viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2013

Autostrada A4 z Rzeszowa do Dębicy otwarta dla kierowców

30-10-2013

Od dzisiaj kierowcy mogą korzystać już z nowego, 37-kilometrowego odcinka autostrady A4 na Podkarpaciu. To kolejne kilometry na sieci nowych dróg szybkiego ruchu Podkarpacia. Całą autostradą A4 przejedziemy z końcem 2014 roku.

Oddane do ruchu zostały dwa odcinki A4: od węzła Dębica Wschód do węzła Rzeszów Zachód oraz od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ. Możliwe to było dzięki wybudowaniu miesiąc przed terminem zawartym w umowie z wykonawcą ( 4 grudnia 2013 ) węzła Dębica Pustynia.

 

Przejazd autostradą pozwoli na zaoszczędzenie czasu podróży pomiędzy Dębicą a Rzeszowem do ok. 20 minut. Oddane dzisiaj do ruchu odcinki A4 przejmą ruch tranzytowy dzięki czemu zmniejszy się ruch na istniejącej DK4 przebiegającej przez tereny zabudowane. Mniejsze zatłoczenie w tych obszarach poprawi bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, a w szczególności pieszym i rowerzystom. Wpłynie także radykalnie na poprawę stanu środowiska. Nie bez znaczenia jest również istotny wpływ na uaktywnienie zubożałych pod względem gospodarczym terenów Polski wschodniej.

 

Kierowcy wybierający się w podróż od strony Krakowa na wschód będą mieli do wyboru: czy pojadą starą czwórką, czy nową autostradą już nie tylko na odcinku Kraków – Tarnów, ale także dalej na odcinku Dębica – Rzeszów.  Pomiędzy Tarnowem i Dębicą można jechać wyłącznie drogą krajową nr 4. W m. Zawada należy wjechać na drogę powiatową 1288R, która doprowadza do nowego ronda, dalej na węzeł Dębica Wschód i do Rzeszowa. Kierowcy podróżujący A4 mogą z niej zjechać poprzez: węzeł Sędziszów do DK4, węzeł Rzeszów Północ do DK9 i węzeł Rzeszów Wschód do DK19 i S19. 

 

Węzeł Dębica Wschód
Węzeł Dębica Wschód (zlokalizowany w m. Pustynia) zrealizowany został w ramach budowy odcinka A4 Tarnów Północ – Dębica Wschód przez GDDKiA Oddział w Krakowie. Ten odcinek autostrady położony jest częściowo na terenie województwa małopolskiego a częściowo na terenie województwa podkarpackiego. Umowę podpisano w Krakowie 7 maja 2013 r. z konsorcjum firm Heilit – Woerner Budowlana Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. Nowy wykonawca, na kontynuację robót ma 18 miesięcy (do czasu realizacji umowy wlicza się również okres zimowy). W pierwszej kolejności zobowiązany został do wykonania tzw. Kamienia Milowego, czyli budowy węzła Dębica Pustynia w terminie do 4 grudnia 2013 r.

 

Odcinek A4 Dębica Wschód – Rzeszów Zachód
Budowa tego odcinka A4 obejmowała wykonanie autostrady o długości 32,75 km wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska. Wybudowano m.in. węzeł autostradowy „Sędziszów” ze stacją poboru opłat, miejsca obsługi podróżnych typu I, II i III. Przebudowano także istniejącą sieć dróg publicznych: 2 drogi wojewódzkie, 8 dróg powiatowych oraz 12 dróg gminnych.
 

Wybudowano 43 obiekty inżynierskie:
- 6 mostów autostradowych zespolonych z przejściami dla zwierząt,
- 12 wiaduktów autostradowych,
- 11 wiaduktów drogowych,
- 3 przejścia górą dla zwierząt dużych,
- 2 przejścia pod autostradą dla zwierząt średnich,
- 9 mostów w ciągach dróg dojazdowych, gminnych i powiatowych.

Zbudowano 59 przepustów ramowych, 30 przepustów łukowo-kołowych oraz 490 przepustów rurowych.
 

Budowę autostrady realizowano z myślą o ochronie środowiska naturalnego. W związku z tym zaprojektowano i wykonano szereg urządzeń mających na celu ochronę fauny i flory. Na uwagę zasługuje przejście dla zwierząt dużych ze względu na gabaryty oraz ilości zastosowanych materiałów. Płyta ustroju ma 119m długości i 96m szerokości (dla porównania wymiary boiska piłkarskiego wg standardów FIFA to ok. 105mx68m). Do budowy tego przejścia dla zwierząt zużyto23 891m3 betonu oraz 2 781 475 kg stali.

Wykonano system zbiorników retencyjnych współdziałających z systemem odwodnienia kanalizacji deszczowej zamkniętej wraz z systemem rowów otwartych do odprowadzania wód opadowych z jezdni autostrady, łącznic węzła czy MOP-ów. Ekrany akustyczne zamontowano na łącznej długości 33,45 km. Przebudowano także kolidującą infrastrukturę techniczną: kanalizacje sanitarną i deszczową, rurociągi tłoczne, urządzenia melioracji, a także sieci teletechniczne, energetyczne, gazowe i wodociągowe.
Wartość umowy to około 1,7 mld zł. Gwarancja na ten odcinek wynosi 60 miesięcy.

 

Odcinek Rzeszów Zachód – Rzeszów Północ
Ten 4-kilometrowy odcinek A4 prowadzi od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ i stanowi część tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Zakres prac obejmował budowę odcinka autostrady, ale także budowę węzła drogowego Rzeszów Zachód łączącego A4 z drogą ekspresową S19, budowę 9 łącznic oraz sieć dróg dojazdowych i serwisowych. Wybudowano 2 mosty autostradowe, 2 wiadukty autostradowe, 2 wiadukty drogowe, przejazd gospodarczy i przejścia dla zwierząt. Wykonawcy tego odcinka A4 do wybudowania pozostał jeszcze Obwód Utrzymania Autostrady zlokalizowany przy węźle Rzeszów Zachód. Jego budowa ma się zakończyć w kwietniu 2014 roku.
Wartość kontraktu to prawie 184 mln zł.

 

Na Podkarpaciu w budowie są jeszcze 3 odcinki autostrady A4. W grudniu 2014 r. zakończą się prace na odcinkach Tarnów-Dębica oraz Rzeszów-Jarosław. Natomiast końcem tego roku Wykonawca odcinka W. Przemyśl-Korczowa (gr. Państwa), firma J&P AVAX deklaruje zakończenie robót na ciągu głównym A4.

 

Inwestycje współfinansowane są ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.