viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S3 Legnica-Bolków

Droga ekspresowa S3 Legnica (A4) - Bolków

 

Oddział: Wrocław

Długość – 35,8 km

Obecny etap – oddany do użytku

Lata realizacji: 2015-2018

Wartość projektu: 873 673 765,86 PLN

Ilość zadań realizacyjnych: 2

 • Zadanie I – odc. od Legnicy (A4) do Jawora – dł. ok 19,730 km,
 • Zadanie II – odc. od Jawora do Bolkowa – dł. ok 16,105 km.
 1. Etap zrealizowany:

  Rok 2002 - opracowano „Studium Techniczno – Ekonomiczne przebiegu drogi ekspresowej S3 na terenie województwa dolnośląskiego od rejonu miejscowości Nowe Miasteczko do przejścia granicznego k/m Lubawka”.
  Lata 2005 – 2010 - opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica – Lubawka.
  18.03.2010r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Legnica (A-4) – Lubawka (granica państwa)”, wydaną przez RDOŚ we Wrocławiu
  16.12.2010r. – podpisanie umowy z firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji budowlanej.
  14.08.2014r. – ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i Buduj”
  14.10.2014r. – Postanowienie RDOŚ we Wrocławiu po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko uzgadniające realizację przedsięwzięcia.
  7.04.2015r. – Decyzja nr 8/15 Wojewody Dolnośląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00”.
  30.09.2015r. – podpisano umowę na realizację Zadania II [odcinek od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem)] o dł. 16,105 km; Wykonawca: Mota-Engil Central Europe S.A., wartość kontraktu: 322 878 396,02 PLN brutto.
  6.10.2015r. - podpisano umowę na realizację Zadania I [odcinek od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem)] o dł. 19,73 km; Wykonawca: Eurovia Polska S.A. (Lider) oraz Warbud S.A. (Partner), wartość kontraktu: 295 579 667,42 PLN brutto.
  27.09.2016r. – Decyzja nr I-D-206/16 Wojewody Dolnośląskiego udzielająca pozwolenia na budowę MOP Jawor II i MOP Jawor III.
  11.10.2016r. – Decyzja nr 22/16 Wojewody Dolnośląskiego zmieniająca Decyzję nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015r.
  21.09.2017r. - Decyzja nr 23/17 Wojewody Dolnośląskiego zmieniająca ostateczną Decyzję nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015r.
  8.10.2018r. – podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE dla budowy całego odcinka drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Lubawka; kwota dofinansowania: 1 890 851 219,58 PLN.

  GDDKiA

  15.10.2018r. – oddanie odcinka S3 Legnica (A4) – Bolków do ruchu.

 

Strona internetowa inwestycji: http://www.s3-poludnie-lb.pl/

 

II. Opis inwestycji
Inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa dolnośląskiego, w powiatach: legnickim, jaworskim i świdnickim, na terenie gmin: Krotoszyce, Męcinka, Mściwojów, Jawor, Paszowice, Bolków i Dobromierz. Początek odcinka znajduje się w miejscowości Dunino w pobliżu autostrady A4, natomiast koniec odcinka zlokalizowany jest w miejscowości Sady Dolne w rejonie Bolkowa.
 

 

GDDKiA

 

 

1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

 • klasa techniczna drogi  - S
 • przekrój dwujezdniowy – 2x2
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego z opaskami – min. 5,00 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 0,75 m
 • kategoria ruchu – KR7
 • obciążenie nawierzchni -115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,70m
 • pochylenie poprzeczne jezdni na prostej – 2,5%

   

2. ZAKRES INWESTYCJI:

Budowa drogi ekspresowej S3 o długości ok. 36,8 km z węzłami drogowymi (Jawor Północ, Jawor Wschód, Jawor Południe, Bolków), budowa MOP Jawor Wschód i MOP Jawor Zachód (docelowo rodzaju III i II), przebudowa dróg poprzecznych w zakresie kolizji z drogą ekspresową (dk3, dk5, dw363, dw374, powiatowych i gminnych), budowa dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej, budowa przejazdów awaryjnych i wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową S3, budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z S3, system odwodnienia terenu, urządzenia ochrony środowiska, sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi, przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, budowa sieci teletechnicznej, oświetlenie drogowe itp.

 

3. OBIEKTY INŻYNIERSKIE:

Powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S3 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie (wiadukty). Przekroczenia istniejących cieków wodnych zrealizowano poprzez obiekty mostowe: mosty i przepusty. W ramach Zadania I zrealizowano 12 obiektów inżynierskich (w tym 1 obiekt pełniący również funkcję przejścia dla zwierząt), natomiast w ramach Zadania II powstało 13 obiektów inżynierskich (w tym 5 obiektów pełniących także funkcje przejść dla zwierząt).

 

3. WĘZŁY:

 • Jawor Północ – przecięcie drogi ekspresowej S3 z istniejącą drogą krajową nr 3
 • Jawor Wschód – na przecięciu trasy drogi ekspresowej S3 z drogą wojewódzką nr 374
 • Jawor Południe – stanowi powiązanie drogi ekspresowej S3 z istniejącą drogą krajowa nr 3
 • Bolków - na przecięciu trasy drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 5

   

5. MOP-y:

 • MOP Jawor Zachód – strona prawa drogi ekspresowej S3, rodzaju II
 • MOP Jawor Wschód – strona lewa drogi ekspresowej S3, rodzaju III

   

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 1,5 km), budowa ekranów przeciwolśnieniowych, obiekty inżynierskie pełniące funkcję przejść dolnych dla zwierząt, przepusty pod korpusem drogi ekspresowej S3 dla celów ekologicznych, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne, nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Inwestycję podzielono na 2 niezależne zadania realizacyjne, wykonywane w tym samym czasie.

Zadanie I obejmuje budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Legnica Południe (bez węzła) do węzła Jawor Wschód (z węzłem) o długości ok. 19,730 km.

Zadanie II  obejmuje budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Jawor Wschód (bez węzła) do węzła Bolków o długości ok. 16,105 km.