viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Dojazd do mostu przez Wisłę w Puławach

oddział: Lublin

długość – 11,840 km

obecny etap – oddana do użytku

lata realizacji: 2014-2018

wartość projektu: 309 mln zł

GDDKiA

Etap zrealizowany:

23.03.2009 r. - Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

12.10.2009 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia. Decyzja stała się prawomocna 13.11.2009 r.

27.09.2013 r. – Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie "projektuj i buduj"

30.12.2014 r. – Podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie "projektuj i buduj". Wykonawcą jest konsorcjujm firm: Energopol Szczecin, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zwoleń. Wartość umowy ok. 233 mln zł

16.11.2017 r. - podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE budowy pięciu odcinków S17 Garwolin - Kurów wraz z dojazdem do mostu na Wisle w Puławach. Wysokość dofinansowania z UE ok. 1,178 mld zł

22.08.2018 r. – oddanie do ruchu

Więcej na stronie internetowej inwestycji

 

II. Opis inwestycji:

 

Przebieg drogi

Od końca odcinka dwujezdniowego zrealizowanego w ramach I-go etapu budowy obwodnicy m. Puławy trasa prowadzi nowym śladem do węzła Kurów Zachód (nazwa robocza Sielce) położonego na przecięciu dróg ekspresowych S12 i S17.

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne

klasa drogi  S 2/2

prędkość projektowa - 100 km/h

prędkość miarodajna – 110 km/h

szerokość pasa ruchu - 3,50 m

szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m

podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5 m

podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m

obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji

Na odcinku istniejącej obwodnicy Puław zostanie dobudowana prawa jezdnia wraz z wiaduktem nad linią kolejową. Na dalszym odcinku budowa dwujezdniowej drogi klasy S, skrzyżowań obsługujących Zakłady Azotowe Puławy, dwóch węzłów drogowych, przejazdów, wiaduktów, przejść dla zwierząt, dróg dojazdowych i systemu odwodnienia.

 

Obiekty inżynierskie

Mosty, wiadukty, przepusty, przejścia dla zwierząt, górne i dolne

 

Węzły

  • Puławy Azoty
  • Puławy Wschód (nazwa robocza Michałówka) - na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 824
  • Końskowola - na skrzyżowaniu z drogą powiatową 2507L

 

III. Ochrona środowiska

Budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy, rowy drogowe, kanalizacja deszczową, urządzenia podczyszczające wody opadowe i zbiorniki retencyjne. Zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt (jedno górne dla zwierząt dużych, dwa dla zwierząt średnich i dużych, trzy przepusty drogowe dla małych i średnich ssaków oraz cztery przepusty dla płazów) oraz ogrodzenia ochronne zabezpieczające drogę przed dostępem zwierząt. Nasadzenia zieleni.