viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2014

GDDKiA gotowa do zimowych wyzwań

16-10-2014

Odśnieżone, przejezdne drogi są  jednym z podstawowych czynników zapewniających  kierowcom bezpieczeństwo w okresie zimowym. Służba drogowa GDDKiA pracuje 24 godziny na dobę by zapewnić kierowcom jak najbezpieczniejsze drogi.  

Kierowco - chcesz przejechać - przepuść
GDDKiA Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego  utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności.  Sprzęty są szerokie - niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno - z prędkości ok. 40 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę, bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch - warto je przepuścić.  Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak policja czy  służba zdrowia - niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.
 
W sytuacjach kiedy służby drogowe nie mogą dotrzeć na miejsce docelowe, gdzie powinny udrażniać ruch są zmuszone prosić o wsparcie inne służby takie jak policja czy ITD. Często w takich przypadkach funkcjonariusze ITD czasowo wstrzymują ruch lub zapewniają konwój dla ciężkiego sprzętu zimowego, pozwalając odśnieżyć drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa kierowcą. W tym samym czasie powyższe służby mogłyby inaczej służyć społeczeństwu, zamiast pomagać w udrażnianiu przejazdu służbom drogowym.
 
Utrudnianie im pracy poprzez np. nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg. Znane są również zdarzenia, których zarówno sprawcami jak i ofiarami byli kierowcy chcący przejechać między płużącym pojazdami.
 
Wzajemne wsparcie ITD i GDDKiA
W starciu z zimą, oprócz właściwie przygotowanej infrastruktury ważny jest również odpowiedni stan techniczny samochodów. Tu służby drogowe odpowiedzialne za utrzymanie dróg krajowych dają dobry przykład. W  ramach przygotowania do zimy GDDKiA nie tylko kupuje sól  ale i prosi Inspekcje Transportu Drogowego o skontrolowane naszych pojazdów do zimowego  utrzymania, by mieć pewność, że  w zakresie przygotowania GDDKiA do zimy nie pozostało już nic do zrobienia. 
 
Wielka skala zimowych działań GDDKiA
Ogółem nad sytuacją na drogach tej zimy będzie czuwać ok. 2 300 pługów, ok. 150  pługów wirnikowych, ok. 1 300 solarek, 96 piaskarek i 95 unimogów. Wzdłuż dróg krajowych ustawimy 1 430 km zasłon przeciwśnieżnych. Dysponujemy ok. 250 magazynami soli o łącznej pojemności 324 tys. ton soli drogowej. Na działania związane z zimowym utrzymaniem planujemy wydać w nadchodzącym sezonie 500 mln zł.
 
Liczby te obrazują skalę przedsięwzięcia, jakim jest zimowe utrzymanie dróg krajowych. Przygotowania do zimy siłą rzeczy muszą zatem rozpoczynać się już wtedy, gdy temperatury sięgają 30 stopni C, a większość z nas jest na letnich urlopach. Wtedy drogi krajowe oceniane są pod kątem technicznym - sprawdzany jest stan nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających. W razie konieczności zleca się prace o charakterze utrzymaniowym np. remonty cząstkowe, a także udrożnienie rowów i ścieków przykrawężnikowych, które odpowiadają za sprawne odprowadzanie wody z powierzchni jezdni. Dokonuje się przeglądu zadrzewienia usuwane są też osłabione lub martwe gałęzie i konary drzew, które pod naporem śniegu mogłyby zagrozić bezpieczeństwu podróżnych.
 
Przy drogach biegnących wzdłuż terenów niezalesionych montowane są drewniane płotki lub siatki z tworzyw sztucznych, które przeciwdziałają nawiewaniu śniegu na jezdnię. Na wybranych odcinkach rozstawiane są znaki informujące o lokalnie występującej śliskości oraz nakazujące jazdę w łańcuchach. Przed nadejściem pierwszego ataku zimy stan pełnej gotowości muszą osiągnąć obwody drogowe, w których zgromadzony jest sprzęt: pługi i pługi wirnikowe, równiarki, spycharki, ładowarki i solarki, a także gdzie składowane są materiały do usuwania śliskości zimowej  (chlorki sodu, wapnia i magnezu, solanki oraz materiały zapewniające szorstkość). Obwody drogowe rozlokowane są na terytorium całego kraju, a ich pracą w czasie zimy zarządza szesnaście oddziałów GDDKiA. Większość pojazdów do zimowego utrzymania dróg krajowych wyposażona jest w system monitorowania pracy sprzętu, dzięki czemu widać, na którym odcinku drogi się znajdują, z jaką prędkością się poruszają, a nawet jaką czynność wykonują. Otrzymywane z całego kraju dane są na bieżąco przetwarzane w Punkcie Informacji Drogowej w Warszawie. 
 
W trakcie zbliżającego się sezonu zimowego, drogi krajowe utrzymywane będą w trzech standardach:
I - około 4 400 km;
II - około 10 900 km; 
III - około 2 600 km. 
W ramach „Utrzymaj standard” utrzymywanych jest 1 250 km dróg.
 
Przed wyruszeniem w trasę aktualne warunki przejazdu po drogach zarządzanych przez GDDKiA można sprawdzić w serwisie internetowym GDDKiA www.archiwum.gddkia.gov.pl  w zakładce "Serwis dla kierowców".
 
Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są także pod całodobowym numerem infolinii drogowej GDDKIA 19 111.