viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Budowa obwodnicy Inowrocławia

Oddział: Bydgoszcz

długość odcinka - 19 km

Etap I - zrealizowany

Etap II (łącznik) - w realizacji

wartość projektu - Etap I: 359 004 597,86

 

Etap zrealizowany:

4 grudnia 2013 ogłoszenie przetargu na Wykonawcę robót budowlanych

 

5 listopada 2014 roku  podpisanie umowy na budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 ( Etap I )

 

17 lipca 2017 roku otwarcie obwodnicy Inowrocławia (Etap I)

 

16 listopada 2018 roku otwarcie węzła Markowice na istniejące obwodnicy Inowrocławia.

 

Opis inwestycji:

Obwodnica Inowrocławia to prawie 19 km trasa, która posiada po dwa pasy w obu kierunkach. Omija miasto od wschodu i znacznie skraca czas przejazdu na trasie Toruń – Poznań. Ogranicza też natężenie ruchu w tym uzdrowiskowym mieście i przyczynia się do podniesienia jakości życia jego mieszkańców.

W ramach zadania wybudowano 3 węzły drogowe ( „Latkowo”, „Jacewo” i „Tupadły” ), kilkanaście obiektów inżynierskich a także przebudowano istniejącą sieć drogową, wybudowano chodniki i zatoki autobusowe. W ramach prac wykonano również wiele urządzeń ochrony środowiska między innymi: ogrodzenia, przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne.

 

W dniu 5 listopada 2014 roku w siedzibie bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa na budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 ( etap I )

 

W przetargu na budowę obwodnicy oferty złożyło 7 wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm: Mirbud S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o.

Wykonawca miał wybudować obwodnicę miasta za kwotę ponad 359 mln zł dając na wykonane prace 10 lat gwarancji.
Obwodnica miała być gotowa w 27 miesiące od daty podpisania umowy ( z wyłączeniem okresów zimowych ) a zadanie było  realizowane w systemie Projektuj i Buduj.

 

W dniu 07.04.2017r podpisano aneks do umowy na roboty uzupełniające, który obejmował realizację robót w zakresie skomunikowania miejscowości Markowice z obwodnicą Inowrocławia. Węzeł Markowice otwarto 16 listopada 2018 roku. Rozwiązanie to umożliwiło skomunikowanie Markowic z siedzibą gminy w Strzelnie.

 

Mapy poglądowe przebiegu obwodnicy: 

 

GDDKiA    

kliknij aby powiększyć

GDDKiA  GDDKiA 

 

Dla budowy obwodnicy zostały przyjęte następujące parametry techniczne:

- klasa drogi: GP

- prędkość projektowa: 80 km/h

- ilość jezdni: 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m

 

Inwestycja obejmowała m.in.: -

- budowę 3 węzłów drogowych,

- budowę obiektów inżynierskich

- przebudowę istniejącej sieci dróg oraz budowę chodników i zatok autobusowych,

- budowę dróg dojazdowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,

- budowa urządzeń ochrony środowiska

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty (w tym jeden nad rzeką Noteć) i wiadukty w ciągu drogi GP (w tym 2 obiekty nad linią kolejową), wiadukty w ciągu dróg poprzecznych, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt.

 

Węzły:

- węzeł Latkowo

- węzeł Jacewo

- węzeł Tupadły

- węzeł Markowice

 

Wszystkich zainteresowanych postępem prac zapraszamy na stronę internetową inwestycji: