viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S3 Nowa Sól - Legnica

Oddział: Wrocław

Długość: ok. 48 km

Obecny etap : w użytkowaniu (zadanie III w realizacji)

Lata realizacji: 2015 – 2018
Wartość projektu: 1,9 mld zł.

Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica

 

Zadanie podzielone na 5 odcinków realizacyjnych. Pierwsze dwa zrealizowane przez GDDKiA Oddział Zielona Góra, pozostałe przw ez GDDKiA Oddział Wrocław:

 1. Od węzła Nowa Sól Płd - do węzła Gaworzyce (bez węzła) o dł. ok 16,4 km
 2. Od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów o dł. ok 16,9 km
 3. Od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Płn. O dł. ok 14,4 km
 4. Od węzła Lubin Płn (bez węzła) do węzła Lubin Płd. o dł. ok. 11,3 km
 5. Od węzła Lubin Płd (bez węzła)do węzła Legnica II(A4 z węzłem) o dł. ok. 22,6 km

 

GDDKiA

 

2001 rok – opracowano STEŚ przebiegu drogi ekspresowej
S3 na terenie województwa dolnośląskiego od rejonu miejscowości Nowe Miasteczko do przejścia granicznego koło miejscowości Lubawka.

12 września 2006 r. - została wydana „Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy miasta Lubina w ciągu drogi ekspresowej S3 w województwie dolnośląskim”

29 grudnia 2009 r. decyzja wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, znak pisma RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/66/09/łck – dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowe Miasteczko – Legnica (węzeł A4).

30.08.2013r. ogłoszono przetargi w systemie Zaprojektuj i Zbuduj na zad. III, IV i V

25.02.2014r. uzyskanie decyzji ZRID nr 5.4/14: dla Budowy drogi ekspresowej S3
29.09.2015 r. podpisano umowę nr POIS.03.01.00-00-0001/15-00 na dofinansowanie Projektu „Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów - Legnica„ w ramach działania 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

22.12.2014r. – podpisano umowę na zad. III z Wykonawcą Konsorcjum
firm SALINI POLSKA sp. z o.o. (lider), SALINI IMPREGILO S.P.A. (partner),
TODINI CONSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (partner), PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO – BUDOWLANYCH EXPORT – PRIBEX sp. z o.o. (partner)

26.01.2015 r. podpisana została Umowa na zad. IV z Wykonawcą Konsorcjum firm: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

27.02.2015r. podpisana została Umowa na zad. V z Wykonawcą  Konsorcjum firm: BUDIMEX S.A. (lider), FERROVIAL AGROMAN S.A. (partner)

20.02.2015r. podpisana została Umowa na Nadzór z Konsorcjum firm: ECMG Gmbh (lider), SGS Polska Sp. z o.o. (partner) na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie trzema Kontraktami pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica, zad. III – V.

25.02.2015r. – przekazanie Placu Budowy dla Wykonawcy zadania IV

27.02.2015r. – przekazanie Placu Budowy dla Wykonawcy zadania V

30.03.2016r. Data uzyskania Decyzji ZRID nr 4/16 zmieniającą Decyzję 5.4/14

15.06.2018r. uzyskano Pozwolenie na Użytkowanie dla zadań IV i V

25.06.2018r. oddanie do użytku prawie 24-kilometrowego fragmentu trasy S3 od węzła Lubin Południe do węzła Legnica Południe (częściowo zadanie IV i V)

27.08.2018r. – oddanie do użytku prawie 10 – kilometrowego fragmentu trasy S3 od węzła Lubin Północ do węzła Lubin Południe (częściowo zadanie III i IV)

 

II . Opis inwestycji:

 

1. Droga ekspresowa S3 stanowi element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC - The Central European Transport Corridor). Jako fragment europejskiej trasy E65 wiodącej z północy na południe Europy, docelowo połączy miasto Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z południem Europy, a dokładniej z miejscowością Chania w Grecji.

 

Na terenie Polski prowadzi południkowo od zespołu portów morskich Szczecin - Świnoujście na północy następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice miast Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do południowej granicy Polski.

 

Na Dolnym Śląsku zlokalizowana jest na terenie następujących powiatów i gmin:

 • Powiat polkowicki - gminy: Polkowice, miasto Polkowice
 • Powiat lubiński - gmina Lubin, miasto Lubin
 • Powiat legnicki  - gmina: Miłkowice, Krotoszyce, miasto Legnica

 

Celem inwestycji jest ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego, poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu podróży, skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie przepustowości,  dopuszczenie ruchu pojazdów ciężkich o nacisku do 115 kN na oś, zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin w terenie zabudowanym, polepszenia klimatu akustycznego, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej, ułatwienia ruchu turystycznego w regionie.

 

2. Paramtery techniczne

 • klasa techniczna: S;
 • prędkość projektowa: 100 km/h;
 • liczba jezdni: 2;
 • liczba pasów ruchu: 2
 • szerokość pasa ruchu: 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami: 12,0 m;
 • szerokość opaski: 0,5m;
 • szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m;
 • szerokość pobocza gruntowego: min 0,75m;
 • pochylenie poprzeczne na prostej: 2,5%;
 • kategoria ruchu: KR7;
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś;
 • skrajnia pionowa: 4,70m.

 

3. Węzły drogowe

13 węzłów drogowych: Nowa Sól Południe, Nowe Miasteczko, Gaworzyce, Głogów Zachód, Głogów Południe, Kaźmierzów, Polkowice, Lubin Północ, Lubin Zachód, Lubin Południe, Legnica Północ, Legnica Zachód oraz Legnica Południe.


4. MOPY Miejsca Obsługi Podróżnych

- MOP Kochlice Wschód – kategoria II, km 286+336,

- MOP Kochlice Zachód – kategoria III, km 286+336.

 

5. Obwód Utrzymania Drogowego Lubin przy węźle Lubin

 

III. Ochrona środowiska

1. Przejścia ekologiczne nad drogą ekspresową, przeznaczone dla dużych zwierząt.

2. Przepusty o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
3. Urządzenia ochrony środowiska, w tym między innymi: pasy zieleni izolacyjnej, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, przepusty/przejścia ekologiczne wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleń naprowadzająca, urządzenia oczyszczające.