerna Północ  kat. I (km 26+150)
 • MOP Kraśnik Dolny Południe kat. III (km 46+250),


III.OCHRONA ŚRODOWISKA

Wybudowano urządzenia ochrony środowiska, tj.: przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, zbiorniki wodne, separatory oleju, zieleń ochronna, przejścia dla płazów itp.,