viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2013

Najdłuższy most typu extradosed w Europie otwarty

26-07-2013

Kierowcy mogą już korzystać z przeprawy na Wiśle w Kwidzynie. To jeden z najdłuższych mostów typu extradosed na świecie – ponad 800 m, gdzie długość przęsła ma 204 m. Most w Kwidzynie to nowoczesne technologie infrastruktury drogowej harmonijnie wkomponowane w obszary chronione Natura 2000. Nowa przeprawa zbudowana po nowym śladzie drogi krajowej nr 90 połączy oba brzegi Wisły, zapewni szybki i bezpieczny przejazd między drogami krajowymi nr 55 i 91. Dzięki przeprawie, Kwidzyn zyska połączenie przez drogę krajową nr 91 i wojewódzką 231 z autostradą A1.

Nowy most połączy dwa duże regiony województwa pomorskiego – Kociewie z Powiślem. Dotychczas w pobliżu funkcjonowała jedynie przeprawa promowa, której funkcjonowanie było ograniczone ze względów pogodowo-hydrologicznych. Niewielki prom rozpoczynał kursowanie w końcu kwietnia, a kończył w końcu października. Ograniczenie tego pływania był zbyt niski lub zbyt wysoki stan wody. W przypadku zawieszenie kursowania promu kierowcy musieli nadkładać drogi kilkadziesiąt kilometrów przez mosty w Grudziądzu lub Knybawie.

 

Co to jest most sprężony typu extradosed. Polski most w światowej czołówce.
Dążenie konstruktorów do zwiększenia efektywności sprężania zaowocowało stworzeniem nowego układu nośnego – tzw. mostu typu extradosed (z ang. extradosed prestressed bridge – EPB) łączącego ideę mostu podwieszanego i belkowego sprężonego. W tego typu konstrukcjach część kabli sprężających poprowadzonych jest nad podporami (poza przekrojem dźwigara), które wykonane w formie niskich pylonów pełnią rolę tzw. dewiatorów. Rozpiętości przęseł mostów typu extradosed wynoszą najczęściej od 100 do 200 m.
 
Dużą zaletą tego typu rozwiązania (w porównaniu z obiektami wantowymi) jest znaczne mniejszy koszt budowy, wynikający z konstruowania niższych pylonów.
 
Pod względem atrakcyjności architektonicznej konstrukcje te zazwyczaj znacznie przewyższają mosty belkowe. Mosty typu exstradosed wyglądem przypominają mosty podwieszane, ale ich parametry konstrukcyjne odpowiadają mostom belkowym. W widoku ogólnym charakteryzują się m.in. tym, że wysokości konstrukcyjne dźwigarów głównych są znacznie mniejsze niż w normalnych mostach belkowych, a pylony są ponaddwukrotnie niższe niż w klasycznych mostach podwieszanych.
 
Różnice pomiędzy innymi typami mostów: ustrój nośny (extradosed) jest „delikatniejszy” niż belkowy, mniej masywny, a pylony około 1/3 niższe niż w wantowym.

Na moście w Kwidzynie miało miejsce pierwsze zastosowanie w Polsce betonu o zwiększonej wytrzymałości B-80. Cały ustrój nośny mostu został wykonany z tego materiału. Na moście zastosowano 54 wanty, każda z nich ma 75 cięgien, a jedno cięgno składa się 7 drutów. Najdłuższe z want mają po ok. 100 m długości.
 
Zgodnie z zestawieniem (http://en.structurae.de/structures/stype/index.cfm?ID=1072_ most w Kwidzynie ma piąte miejsce na świecie i pierwsze w Europie, jeśli chodzi o długość przęsła a to jest najistotniejszy parametr.

 

Przeprawa w zgodzie z Naturą – „barki Noego
Most jest przykładem harmonijnego wkomponowania obiektu infrastruktury drogowej w chronione obszary, w tym przypadku Doliny Dolnej Wisły, niezwykle cenne przyrodniczo.
 

Podczas realizacji tego projektu miała miejsce jedna z pierwszych udanych kompensacji przyrodniczych, realizowanych dla obszarów Natura 2000 w Polsce. Jest przywoływana jako przykład zakończonej sukcesem realizacji. Od kwietnia do września na Wiśle poniżej inwestycji stają dwie barki wypełnione piaskiem, urozmaicone fragmentami konarów drzew, jako miejsce lęgowe rybitw: białoczelnej i rzecznej. W 2010 r. jeszcze przed rozpoczęciem budowy, w czasie powodzi, te barki stanowiły jedyne miejsce lęgowe tych gatunków ptaków w Dolinie Dolnej Wisły. Można powiedzieć, że w tym trudnym czasie dla rybitw były „barkami Noego”.
 
Długa historia przepraw pod Kwidzynem
Pierwszym mostem był most kolejowo-drogowy w Opaleniu wybudowany w latach 1905-1909 na linii Myślice-Szlachta. Ze względu na zmianę granic po 1918 r. stracił kompletnie znaczenie, ponieważ Wisła stanowiła granicę między Polską a Niemcami (Prusami Wschodnimi). Po roku 1925 most został rozebrany, jego dwa przęsła zostały wykorzystane jako most w Koninie a pozostałe zostały przeniesione do Torunia (w ciągu obecnej drogi krajowej nr 91). W czasie II wojny światowej Niemcy odbudowali most w konstrukcji drewnianej.

Przez długi czas filary mostu opaleńskiego miały być wykorzystane w przypadku wojny do budowy tymczasowej przeprawy kolejowej.
Most próbował zbudować samorząd województwa pomorskiego, ale ze względów finansowych został wykupiony grunt i sporządzony projekt. Prace nabrały przyspieszenia po przekwalifikowaniu dotychczasowej drogi wojewódzkiej na drogę krajową nr 90 w dniu 01.01.2006 r. Ze względu na zmienione przepisy i parametry drogi krajowej został sporządzony nowy projekt mostu a jego budowa rozpoczęła się we wrześniu 2010 roku.