viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 Świlcza - Rzeszów Południe

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- oddział - Rzeszów

- długość – 6,31 km

- obecny etap - oddany do użytku

- lata realizacji – 2015-2017

- wartość Kontraktu – 410 444 931,61 zł brutto

 

1.etap zrealizowany

- 13.01.2005 - posiedzenie KOPI. Zatwierdzenie protokołu: 01.03.2005

- 30.06.2008 - Raport Oddziaływania na Środowisko

- 15.12.2008 – uzyskanie decyzji środowiskowej

- 17.01.2009 - ostateczność decyzji środowiskowej:

- 14.06.2013 – ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót

- 09.04.2014 - data podpisania umowy z Wykonawcą, Konsorcjum firm: lider: Eurovia Polska S.A., Partner: Warbud S.A. Wartość kontraktu: 342 566 799,40 zł brutto

- 18.08.2014 – podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją oraz na zarządzanie Kontraktem. Wykonawca:  ZBM Inwestor Zastępczy S.A. Wartość Umowy:  14 848 560,00 zł brutto

- 05.11.2014 - Posiedzenie ZOPI. Zatwierdzenie protokołu: 05.11.2014

- 12.11.2014 - data złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID

- 15.05.2015 - data uzyskania decyzji ZRID

- 02.06.2015 - data przekazania placu budowy

- 02.06.2015 - data rozpoczęcia robót

- 18.10.2016 - data podpisania umowy o dofinasowanie dla Projektu „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. w.Sokołów Młp. Północ – Stobierna oraz w.Świlcza – w.Rzeszów Południe”.

- 09.08.2017 - pozwolenie na użytkowanie dla trasy głównej S19

- 09.08.2017 - data zakończenia zasadniczych robót budowlanych

- 06.09.2017 - data wystawienia Świadectwa Przejęcia

- 07.12.2017 - data oddania odcinka do ruchu

 

 

II. Opis inwestycji

1.Przebieg drogi

Kontrakt w całości zlokalizowany jest w sieci bazowej TEN-T, przebiegającej w południowej części Polski, przez obszar woj. podkarpackiego. Początek odcinka przyjęto w km 5+093 za węzłem Świlcza na terenie gminy Świlcza, a koniec za węzłem Rzeszów Płd. (Kielanówka) w km 11+402 (km 11+400 wg DŚU) na terenie gminy Boguchwała. Odcinek ten jest częścią obwodnicy Rzeszowa, która obsługuje ruch tranzytowy wschód – zachód i znaczną część ruchu północ – południe w stolicy Podkarpacia.

Lokalizacja Kontraktu: województwo: podkarpackie, powiat: rzeszowski, gminy i miasta: Rzeszów, Boguchwała oraz Świlcza.

GDDKiA 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna drogi: S
- prędkość projektowa:  Vp=100km/h
- prędkość miarodajna: Vm=110km/h
- liczba pasów ruchu: 2x2 – dwujezdniowy, dwupasowy
- szerokość pasa ruchu: 3,5m

- szerokość opasek wewnętrznych: 0,5m
- szerokość pasa awaryjnego: 2,5m
- szerokość pasa dzielącego: nie mniej niż 4,0m
- szerokość poboczy gruntowych: min. 1,3m
- skrajnia pionowa: 5,0m
- obciążenie nawierzchni: 115kN/oś
 

3. Zakres inwestycji

Roboty drogowe:

- budowa odcinka drogi ekspresowej S-19 o długości 6 309,31m

- budowa węzła „Rzeszów Południe” typu WB, karo w km 10+756,96 wraz z budową dużego  ronda o średnicy 85m na skrzyżowaniu łącznic,

- budowa czterech łącznic (K1, K2, K3, K4) przy węźle „Rzeszów Południe”

- budowa i przebudowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległe tereny

- budowa pod trasą S19, drogami dojazdowymi i poprzecznymi licznych przepustów rurowych od Ø80 do 100cm oraz przepustów skrzynkowych.

 

Obiekty inżynierskie

 

Roboty branżowe:

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinkach kolizyjnych w łącznej długości L=1 174,2m

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości L=2 167,0mb

- przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

- przebudowa gazociągu średniego ciśnienia

- budowa kanału technologicznego

- budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

- przebudowa sieci elektroenergetycznych

- rozbiórki obiektów budowlanych.

 

4. Obiekty inżynierskie

- Estakada E1 w km 6+662,78,

- Wiadukt drogowy WD-8 w km 9+146,82

- Wiadukt drogowy PG-9 w km 10+385,69

- Wiadukty drogowe WD-8b-1 i WD-8b-2 w km 10+719,02

- Wiadukt drogowy WD-9b w km 11+092,05

- Przejazd  gospodarczy PG-7 (P3) w km 7+355,24

- Przejazd gospodarczy PG-8 (P4) w km 8+234,00

- Przejścia ekologiczne suche.

 

5. Węzły

Zaprojektowano i zrealizowano węzeł Rzeszów Południe typu WB, karo na przecięciu drogi ekspresowej S19 oraz projektowanej wg odrębnego opracowania drogi wojewódzkiej nr 878. Węzeł składa się z czterech łącznic oraz skrzyżowania pomiędzy nimi, a projektowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 878 w postaci dużego ronda o średnicy zewnętrznej D=85 m. Łącznica K1 oraz K3 będą umożliwiać włączenie się do ruchu na drodze ekspresowej i wyjazd z ronda, łącznice K2 oraz K4 - wyłączenie z ruchu i wjazd na rondo.   

 


III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.12.2008 r. oraz  decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17.01.2009 r.  przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało:

- Budowę ekranów akustycznych w celu ochrony terenów narażonych na hałas,

- Wykonanie odwodnienie drogi w postaci systemu kanalizacji deszczowej i rowów otwartych,

- Wykonanie system oczyszczania wód opadowo-roztopowych,

- Budowę zbiorników retencyjno-infiltracyjnych,

- Przystosowanie przepustów do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt małych,

- Budowę przejść dla zwierząt małych i średnich,

- Przystosowanie estakady E1 do pełnienia funkcji dolnego przejścia dla zwierząt średnich na długości 200m,

- Wykonanie osłon antyolśnieniowych, drewnianych,

- Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,

- Zastosowanie na całej długości drogi po obu stronach wygrodzenia z siatki kierującego zwierzęta do przejść i zabezpieczającego przed wtargnięciem zwierząt na drogę.

GDDKiA