viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S3 Bolków-Lubawka

Oddział: Wrocław

Długość: ok. 31,37 km

Obecny etap : realizacja w systemie projektuj i buduj

 

 

Budowę drogi ekspresowej S3 Bolków – Lubawka (granica państwa) podzielono na dwa zadania, które będą realizowane w tym samym czasie:
ZADANIE III : od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), długość około: 16,1 km
ZADANIE IV: od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, długość około: 15,3 km I.

 

ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI:

Etap prac przygotowawczych:
Rok 2002 - opracowano „Studium Techniczno – Ekonomiczne przebiegu drogi ekspresowej S3 na terenie województwa dolnośląskiego od rejonu miejscowości Nowe Miasteczko do przejścia granicznego k/m Lubawka”
Rok 2003 – odbyło się uzupełniające posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.
Rok 2005 – 2010 - opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica – Lubawka.
Rok 2010 - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica (węzeł A-4) – Lubawka (granica państwa)”.
Rok 2010 – 2013 - wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn.”Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka”.
Rok 2016 - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica – Lubawka od km 67+650 do granicy państwa z drogą R11 (strona czeska).
Rok 2017 – wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawców robót budowlanych oraz Wykonawców nadzoru inwestorskiego dla Zadania III i Zadania IV drogi ekspresowej S3 Bolków – granica państwa. Realizację inwestycji przewidziano w systemie „projektuj i buduj”.

Etap robót budowlanych:
17.10.2018 r. - podpisano umowę na realizację drogi S3 Bolków - granica państwa, Zadanie III tj. od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła). System realizacji : projektuj i buduj Wykonawca: Konsorcjum firm PORR S.A. (Lider) i PORR Gau GmbH (Partner); Wartość kontraktu: ok. 1 536,9 mln zł.
17.10.2018 r. - podpisano umowę na realizację drogi S3 Bolków - granica państwa, Zadanie IV tj. od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa System realizacji : projektuj i buduj Wykonawca: Konsorcjum firm MOSTY ŁODŹ S.A. (lider) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. (partner); Wartość kontraktu: ok. 879,7 mln zł.

31.10.2019r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S3 zad. III (odc. od węzła Bolków bez węzła do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła))

19.12.2019 r. - do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S3 zad. IV (odc. od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa).

I. OPIS INWESTYCJI
Przebieg drogi:
Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S3 rozpoczyna się od ~ km 38+255 (pikietaż projektowy) zaraz za węzłem Bolków (skrzyżowanie drogi S3 z drogą krajowa nr 5). Dalej biegnie na południe do węzła Bolków, równolegle do rzeki Sadówka na zachód od miejscowości Sady Dolne, po czym przecinając miejscowość Sady Górne trafia w pasmo Gór Wałbrzyskich. Przy miejscowości Stare Bogaczowice obiera kierunek zachodni, a w Nowych Bogaczowicach zaczyna biec na południowy – zachód. Od ~42+355,87 do ~km 44+628,87 oraz od ~km 48+657,33 do ~km 48+977,33 trasa przebiega w tunelach dwukomorowych. Biegnąc dalej trasa przecina tory kolejowe i rzekę Lesk, zmienia kierunek na zachodni i kieruje się do węzła Kamienna Góra Północ, za którym kolejno przecina rzekę Bóbr oraz w dwóch miejscach tory kolejowe. W okolicy Kamiennej Góry, którą trasa omija po stronie zachodniej, zmienia kierunek na południowy i biegnie do węzła Kamienna Góra Południe). Za węzłem przecina rzekę Bystra i ponownie rzekę Bóbr oraz tory kolejowe. Na dalszym odcinku trasa poprowadzona jest po wschodniej stronie terenów leśnych, a następnie przechodzi pomiędzy lasami. Droga S3 ponownie przecina tory kolejowe oraz rzekę Bóbr, omija miasto Lubawka po stronie zachodniej i biegnie do węzła Lubawka, za którym kieruje się na południe do granicy państwa. Przedmiotowy odcinek kończy swój bieg na granicy Polski z Czechami .Na całym odcinku przedmiotowej drogi ekspresowej S3 przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. Zaprojektowane, w ramach przedmiotowej inwestycji, węzły drogowe umożliwią bezpieczną komunikację i rozprowadzenie ruchu po pozostałej sieci drogowej oraz obsługę przyległego terenu poprzez sieć dróg dojazdowych.

 

GDDKiA


II. PARAMETRY TECHNICZNE DLA INWESTYCJI
Podstawowe parametry techniczne projektowanej S3:

• klasa drogi S

• przekrój normalny 2 x 2

• szerokość pasów ruchu 3,50 m

• szerokość pasów awaryjnych 2,50 m

• nośność nawierzchni 115 KN/oś

• tunele TS26 oraz TS32 dwa tunele drogowe dwu-komorowe

• szerokość jezdni w tunelach 2 x 3,5 m pasy ruchu + 2,5 m pas awaryjny + 0,5 m opaska. II.

 

ZAKRES INWESTYCJI:

Budowa drogi S3 Bolków – granica państwa, o dł. ~31,37 km obejmuje w szczególności: realizację trzech węzłów drogowych, budowę obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury (m.in. mosty, tunele, wiadukty, przepusty), budowę dwóch MOP-ów rodz. II; budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych (krajowej, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) , budowę ekranów akustycznych, budowę przejść dla zwierząt i ogrodzeń siatkowych niezbędnych do migracji zwierząt, budowę elementów bezpieczeństwa tuneli wraz z budynkami, budowę elementów infrastruktury drogowej), budowę urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz budowę ciągów pieszo – rowerowych Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Obiekty inżynierskie
Przewiduje się budowę 69 obiektów, w tym:
ZADANIE III - 33 obiektów inżynierskich (1 most, 7 wiaduktów w ciągu S3, 4 wiaduktów nad S3, 2 tunele, 1 przejazd gospodarczy, 13 przejść dla zwierząt);
ZADANIE IV – 36 obiektów inżynierskich (5 mosty, 9 wiaduktów w ciągu S3, 3 wiaduktów nad S3, 3 przejazdy gospodarcze, 16 przejść dla zwierząt).

Tunele drogowe
W ramach Zadania III zrealizowane zostaną dwa dwunawowe tunele drogowe:
 - Tunel TS-26.1 - jezdnia prawa drogi S3 (kierunek Lubawka), dł. ~2273 m
 - Tunel TS-26.2 – jezdnia lewa drogi S3 (kierunek Legnica), dł. ~2300 m
 - Tunel TS-32.1 - jezdnia prawa drogi S3 (kierunek Lubawka), dł. ~320 m
 - Tunel TS-32.2 – jezdnia lewa drogi S3 (kierunek Legnica), dł. ~320 m


Węzły
W ramach Zadania IV przewidziano realizacji 3 węzłów drogowych, tj.:

• Kamienna Góra Północ (skrzyżowanie drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 5);

• Kamienna Góra Południe (skrzyżowanie drogi ekspresowej S3 z drogą wojewódzką nr 367);
• Lubawka (skrzyżowanie drogi ekspresowej S3 z drogą wojewódzką nr 369). MOP-y

W ramach Zadania III przewidziano realizację dwóch MOP-ów, tj.:
• MOP Jaczków II - ok. km 50+390 (pikietaż projektowy, lewa strona drogi S3);
• MOP Jaczków II - ok. km 50+350 (pikietaż projektowy, prawa strona drogi S3).

III. DECYZJE ADMINISTRACYJNE:
1. Decyzja środowiskowa:
• od węzła Bolków do km 67+650 - wydana 18 marca 2010r. - ważna do kwietnia 2020r.
• od km 67+650 do granicy państwa - wydana 29 czerwca 2016r. - ważna do sierpnia 2022r. 2.

Decyzja ZRID: Dla wskazanego odcinka drogi S3 od Bolkowa do granicy państwa, obecnie brak jest wskazanej decyzji ZRID.

 

Strony internetowe kontraktu:

zad. III http://s3-bolkow-kamiennagora.pl/

zad. IV http://s3-kamiennagora-granicapanstwa.pl/index.html