viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 8.1

Budowa kładki dla pieszych w km 692+200 dk nr7 w miejscowości Jawornik

GDDKiA

 

Nr UoD: POIS.08.01.00-00-014/10-01
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 18.04.2013r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do UoD: 26.03.2015 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg. UoD: 31.05.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 7.067.432,90 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 5.210.241,86 PLN

 

Główne cele projektu:

Głównym celem projektu była poprawa stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego, w tym mieszkańców miejscowości poprzez odseparowanie ruchu pieszego od samochodowego za pomocą bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez DK. Powstanie kładki dla pieszych odseparowało ruch pieszych od ruchu pojazdów, przez co zlikwidowało ryzyko zaistnienia zdarzeń niebezpiecznych, w tym wypadków z udziałem pieszych. Ponadto kładka umożliwiła mieszkańcom Jawornika i pracownikom strefy przemysłowej „Jawornik/Polanka” szybkie i bezpieczne przejścia na drugą stronę DK 7. Piesi nie muszą wybierać pomiędzy przechodzeniem niezgodnym z prawem tzn. w miejscu niedozwolonym, a dojściem do odległego przejścia poziomego, co było uciążliwe i przekładało się na koszty czasu.

 

Dzięki budowie kładki wydatnie zmniejszyło się ryzyko zaistnienia sytuacji niosących ze sobą zagrożenie nie tylko dla pieszych, ale także dla osób poruszających się samochodami- np. gwałtownego hamowania spowodowanego nagłym wtargnięciem pieszych na jezdnię.

 

Ponadto możliwość bezkolizyjnego przechodzenia przez DK 7 pozytywnie wpływa na spójność rozwoju części Jawornika podzielonych drogą, tym bardziej, że w bezpośrednim otoczeniu kładki znajdują się tereny wykorzystywane przez strefę przemysłową. Należy podkreślić, że ze względu na ukształtowanie drogi na tym odcinku – tzn. w postaci łuku pionowego nie było możliwe wyznaczenie poziomego przejścia dla pieszych.

 

Opis projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu była budowa kładki dla pieszych w km 692+200 DK7. Wraz z budową bezkolizyjnego przejścia przebudowane i wybudowane zostały następujące elementy (niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji kładki):

 • sieć teletechniczna w bezpośrednim pobliżu kładki,
 • sieć energetyczna,
 • kanalizacja deszczowa służąca odprowadzaniu wód opadowych z kładki.

Ponadto dokonano montażu wind umieszczonych na obydwu końcach obiektu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie było jednym z elementów wspomagających rozbudowę i dostosowanie parametrów drogi krajowej nr 7 do drogi ekspresowej, a także wpływających na wzrost atrakcyjności terenów w obrębie planowanej inwestycji. Projektowana kładka pełni funkcję bezkolizyjnego połączenia pieszego mieszkańców Jawornika z przystankami autobusowymi w stronę Krakowa i Myślenic, strefą przemysłową, zakładami pracy, placówkami usługowymi.

 

Kładka dla pieszych w km 692+200 DK7 jest elementem strategii rozbudowy Drogi Krajowej nr 7, realizowanej od 2003 r. Strategia ta ma na celu dostosowanie Drogi Krajowej nr 7 do standardów drogi ekspresowej, co między innymi polega na poprawie płynności ruchu i przepustowości drogi za pomocą wybudowanych, bezkolizyjnych z ruchem kołowym przejść dla pieszych (przejścia podziemne lub kładki dla pieszych) w km 677+480, 684+720, oraz 691+220, budowa wiaduktu w Myślenicach oraz wiaduktu w miejscowości Mogilany.

 

Odseparowanie ruchu pojazdów od ruchu pieszych przechodzących przez DK 7 istotnie wpłynęło na zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu. Przemieszczanie się na drugą stronę drogi stanowiło znaczące utrudnienie i stwarzało niebezpieczeństwo. Kładka dla pieszych umożliwiła bezpieczne i szybkie przejście pieszych na drugą stronę drogi. Ze względu na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne obiekt ten nie powoduje utrudnień w ruchu drogowym, a także nie ingeruje znacząco w otoczenie.

 

Tytuł kontraktu:

Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 7 w km 692+200 w miejscowości Jawornik

 • Data podpisania umowy: 12.12.2013r.
 • Wykonawca: Remost s.c. Budowa i Remonty Mostów, Projekty, Ekspertyzy
 • Wartość:  7 090 394,06zł
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 14 miesięcy od daty rozpoczęcia robót

Tytuł kontraktu:

Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko „Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 7 w km 692+200 w miejscowości Jawornik” wraz z nadzorem nad realizacja robót

 • Data podpisania umowy: 12.12.2013r.
 • Wykonawca: Józef Potrzebowski Firma Usługowa Mosty.
 • Wartość: 132 181,06zł
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 29 miesięcy od daty rozpoczęcia usługi

Tytuł kontraktu:

Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem „Budowa kładki dla pieszych na d drogą krajową nr 7 w km 692+200 w miejscowości Jawornik”

 • Data podpisania umowy: 22.07.2013r.
 • Wykonawca: MP Mosty sp. z o.o.
 • Wartość: 35 424,00zł
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 14 miesięcy kalendarzowych lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia.