viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Wrocław-Syców

Budowa drogi S-8 Wrocław - Psie Pole –Syców,

etap I - Wrocław (węzeł Pawłowice) - Oleśnica (węzeł Dąbrowa),

etap II - Oleśnica (węzeł Cieśle) - Syców (Syców Wschód)

 

Oddział: Wrocław

Długość:

Etap I:

droga S-8: (km 0+497,88 do km 22+593,31) czyli: 22,1 km

łącznik z drogą wojewódzką nr 340: 3,9km

 

Etap II:

Droga S-8: (km 29+800 do km 54+910) czyli: 25,1 km

 

Droga ekspresowa przebiega przez woj. dolnośląskie na terenie gmin:

- Oleśnica (powiat Oleśnica) od km 29+800 do km 38+071 dł. 8 271 m

- Syców (powiat Oleśnica) od km 38+071 do km 49+698 dł. 11 627 m

- Miasto Syców (powiat Oleśnica) od km 49+698 do km 54+433 dł. 4 735 m

oraz na odcinku przez woj. wielkopolskie , na terenie gmin:

- Perzów (powiat Kępno) od km 54+433 do km 54+910 dł. 477m

 

Budowa drogi S-8 Wrocław - Psie Pole –Syców,

etap I – na odcinku od węzła „Pawłowice” w km 0+497,88 do węzła „Dąbrowa” w km 22+593,31 wraz z łącznikiem z drogą wojewódzką nr 340.

 

Etap I

 06.01.2009 r. ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy

18.11.2009 r. data podpisania umowy:

- Wykonawcą robót jest firma Mota-Engil Central Europe S.A.

- zaakceptowana Kwota Kontraktowa: 448 807 758,80 zł brutto

06.10.2010 r. przekazanie placu budowy:

05.10.2012 r. data zakończenia robót:

 

Budowa drogi S-8 Wrocław - Psie Pole –Syców,

etap II – na odcinku od węzła „Cieśle” w km 29+800 do Syców Wschód w km 54+910

 

Etap II

06.01.2009 r. ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy

05.11.2009 r. data podpisania umowy

- Wykonawcą robót jest firma Skanska S.A.

- zaakceptowana Kwota Kontraktowa: 468 662 280,21 zł brutto

09.06.2011 r. przekazanie placu budowy

30.11.2012 r. data zakończenia robót

 

GDDKiA

 

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi:

Etap I

Początek projektowanego odcinka drogi ekspresowej znajduje się w km ok. 0+497,88 tuż za węzłem „Pawłowice” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, stanowiąc kontynuację AOW w kierunku Sycowa i dalej do Warszawy. Na odcinku początkowym trasa przechodzi przez teren zamknięty, na którym znajdują się stare transzeje wojskowe po byłym poligonie wojskowym. Teren wokół projektowanej drogi ekspresowej ma charakter rolniczy, niezabudowany. Trasa prowadzi przez tereny leśne oraz łąki i pastwiska. Trasa drogi S8 przecięta jest łącznikiem węzła Dąbrowa w km 21+971,70 oraz licznymi drogami i linią kolejową Wrocław – Trzebnica (w km 1+255,25), a także dwoma ważnymi dla melioracji ciekami wodnymi Krakowianka w km 11+234 i Dobra w km 14+650.

 

Etap II

Projektowany odcinek drogi S-8 ma początek w przewidzianym do rozbudowy węźle „Cieśle”, będącym elementem obwodnicy Oleśnicy. Następnie droga prowadzona jest po nowym śladzie do projektowanego węzła „Syców Zachód” i prowadzona jest dalej w trasie istniejącej obwodnicy do projektowanego węzła „Syców Wschód”

2. Podstawowe parametry techniczne:

2.1. Droga S-8 od km 0+497,88 (w. „Pawłowice”) do km 22+593,31 (w. „Dąbrowa”)

- klasa drogi: S

- funkcja: droga ekspresowa S8

- prędkość projektowa: Vp = 100 km/h

- prędkość miarodajna: Vm = 110 km/h

- jezdnie: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,50m oraz pasy awaryjne po 2,50 m

- pasy włączania/wyłączania na zjazdach i wjazdach: szerokość 3,50m + opaska 1,00m

- pas dzielący: szerokość 5,00m w tym  dwie opaski po 0,50m

- pobocza: 1,50 m lub 2,00 m (4,00 m na poszerzeniach przy wyjściach ekranu)

- kategoria ruchu KR 6 – konstrukcja indywidualna

- obciążenia: 115kN/oś

 

2.2. Łącznik drogi wojewódzkiej nr 340

- klasa drogi: G

- funkcja: droga główna, wojewódzka

- prędkość projektowa: Vp= 60km/h

- jezdnie: jezdnia 2x3,50+2x2,00 m

- pobocza: 1,25 m

- kategoria ruchu: KR 5 – konstrukcja indywidualna

- obciążenia: 115 kN/oś

 

2.3. Łącznice węzłów:

Węzeł  „Pawłowice” (Ł4P),

Węzeł  „Łozina” (Ł0Ł, Ł1Ł, Ł2Ł, Ł3Ł, Ł4Ł)

 

- szerokość łącznic: 6,00 m (opaska 0,50 m, jezdnia 4,50 m i opaska 1,00 m) + poszerzenia na łukach

- pobocza 1,50 m

- kategoria ruchu KR5/KR6 – konstrukcja indywidualna

- obciążenia 115kN/oś

- prędkości projektowe          Vp = 30 km/h – Ł1Ł

                                               Vp = 40 km/h – Ł4P, Ł0Ł, Ł2Ł, Ł3Ł

                                               Vp = 40 km/h – Ł4Ł

 

2.4. Droga S-8 od węzła „Cieśle” w km 29+800 do Syców Wschód w km 54+910

- klasa drogi: S

- funkcja: droga ekspresowa S8

- prędkość projektowa: Vp = 100 km/h

- prędkość miarodajna: Vm = 110 km/h

- jezdnie: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,50m oraz pasy awaryjne po 2,50 m

- pasy włączania/wyłączania na zjazdach i wjazdach: szerokość 3,50m + opaska 1,00m

- pas dzielący: szerokość 5,00m w tym  dwie opaski po 0,50m

- pobocza: 1,50 m lub 2,00 m (4,00 m na poszerzeniach przy wyjściach ekranu)

- kategoria ruchu KR 6 – konstrukcja indywidualna

- obciążenia: 115kN/oś

 

III. Ochrona środowiska:

Budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym.