viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

A8 Autostradowa Obwodnica Wrocławia

Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia,

Część 1 zamówienia: Łącznik "Kobierzyce" od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500

Część 2 zamówienia: Autostrada A8 na odcinku od km 13+500,00 do km 18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+00,00 do km 00+500,00 w węźle "Pawłowice" oraz łącznik "Długołęka" od km 0+575,00 do km 6+235,85

Część 2a zamówienia: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

 

Oddział: Wrocław

Długość:

Obwodnica: 26,2 km

Łącznik Kobierzyce: 2,5 km

Łącznik Długołęka: 5,7 km

Ostateczna wartość inwestycji wynosi: 3 956 639 575,65 zł brutto


Etap zrealizowany:

Część 1 zamówienia: Łącznik "Kobierzyce" od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500

10.08.2007 r. -  ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy

06.10.2008 r.  - podpisanie umowy z Wykonawcą,

- Wykonawcą robót jest firma Budimex S.A., Warszawa,

- zaakceptowana Kwota Kontraktowa 779 312 370,20 zł brutto

15.10.2008 r. -  przekazanie Wykonawcy placu budowy,

- data zakończenia robót:

Odcinek 1 – Magnice – węzeł ”Nowa Wieś” (Łącznik ”Kobierzyce” od km 0+000 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 6+400) – oddany do ruchu w dniu 30.12.2010 r.

Odcinek 2 – Węzeł ”Nowa Wieś” – węzeł ”Lotnisko” (autostrada A8 od km 6+400 do km 13+500) – oddany do ruchu w dniu 05.05.2011 r.


Część 2 zamówienia: Autostrada A8 na odcinku od km 13+500,00 do km 18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+00,00 do km 00+500,00 w węźle "Pawłowice" oraz łącznik "Długołęka" od km 0+575,00 do km 6+235,85

10.08.2007 r. -  ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy

22.10.2008 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą

- Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. Warszawa – lider oraz partnerzy firma Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o. Wrocław, Dywidag Bau GmbH Monachium, Mostostal Warszawa S.A.

- zaakceptowana Kwota Kontraktowa 2 058 107 021,34 zł brutto

- data zakończenia robót:

Odcinek 1 – od km 23+300 do 28+368, odcinek drogi ekspresowej S-8 od km 0+000 do km 0+500 w węźle Pawłowice oraz łącznik Długołęka od km 0+575 do km 6+235 – oddany do ruchu w dniu 15.07.2011 r.

Odcinek 2 – od km 13+500 do km 18+174 oraz 19+960 do 23+300, w tym System Informacji Autostradowej w całym zakresie – oddany do ruchu w dniu 15.07.2011 r.


Część 2a zamówienia: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

06.04.2007 r. - ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy

20.05.2008 r. podpisanie umowy z Wykonawcą,

- Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. oraz Acciona Infraestructuras S.A.

- zaakceptowana Kwota Kontraktowa 576 781 702,11 zł brutto

10.06.2008 r.  - przekazanie placu budowy Wykonawcy robót,

- data zakończenia robót: 23.08.2011 r.

 

GDDKiA


Nadzór inwestorski nad całością zadania do lipca 2011 r.:

Konsorcjum firm:

EGIS ROUTE – SCETAUROUTE S.A. Oddział w Polsce – Lider

Egis Poland Sp. z o.o. – Partner

Biprogeo – Projekt Sp. z o.o. – Partner

Nadzór inwestorski obecnie:

Część 1 AOW A-8 – Egis Poland Sp. z o.o.

Część 2 oraz 2a AOW A-8 – Ekocentrum Sp. z o.o.


II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi:

AOW A-8 cz. 1

Projektowany odcinek Obwodnicy Wrocławia A-8 przebiega począwszy od łącznika „Kobierzyce” w pobliżu miejscowości Domasław po północno – zachodniej stronie Wrocławia do ul. Granicznej gdzie kończy się zakres projektu dla odcinka I.

Łącznik Kobierzyce łączy istniejącą drogę krajową Nr 8 Kudowa – Wrocław z projektowaną AOW. Długość odcinka 2+502,75 km. Rozpoczyna się w miejscowości Magnice i łączy z AOW w km 1+603,81.

Projektowany I odcinek AOW przebiega przez tereny, które można określić jako tereny rolnicze. Na końcowym odcinku występuje zabudowa luźna rozproszona. Konfiguracja terenu płaska niezalesiona.

 

AOW cz. II

Projektowana część II autostrady A8 – Autostradowej Obwodnicy Wrocławia rozpoczyna się w km 13+500 tuż za ulicą Graniczną we Wrocławiu. Prawie na całym projektowanym odcinku autostrada przebiega przez Wrocław, jedynie na odcinku o długości ok. 1,55 km po przekroczeniu rzeki Widawy przebiega przez teren gminy Wisznia Mała w powiecie Trzebnickim. Na końcowym odcinku o długości ok 0,5 km autostrada ponownie wkracza na teren miasta Wrocławia i kończy się w km 28+368,7 tuż przy granicy miasta w rejonie dzielnicy Pawłowice.

 Łącznik „Długołęka: łączy się w węźle „Pawłowice” z autostradą A8 i drogą S8.

 

AOW cz. IIa

Projektowana część IIa to most przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

2. Podstawowe parametry techniczne:

2.1. Droga od km 1+603,81 do węzła ”Kobierzyce”

- klasa drogi: S

- funkcja: droga ekspresowa A8

- prędkość projektowa: Vp = 100 km/h

- prędkość miarodajna: Vm = 110 km/h

- jezdnie: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każdy o szerokości 3,50m oraz pasy awaryjne po 2,50m

- pasy włączania/wyłączania i przeplatania: szerokość 3,50m + opaska 1,00m

- pas dzielący: szerokość 5,00m w tym dwie opaski po 0,50m

- pobocza 1,25m lub 1,80 w przypadku usytuowania latarń po obu stronach drogi

- korona drogi 26,50÷30,50m

- kategoria ruchu: KR6

- obciążenia: 115kN/oś

 

2.2. Droga od węzła ”Kobierzyce” do rejonu węzła „Nowa Wieś”

- klasa drogi: S

- funkcja: droga ekspresowa A-8

- prędkość projektowa: Vp = 100 km/h

- prędkość miarodajna: Vm = 110 km/h

- jezdnie: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każdy o szerokości 3,50m + dodatkowo na każdym kierunku pas przeplatania szerokości 3,50m i opaska 1,0m

- pas dzielący: szerokość 5,00m w tym dwie opaski po 0,50m

- pobocza 1,25m lub 1,80 w przypadku usytuowania latarń po obu stronach drogi

- korona drogi 26,50÷30,50m

- kategoria ruchu: KR6

- obciążenia: 115kN/oś

 

2.3. Autostrada A8 od rejonu węzła „Nowa Wieś” do km 13+500,00

- klasa drogi: A

- funkcja: autostrada A-8

- prędkość projektowa: Vp = 120 km/h

- jezdnie: dwie jezdnie po trzy pasy ruchu każdy o szerokości 3,50m oraz pasy awaryjne po 3,00m

- pasy włączania/wyłączania: szerokość 3,50m + opaska 1,00m lub 2,00m

- pas dzielący: szerokość 5,00m w tym dwie opaski po 0,50m

- pobocza 1,25m lub 1,80 w przypadku usytuowania latarń po obu stronach drogi

- korona drogi 34,50÷37,10m

- kategoria ruchu: KR6

- obciążenia: 115kN/oś

 

2.4. Autostrada A8 ok km 13+500 do km 23+426 (węzeł „Widawa”)

- klasa drogi: A

- funkcja: autostrada A-8

- prędkość projektowa: Vp = 120 km/h

- jezdnie: dwie jezdnie po trzy pasy ruchu każdy o szerokości 3,50m oraz pasy awaryjne po 3,00m

- pasy włączania/wyłączania: szerokość 3,50m + opaska 1,00m lub pas awaryjny 2,00m

- pas dzielący: szerokość 5,00m w tym dwie opaski po 0,50m

- pobocza 1,25m lub 2,00m

- kategoria ruchu: KR6

- obciążenia: 115kN/oś

 

2.5. Autostrada A8 od km 23+426 (węzeł „Widawa”) do końca trasy (węzeł „Pawłowice”)

- klasa drogi: A

- funkcja: autostrada A-8

- prędkość projektowa: Vp = 120 km/h
- jezdnie: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każdy o szerokości 3,75m oraz pasy awaryjne po 3,00m

- pasy włączania/wyłączania: szerokość 3,50m + opaska 1,00m

- pas dzielący: szerokość 5,00m w tym dwie opaski po 0,50m

- pobocza 1,25m lub 2,00m

- kategoria ruchu: KR6 – konstrukcja indywidualna

- obciążenia: 115kN/oś

 

III. Ochrona środowiska:

Budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym.

 

GDDKiA