viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S5 Wrocław-Korzeńsko

Droga ekspresowa S5 Korzeńsko - Wrocław

 

Oddział: Wrocław

Długość: 48,034 km

Obecny etap: oddany do użytku

Lata realizacja: 2014 – 2017

Wartość projektu: ok. 1,84 mld

 

1. Etap zrealizowany

23.08.2010r. decyzja RDOŚ we Wrocławiu nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/86/09/10/ama ustalająca środowiskowe uwarunkowania „dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary

12.01.2011 r. GDOŚ wydał Decyzję zmieniającą  zapisy punktu  w pkt. 8 ww. decyzji i orzekł o ostateczności decyzji
28.05.2012r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję ZRID pn. Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł „Widawa” Wrocław
02.07.2013r. postępowanie przetargowe w systemie „Zaprojektuj i Buduj” – ogłoszenie o zamówieniu

31.07.2014 r. – podpisanie umowy zad. 1, BUDIMEX S.A. (lider) HEILIT+WOERNER Sp. z o.o. (partner)

12.09.2014r – podpisanie umowy z DRAGADOS S.A.

10.09.2014r. – Astaldi S.p.A
29.09.2015r. – podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIŚ 03.01.00-00-0005/15-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 911 126 425,26 zł

 

GDDKiA

6.11.2017r. – oddanie do użytkowania odcinka o łącznej dł. 19,25 km. Do ruchu przekazano całe zadanie 1 od węzła Korzeńsko (bez węzła) (dł. 14,942 km), a także 6 tygodni przed czasem, fragment zadania 2 (dł. 4,300 km), do w. Krościna.

22.12.2017r. oddany do użytkowania odcinek o łącznej długości ok. 30 km.  Do ruchu przekazano pozostały odcinek zadania 2 oraz całe zadanie 3, czyli odcinek od w. Krościna do węzła Wrocław Północ.

 

II. Opis inwestycji:  

1. Przebieg drogi
Droga ekspresowa S5 łączy Dolny Śląsk z północną częścią Polski, a autostradę A4 z autostradą A2. Ułatwia transport dalekobieżny i odciąża sieć dróg lokalnych. Pozwala wyprowadzić ruch z terenów zabudowanych, co oznacza mniejszy hałas, mniej spalin i mniejsze zużycie dróg lokalnych przebiegających przez poszczególne miejscowości.

 

W ramach inwestycji zrealizowano m.in.:
- budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej o długości 48,034 km; z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie dzielącym szerokości 12 m,
-  przebudowę istniejącego układu drogowego w rejonie projektowanego odcinka drogi S-5;
- przebudowę istniejących odcinków drogi krajowej nr 5 w rejonie przebiegu po jej śladzie drogi ekspresowej lub w rejonach przecięć z projektowaną drogą S-5;
- przebudowę istniejących odcinków dróg wojewódzkich: nr 339 Żmigród – Wołów i nr 340 Trzebnica – Oborniki Śl. w rejonach przecięć z projektowaną drogą S-5;
- przebudowę istniejących odcinków drogi powiatowych w rejonach przecięć z projektowana drogą S-5;
- przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych w rejonach przecięć z projektowana drogą S-5;
- budowę odcinków dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu o nawierzchni bitumicznej lub gruntowej ulepszonej;
- budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z projektowaną drogą w zakresie: oświetlenia, sieci elektroenergetycznych, sieci gazowej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacji,
- stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych - urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome, pionowe),
- rozbiórkę obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją,
- wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S5,
- wykonanie nasadzeń zieleni,
- obustronne ogrodzenia drogi ekspresowej,
- Konstrukcję Systemu Zarządzania Ruchem,
- budowę elementów wyposażenia drogi takich jak:

  • budowę systemu odwodnienia powierzchniowego oraz wgłębnego,
  • wykonanie urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ogrodzenia, ekrany akustyczne, ekologiczne i przeciwolśnieniowe i urządzenia podczyszczające wody opadowe

GDDKiA

 


2. Węzły
Na dolnośląskim odcinku S5 wybudowano sześć węzłów drogowych zapewniających powiązanie nowego odcinka drogi z istniejącym układem drogowym

  • węzeł „Żmigródek” (około km 114+289) zlokalizowany w m. Żmigródek na przecięciu projektowanej drogi S-5 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław,
  • węzeł „Żmigród” (około km 118+271) zlokalizowany na terenie gminy Żmigród na przecięciu S-5 z drogą wojewódzką nr 339 Wołów – Żmigród,
  • węzeł „Krościna” (około km 127+511) zlokalizowany na terenie gminy Prusice na przecięciu S-5 z istniejącą drogą powiatową nr 1350D Prusice-Krościna Wielka oraz z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław,
  • węzeł „Prusice” (około km 132+382) zlokalizowany na przecięciu projektowanej S-5 z istniejącą drogą powiatową nr 1346D Prusice – Piekary,
  • węzeł „Trzebnica” (około km 140+125) na przecięciu S-5 z drogą wojewódzką nr 340 Trzebnica-Oborniki Śląskie,
  • węzeł „Kryniczno” (około km 150+575) zlokalizowany na terenie gminy Wisznia Mała na przecięciu S-5 z istniejącą drogą krajową nr 5 Poznań – Wrocław

oraz rozbudowano węzeł „Widawa”, który został wykonany w ramach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8; obecna nazwa węzła to „Wrocław – Północ”.


4.  obiekty inżynierskie

Wybudowano wiele obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów) w ciągu jezdni głównych oraz dróg poprzecznych, w sumie 46 obiektów mostowych, w tym poniższe, które realizowane były metodą nasuwania podłużnego:

- MS6 – długość 740 m - przebiegający nad rzeką Baryczą oraz linią kolejową Wrocław – Poznań. Most pomiędzy Żmigrodem, a Żmigródkiem prowadzi kierowców szerokim, łagodnym łukiem, którego promień wynosi 2620 metrów. Most posiada dwie równoległe estakady, oddzielne dla każdej jezdni drogi ekspresowej. Obie jezdnie mostu mają po 3 pasy ruchu o szerokości 3,5 metra każdy oraz pas awaryjny. Każda z estakad składa się z 13 przęseł o rozpiętości od 48 do 81,5 metra.

- MS36 – przebiegający nad rzeką Ława w miejscowości Wisznia Mała, pięcioprzęsłowy – długość 266 m

- MS41 - przebiegający nad rzeką Widawą oraz terenami zalewowymi. Przeprawa ma 13 przęseł i 2 jezdnie po 2 pasy ruchu oraz pasy zapasowe i pasy awaryjne – długość 750 m


5. MOPY
W ramach inwestycji wybudowano dwie pary MOPów: MOP Morzęcino Zachód i Wschód oraz MOP Wisznia Mała Zachód i Wschód.


6. Obwód Utrzymania Drogi

W ramach inwestycji wybudowano Obwód Utrzymania Drogi „Krościna” mający na celu zapewnienie całorocznego bieżącego utrzymania drogi oraz urządzeń obsługi, organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi S-5.

 

III. Ochrona środowiska
 W ramach zadania wybudowano ekrany akustyczne, ekologiczne i przeciwolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z systemem ochronno –naprowadzającym, zieleń naprowadzająca, system odprowadzenia wód opadowych, urządzenia podczyszczające.