viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2011

Inwestycje, wydatki i zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych - GDDKiA podsumowuje rok 2011

15-12-2011

GDDKiA bije własne rekordy – więcej niż kiedykolwiek wydała w ciągu jednego roku na inwestycje. Wydatki GDDKiA zostaną w bieżącym roku zrealizowane na poziomie 26,4 mld zł. Imponujące jest także wykorzystanie środków unijnych -  tylko do grudnia udało się zrefundować 10 mld zł.

Raport roczny 2011 

 

Zgodnie z założeniami otwartych zostało 267,7 km nowych dróg szybkiego ruchu (autostrady: 205,5 km, drogi ekspresowe: 62,2 km). Dzięki oddanym w tym roku ponad 200 km autostrad mamy ich w Polsce prawie 1100 km. Dwa odcinki oddanych w tym roku autostrad powstały w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Odcinek A1 Grudziądz-Toruń (62km) wybudował Gdańsk Transport Company (GTC), odcinek A2 Nowy – Tomyśl – Świecko (105,9 km) wybudowała Autostrada Wielkopolska S.A.

 

Udało się przełamać impas na budowie odc. A i C autostrady A2 Stryków – Konotopa. Obecnie prace toczą się tam 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę a wyjątkowo szybkie tempo robót budowlanych pozwoli, już za siedem miesięcy, połączyć Warszawę z zachodnią Europą. Jeszcze w tym roku do ruchu zostanie oddanych ponad 8 km odcinek autostrady A1 Gliwice – Maciejów oraz obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (7,9 km) w ciągu drogi S19.

 

Jednocześnie trwają prace modernizacyjne, podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego, na istniejącej sieci drogowej. Wydatki związane z zarządzaniem infrastrukturą wyniosły w tym roku 1 859,9 mln zł. Ponadto,  zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, projekty dróg krajowych były poddawane procedurze Oceny BRD i Audytu BRD.

 

W ciągu zaledwie 8 miesięcy, został wybudowany i wdrożony Elektroniczny System Poboru Opłat, który od lipca zasila Krajowy Fundusz Drogowy, w wysokości zgodnej z założeniami.. Tylko w ciągu pierwszych pięciu miesięcy działania systemu przychody do KFD wyniosły ponad 345 mln zł. Sumę tę powiększą utracone korzyści Skarbu Państwa, wyrównane przez wykonawcę systemu, firmę Kapsch. Utracone korzyści wynikające z początkowej nieszczelności systemu zostaną wyrównane, po porównaniu przychodów z pierwszych trzech miesięcy działania systemu do kolejnych, w których system był szczelny. Pieniądze uzyskane przez viaTOLL są przeznaczane na budowę i modernizację dróg. Przychody generowane są także przez Miejsca Obsługi Podróżnych. Wzdłuż autostrad działa ich już 17, kolejnych 8 usytuowanych jest przy drogach ekspresowych. MOP-y usytuowane przy autostradach przyniosły 100 340 851,5 zł przychodu, dodatkowe 980 000,0 zł to przychód z MOP-ów przy drogach ekspresowych.

 

Choć 2011 był rokiem wyjątkowym, nie udało się jednak uniknąć problemów. Jednym z nich było chwilowe wielokrotne naliczanie opłat niektórym użytkownikom systemu ViaToll. Błąd zdarzył się w początkowym okresie działania systemu. W wyniku nieprawidłowo naliczonej opłaty około 87 000 (ok. 13%) użytkowników systemu, będących właścicielami 212 000 pojazdów, zostało obciążonych opłatami zawyżonymi w kwocie 5 051 356,34 zł. Wykonawca zwrócił użytkownikom bezpodstawnie pobrane opłaty wraz z odsetkami (80 823,63 pln).  

Dodatkowo GDDKiA zobowiązała wykonawcę do współpracy z Główną Inspekcją Transportu Drogowego tak, by użytkownicy nie byli karani administracyjne, a w przypadku kar już nałożonych – aby zostały one przez GITD uchylone. Obecnie system działa prawidłowo a jego funkcjonowanie jest na bieżąco kontrolowane. Według stanu z początku grudnia, liczba pojazdów zarejestrowanych w systemie przekroczyła 640 tysięcy, a liczba operacji dokonywanych każdego dnia - 1,1 miliona.

 

W wyniku kryzysu finansowego zmniejszono kwoty przeznaczone na realizacje nowych inwestycji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych- w lutym br. konieczne było unieważnienie 15 postępowań przetargowych, w tym 12 na roboty i 3 na nadzór nad robotami a także odstąpienie od jednej umowy na nadzór. Wśród postępowań na roboty były to m.in. inwestycje na odcinkach: A18 Olszyna – Golnice (jezdnia południowa) o łącznej długości ponad 70 km, S7 Gdańsk - Elbląg odc. Koszwały – Elbląg 41,5 km, S7 Jędrzejów – granica województwa Świętokrzyskiego ponad 20 km. 

W rezultacie, w 2011 roku nie podpisano planowanych umów na budowę 226,4 km dróg, w tym 70,9 km autostrad, 155,5 km dróg ekspresowych.  A 24,5 km to przebudowy i remonty.

 

Wiadomo już, że do czerwca 2012 r., a więc do mistrzostw Euro, nie uda się zapewnić pełnej przejezdności autostrady A1 na odcinku Kowal – Czerniewice oraz autostrady A4 na odcinkach Tarnów – Korczowa i Bochnia – Wierzchosławice. Zagrożenie uzyskania przejezdności występuje także na odcinkach A1 Kowal – Stryków, Świerklany – Gorzyczki oraz A4 Wierzchosławice – Krzyż. Pozostałe odcinki są realizowane zgodnie z planem.

 

Środki unijne

 

GDDKiA wyjątkowo sprawnie wykorzystuje środki unijne – jesteśmy pod tym względem liderem, największym beneficjentem programów unijnych w Polsce. Spośród przyznanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 10,1 mld euro na inwestycje w latach 2007 – 2013  zostały podpisane umowy na wydanie ok. 95 proc. środków. Od 1 stycznia 2007 roku Komisja Europejska przekazała nam za zrealizowane inwestycje ok. 12,2 mld zł. Zakładamy, że do końca 2011 roku wykorzystanie środków unijnych osiągnie poziom 18 mld zł (refundacja z KE) .

GDDKiA złożyła do grudnia 2011  40 wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na kwotę ponad 71 mld zł. Ponad 60 mld zł  to kwota, na jaką podpisano 38 umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Komisja Europejska zrefundowała już ponad 12,2  mld zł   – 30,5 % wszystkich zaplanowanych dochodów budżetu państwa, pochodzących z refundacji projektów realizowanych przez GDDKiA.  Wnioski o dofinansowanie planowane do złożenia do 10 września 2012 r. zapewnią wykorzystanie ponad 70% środków z puli funduszy unijnych przeznaczonych dla GDDKiA. Plan refundacji na 2012 r. zakłada osiągnięcie poziomu około 10,5 mld zł.

 

Inwestycje w realizacji

 

W budowie i przebudowie jest obecnie 1323 kilometrów dróg krajowych. Trwają prace przy budowie 580 km autostrad, 743 km dróg ekspresowych i obwodnic. W ramach PBDK na lata 2011-2015 realizowana jest także przebudowa 615 km istniejącej sieci drogowej. Budowanych jest 28 odcinków autostrad (m.in. A1, A2, A4, 43 odcinki dróg ekspresowych (m.in. S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S11, S14, S17, S19, S69, S74 oraz 12 obwodnic (m.in. Miękowa DK3; Jarosławia DK4; Łęknicy na DK12; Żyrardowa na DK50; Opoczna na DK 12; Pabianic DK14; Olecka DK65; Jędrzejowa na DK78; Ełku w ciągu DK16 i DK65; Frampola na DK74; Hrubieszowa DK74; Leżajska na DK77.)

 

W 2011 roku zawarto umowy na budowę m.in. :

- obwodnicy Frampola na drodze Nr 74

- drogi S-17 Kurów - Lublin – Piaski odcinek: Kurów (S12, w.Sielce) - w. Bogucin"

- obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na drodze  Nr 8 odcinek: Obwodnica Augustowa przez m. Raczki (Projektuj i Buduj)

- przebudowę drogi nr 16 Olsztyn-Augustów wraz z obwodnicą Olsztyna odcinek: Biskupiec - Borki Wielkie"

- drogi S-17 Kurów - Lublin – Piaski odcinek: w.Bogucin - w.Dąbrowica

- drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól odcinek: Gorzów Wielkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z wezłem -  Międzyrzecz (dk nr 3, w. Północ) odc. 2

- drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól odcinek: Gorzów Wielkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z węzłem -  Międzyrzecz (dk nr 3, w. Północ) odc. 1/3

- I etapu obwodnicy miasta Leżajsk w ciągu DK nr 77 Lipnik – Przemyśl odcinek od km ok. 94+968 do km ok. 99+067

- drogi S-8 na odc. w. Walichnowy – Łódź odcinek: w. ""Walichnowy""

- obwodnicy Hrubieszowa na drodze Nr 74

- węzła ""Tczewska"" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnica"" odcinek: Kijewo - Tczewska

 - kontynuację budowy autostrady A4 Kraków - Tarnów na odcinku Brzesko - Wierzchosławice

- drogi S-8 na odc. w. Walichnowy – Łódź odcinek: w. ""Łask"" - w. ""Róża"" i w. "Dobroń"" - w."Róża"

-  drogi S-8 na odc. w. Walichnowy – Łódź odcinek: w. ""Róża"" - w. ""Wrocław""

-  drogi S-8 na odc. w. Walichnowy – Łódź odcinek: w. ""Wrocław""

-  drogi S-17 Kurów - Lublin – Piaski odcinek:  w.Dąbrowica - w.Lubartów 

-  drogi S-17 Kurów - Lublin – Piaski odcinek: w.Lubartów -  w.Witosa

 

Wartość inwestycji, na które zostały zawarte umowy to 8 048 987 228,04 złotych brutto.

W trakcie procedury jest obecnie 15 postępowań przetargowych na roboty budowlane dla inwestycji w ramach PBDK 2011-2015, zarówno z Załącznika 1 jak i 1a.

W ostatnich dniach - 6 grudnia 2011 r. - został ogłoszony przetarg na przebudowę trasy S-8 pomiędzy węzłami Powązkowska i Modlińska w Warszawie wraz z modernizacją mostu Grota - Roweckiego. Tego samego dnia zakończyła się procedura przetargowa na budowę blisko 67-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 od węzła Sielce k/Kurowa do początku obwodnicy Piask. Dzięki podpisanej umowie może więc ruszyć budowa obwodnicy Lublina.

Konsekwentnie realizowany jest kompleksowy nadzór techniczny nad prowadzonymi przez GDDKiA inwestycjami. Celem nadrzędnym jest realizacja zadań w dbałości o najwyższą jakość i terminowość wykonania. Wprowadzony w 2010 roku laboratoryjny system zarządzania jakością przynosi rezultaty  - liczba wyników niezgodnych z wymaganiami zmalała z 39% do zaledwie 16% mimo, że liczba badan wykonywanych w każdym miesiącu wzrosła ponad dwudziestokrotnie - z 240 do 6600. W 2011 roku GDDKiA stworzyła wzorcowy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) i rozpoczęła proces Akredytacji laboratoriów drogowych. W 2011 roku rozpoczęliśmy też opracowanie Wzorcowych Specyfikacji Technicznych dotyczących budowy dróg i mostów.

Wśród zadań, do których było w tym roku najwięcej zastrzeżeń jakościowych, są m.in.:

A-2- Autostradowa Obwodnica Mińska Mazowieckiego

S-7- Południowa Obwodnica Gdańska

S-7 Olsztynek – Nidzica

Z kolei najmniej zastrzeżeń było do:

S-69 Płn-Wsch Obwodnica Bielska – Białej

A-1 węzeł Stryków

S-7 Obwodnica Kielc.

 

Współpraca z wykonawcami

Trwają robocze rozmowy z przedstawicielami Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa oraz z Lewiatanem. Rozmowy dotyczą zmian w umowach na roboty drogowe uwzględniających doświadczenia ostatnich trzech lat.  Chodzi np. o odnowioną płatność za materiały, rezygnację z kar za kamień milowy jeżeli kontrakt zostanie zakończony w terminie czy możliwości wprowadzenia zaliczek na kontrakty. Część z tych postulatów już jest wprowadzona w życie na nowych kontraktach,.

 

Zarządzanie istniejącą siecią drogową

Wydatki związane z zarządzaniem infrastrukturą wyniosły w tym roku 1 859,9 mln zł.

Poprawa bezpieczeństwa na istniejącej sieci drogowej realizowana była poprzez:

1. Bieżące utrzymanie sieci drogowej 

2. Przebudowy dróg

3. Przebudowy przejść granicznych

4. Remonty dróg i mostów 

5. Wzmocnienia mostów

6. System ważenia pojazdów

7. Likwidację skutków powodzi z 2010 roku

 

W 2011 r, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE

w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, projekty dróg krajowych poddawane były procedurze Oceny BRD i Audytu BRD.

 

Liczba wszystkich Ocen BRD na drogach krajowych: 3

Liczba Ocen BRD na sieci TEN – T: 2

Liczba wszystkich Audytów BRD na sieci dróg krajowych: 112

Liczba Audytów BRD na sieci TEN-T: 59.

 

W 2011 roku po raz pierwszy wprowadzono model utrzymania, tzw. „Utrzymaj standard” na drodze krajowej nr S3 na obszarze województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego na długości 81,6 km oraz  na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW) na długości 34,5 km. W 2012 roku zostanie wprowadzony na A-4 i S19 w województwie podkarpackim; na A-1 w woj. kujawsko-pomorskim; na S8, A-1 i A-2 w województwie łódzkim; na A-2, S8 i S2 w województwie mazowieckim.

 

GDDKiA podpisała umowę z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów na „Opracowanie kompleksowego Systemu Diagnostyki Stanu Technicznego Nawierzchni dróg krajowych”.

Instytut opracuje metodykę diagnostyki stanu nawierzchni, która będzie spełniała wymagania nowoczesnego zarządzania infrastrukturą drogową i odpowiadała uwarunkowaniom administracji dróg krajowych i autostrad w Polsce.