viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArbitraż - 2009

18-11-2010

Postanowienia i wyroki z arbitraży w 2009 r.

zobacz zestawienie Wokanda 2009.xls

Lp. Data Sygnatura akt Odwołujący Zamawiający Wynik arbitrażu Zarzucenie naruszenia art. Nazwa nadana zamówieniu Zobacz wyrok
1. 20.01.2009 KIO/UZP/ 17/09 Skanska S.A. w Warszawie Warszawa GDDKiA Oddział Wrocław odrzuca odwołanie art. 87 ust. 2 pkt 3; art. 89 ust. 1 pkt 2; art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 3; art. 7 Remont i przebudowa przepustów - wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odc. Mazurowice -Wrocław, etap III, Mazurowice -Wilczków zobacz 0017-09.pdf
2. 27.01.2009 KIO/UZP/ 27/09 Konso
rcjum: Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o., Thales Transportation Systems S.A., Budimex Dromex S.A. W arszawa
GDDKiA Warszawa powtórzenie badania i oceny wniosków oraz wykluczenie art. 7 ust. 1, art.26 ust.3, art. 24 ust. 2 pkt 3 i art.24 ust.1 pkt 10 Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A4 Wrocław -Katowice na odcinku Wrocław -Sośnica do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat zobacz 0027-09.pdf
3. 23.01.2009 KIO/UZP/ 34/09 Konsorcjum: EGIS Poland Sp. z o.o., EGIS Route-Scetauroute S.A. Oddział w Polsce Warszawa GDDKiA Oddział Kraków oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 2; art. 87 ust. 2 pkt 3 Budowa drogi klasy GP, na odcinku od km 0+735 do km 3+225 oraz od km 327+938,90 do km 330+428,90 łączącej – poprzez tereny gminy Wielka Wieś -węzeł Radzikowskiego z projektowanym węzłem Modlnica; wraz z budową III etapu węzła Radzikowskiego zobacz 0034-09.pdf
4. 29.01.2009 KIO/UZP/ 73/09 Konsorcjum: TEERAG-ASDAG Polska Sp. z o.o., TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, INTOP Warszawa Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 24 ust. 4 Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu dk nr 50 od km 2+920 do km 9+220 – Etap II zobacz 0073-09.pdf
5. 29.01.2009 KIO/UZP/ 74/09 Konsorcjum: TEERAG-ASDAG Polska Sp. z o.o., TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, INTOP Warszawa Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Warszawa oddalenie odwołania art. 24 ust. 2 pkt 2; art. 7 ust. 1 Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu dk Nr 50, odcinek od km 0x000,00 do km 15x100,00 zobacz 0074-09.pdf
6. 30.01.2009 KIO/UZP/ 75/09 Konsorcjum: TEERAG-ASDAG Polska Sp. z o.o., TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, INTOP Warszawa Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział Warszawa umorzenie postępowania odwoławczego wycofanie odwołania Budowa obwodnicy Serocka w ciągu dk nr 61 od km 35 + 888 do około 42+900 zobacz 0075-09.pdf
7. 5.02.2009 KIO/UZP/111/09 POLDIM SA 33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 37A GDDKiA Oddział Kraków oddalenie odwołania art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 2
Budowa autostrady A4 na odc od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900 - 479+000 zobacz 0111-09.pdf
8. 17.02.2009 KIO/UZP/112/09 WASKO S.A., DESIGNERS A. Jagura, Ż Jagura Sp. j. Gliwice GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 1 i 3, art. 92 ust 1 pkt 1, art. 89 ust 1 pkt 2 Usługi w zakresie dostawy i wdrożenia wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb GDDKiA o nazwie System Informacji o Nieruchomościach (SIoN) – pod klucz. zobacz 0112-09.pdf
9. 6.02.2009 KIO/UZP/120/09 POLDIM SA 33-100 Tarnów ul. Kochanowskiego 37A GDDKiA Oddział Kraków umorzenie postępowania odwoławczego cofnięto odwołanie Budowa autostrady A4 na odc od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice zobacz 0120-09.pdf
10. 6.02.2009 KIO/UZP/121/09 POLDIM SA 33-100 Tarnów ul. Kochanowskiego 37A GDDKiA Oddział Kraków umorzenie postępowania odwoławczego cofnięto odwołanie Budowa autostrady A4 na odc od węzła Wierzchosławice do węzła Krzyż zobacz 0121-09.pdf
11. 10.02.2009 KIO/UZP/127/09 Konsorcjum: ComArch S.A., GIS Partner Sp. z o.o., Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o., GeoTechnologies Sp. z o.o. Kraków GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 89 ust 1 pkt 20, art. 87 ust 1 w zw. z art. 7 ust 1 Usługi w zakresie dostawy i wdrożenia wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb GDDKiA o nazwie System Informacji o Nieruchomościach (SIoN) – pod klucz. zobacz 0127-09.pdf
12. 24.02.2009 KIO/UZP/160/09 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne ,,GER-POL'' Spółka Jawna A. Będkowski, J. Będkowska Gliwice GDDKiA Oddział Kielce oddalenie odwołania art. 24 ust. 2 pkt 4 i 24 ust. 4 Dostawę soli do zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez GDDKIA Oddział w Kielcach w latach 2009-2011 zobacz 0160-09.pdf
13. 06.03.2009 KIO/UZP/205/09 KIO/UZP/206/09 KIO/UZP/207/09 Konsorcjum: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A., RESTAL Sp. z o.o., IMEX-BIS Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział Zielona Góra oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 5; art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3; art. 25 ust. 1; art. 7 ust. 1 Bieżące utrzymanie dróg zarządzanych przez GDDKiA Oddział Zielona Góra w zakresie Zadania nr 5 Rejon Żary, Zadanie nr 3 Rejon Słubice, Zadanie nr 2 Rejon Nowa Sól zobacz 0205-09, 206-09, 207-09.pdf
14. 17.04.2009 KIO/UZP/420/09 J&P-AVAX S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 46 ust. 4a w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 24 ust. 4, art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 104 k.c., art. 89 ust. 1 pkt 2, 5 i 8, art. 91 Budowa autostrady A1 Piekary Śląskie (bez węzła) – Maciejów (bez węzła), km 490+427 do km 510+530 zobacz 0420-09.pdf
15. 16.04.2009 KIO/UZP/424/09
KIO/UZP/425/09
KIO/UZP/426/09
Konsorcjum: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A., RESTAL Sp. z o.o., IMEX-BIS Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział Zielona Góra oddalenie odwołania art. 46 ust 4a Bieżące utrzymanie dróg zarządzanych przez GDDKiA Oddział Zielona Góra w zakresie Zadania nr 5 Rejon Żary, Zadanie nr 3 Rejon Słubice, Zadanie nr 2 Rejon Nowa Sól zobacz 0424, 0425, 0426-09.pdf
16. 23.04.2009 KIO/UZP/455/09 ECM Group Polska Sp z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Lublinie powtórzenie oceny i badania ofert, uniewaznienie wykluczenia art.7 ust.1, art.24 ust.2 pkt 4 oraz art.24 ust.4, art.87 ust.2 pkt 1 sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: Budowa obwodnicy m.Kraśnik w ciągu dk nr 19 Suwałki - Rzeszów i nr 74 Kielce-Kraśnik zobacz 0455-09.pdf
17. 08.05.2009 KIO/UZP/525/09 Konsorcjum: WAKOZ Sp. z o.o., POLDIM S.A. Luzino GDDKiA Oddział w Gdańsku oddalenie odwołania art.89 ust.1 pkt 2; art. 7 ust. 1; art. 87 ust. 1 i 2 Remont ze wzmocnieniem dk nr 7 Żukowo - Chyże na odc. Żukowo - Gdańsk zobacz 0525-09.pdf
18. 15.05.2009 KIO/UZP/575/09 S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DROGPOL Sp. z o.o. GDDKiA Oddział w Łodzi powtórzenie oceny i badania ofert, uniewaznienie wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 10, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 82 ust. 2, art. 89 ust. 1 pkt 1, 5, 8 Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w l. 2009-2012 (4 lata) oraz zimowe utrzymanie dróg w l. 2009-012 (3 sez.) na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi zobacz 0575-09, 595-09.pdf
19. 15.05.2009 KIO/UZP/595/09 Konsorcjum: BADERA Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix Sp. z o .o., REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Sp. j., BIZA-KOLOR Krzysztof Birlet Rudniki GDDKiA Oddział w Łodzi oddalenie odwołania art. 24 ust. 2 pkt 4; art. 23 ust. 2 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 8; art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5; art. 7 ust. 1 i 3 Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w l. 2009-2012 (4 lata) oraz zimowe utrzymanie dróg w l. 2009- 012 (3 sezony) na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi zobacz 0575-09, 595-09.pdf
20. 27.05.2009 KIO/UZP/643/09 Konsorcjum: Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o., Thales Transportation Systems S.A., Budimex Dromex S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust. 1 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A4 Wrocław – Katowice (153+227 – km 340+200), na odc Wrocław – Sośnica, do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat zobacz 0643-09, 656-09.pdf
21. 27.05.2009 KIO/UZP/656/09 Konsorcjum: STALEXPORT AUTOSTRADA DOLNOŚLĄSKA Spółka Akcyjna, AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. Katowice GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ustawy pzp, § 4 ust. 3 rozporządzenia Prezesa RM Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A4 Wrocław – Katowice (153+227 – km 340+200), na odc Wrocław – Sośnica, do standardów autostrady płatnej i do poboru opłat zobacz 0643-09, 656-09.pdf
22. 19.06.2009 KIO/UZP/729/09 Konsorcjum: Lubuskie Konsorcjum Archeologiczne reprezentowane przez Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską A. Jaszewska, Fundacja PATRIMONIUM, Archeologiczna Pracownia Badawcza THOR P.M. Pachulski, Instytut GDDKiA Oddział w Rzeszowie oddalenie odwołania art. 7 ust. 1, art. 12a ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 24 ust. 1 pkt 10, art. 41, art. 48 ust. oraz art. 89 ust. 2 Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych na trasie planowanej budowy autostrady A-4 na odc Przeworsk (węzeł Przeworsk) - Korczowa, długości 56,537 km wraz z opracowaniem wyników badań zobacz 0729-09.pdf
23. 02.07.2009 KIO/UZP/777/09 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Czyścioch bis" Sp.z o.o., Suwałki GDDKiA Oddział w Olsztynie oddalenie odwołania art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 24 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 8 Pzp, art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Zimowe utrzymanie dk w Rejonie Ełk - zadanie nr 1 na sezon zimowy 2009/2010 i 2010/2011 do 15.05.2011 zobacz 0777-09.pdf
24. 15.07.2009 KIO/UZP/812/09 TEBODIN-SAP-PROJEKT Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie Uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie zmiany SIWZ art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, art. 3531, art. 487 § 2, art. 632 § 1 KC w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy północnego wylotu z Warszawy dr ekspres S-7 w kierunku Gdańska na odc Czosnów-Trasa Armii Krajowej w Warszawie zobacz 0812-09, 833-09.pdf
25. 15.07.2009 KIO/UZP/833/09 ARCADIS Sp. z o. o. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie Uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie zmiany SIWZ przyłączenie do odwołania 812/09 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy północnego wylotu z Warszawy dr ekspres S-7 w kierunku Gdańska na odc Czosnów-Trasa Armii Krajowej w Warszawie zobacz 0812-09, 833-09.pdf
26. 20.07.209 KIO/UZP/865/09 Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego Łódź GDDKiA Oddział w Łodzi Uwzględnia odwołanie i nakazuje dokonanie powtórne badanie i ocenę ofert Niedotrzymany termin wpłacenia wadium Budowa obwodnicy miasta Pabianic w rezerwowanym korytarzu drogi 14 bis (łącznik) i S 14 na odcinku Ksawerów - Dobroń wraz z opracowaniem wyników badań. zobacz 0865-09, 902-09.pdf
27. 20.07.2009 KIO/UZP/902/09 Konsorcjum: MEANDER Sławomir Chwałek, Pracownia Archeologiczna IN SITU Radosław Czerniak, Pracownia Arch eologiczno-Konserwatorska ARCHEOPLAN Przemysław Wierzbicki, Pracownia Archeologiczna Dariusz Majewski K GDDKiA Oddział w Łodzi oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 6 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp Budowa obwodnicy miasta Pabianic w rezerwowanym korytarzu drogi 14 bis (łącznik) i S 14 na odcinku Ksawerów -Dobroń wraz z opracowaniem wyników badań. zobacz 0865-09, 902-09.pdf
28. 21.07.2009 KIO/UZP/880/09 Konsorcjum: PM Group Polska Sp. z o.o., Fehily Timoney & Company Limited Wrocław GDDKiA Warszawa umorzenie postępowania odwoławczego cofnięcie odwołania Zarządzanie kontraktem na dostosowanie autostrady A4, odcinek Wrocław – Sośnica do standardów autostrady płatnej, w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót zobacz 0880-09.pdf
29. 27.07.2009 KIO/UZP/904/09 Konsorcjum: KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o., KV Consultores de Ingenieria, Proyectosy Obras, S.L., CGM Projekt Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Katowicach oddalenie odwołania art. 7 ust. 3, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Przebudowa dk nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odc Podwarpie - Dąbrowa Górnicza, km 14 000,00 - 20+500,00 zobacz 0904-09.pdf
30. 13.08.2009 KIO/UZP/997/09 Konsorcjum: NDI Spółka Akcyjna, SB Granit SA - Skopje Sopot GDDKiA Warszawa powtórzenie oceny wniosków, uniewaznienie wykluczenia art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 i 2 Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko w km 455+900 – 479+000
zobacz 0997-09.pdf
31. 13.08.2009 KIO/UZP/998/09 Konsorcjum: NDI Spółka Akcyjna, SB Granit SA - Skopje Sopot GDDKiA Warszawa powtórzenie oceny wniosków, uniewaznienie wykluczenia art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice w km 479+000 – 499+800 zobacz 0998-09.pdf
32. 13.08.2009 KIO/UZP/999/09 Konsorcjum: NDI Spółka Akcyjna, SB Granit SA - Skopje Sopot GDDKiA Warszawa powtórzenie oceny wniosków, uniewaznienie wykluczenia art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 7 ust. 1 i 2 Budowa autostrady A-4 na odcinku od węzła Wierzchosławice do węzła Krzyż w km 499+800 -512+800 zobacz 0999-09.pdf
33. 17.08.2009 KIO/UZP/1004/09 Konsorcjum: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o. o.- ECM Group Polska Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie oddalenie odwołania art. 24 ust 2 pkt 2; art. 7 ust 1 i 3 w zw. z art. 26 ust 3 i art. 89 ust 1; art. 183 ust 4 i 5 Zarządzanie kontraktem w zakresie budowy obwodnicy Mszczonowa w ciągu dr kr nr 50 od km 2+920 do 9+220 w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 1004-09.pdf
34. 17.08.2009 KIO/UZP/1115/09 Konsorcjum: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o. o.- ECM Group Polska Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie oddalenie odwołania art. 183 ust 5; art. 24 ust 2 pkt 2, art. 7 ust 1 i 3 w zw z art. 26 ust 3 i art. 89 ust 1 Zarządzanie kontraktem w zakresie budowy obwodnicy Mszczonowa w ciągu dr kr nr 50 od km 2+920 do 9+220 w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 1115-09.pdf
35. 17.08.2009 KIO/UZP/1130/09 SAFEGE S.A. Nanterre GDDKiA Oddział w Warszawie oddalenie odwołania art. 180 ust 7; art. 24 ust 1 pkt 10 Zarządzanie kontraktem w zakresie budowy obwodnicy Mszczonowa w ciągu dr kr nr 50 od km 2+920 do 9+220 w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 1130-09.pdf
36. 03.09.2009 KIO/UZP/1089/09 Konsorcjum: Eurovia Polska S.A., STAVBY SILNIC A ZELEZNIC z/s(od. 01.04. zmiana nazwy na EUROVIA CS), Hi mmel i Papesch Opole Sp. z o.o. Kobierzyce GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 2 pkt 5 w zw. z art. 91 ust. 1; art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 Budowa obwodnicy Łęknicy w ciągu dk nr 12 zobacz 1089-09.pdf
37. 21.09.2009
KIO/UZP/1126/09 SAFEGE S.A. Nanterre GDDKiA Oddział w Warszawie Uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórne badanie i ocenę ofert art. 89 ust 1 pkt 3 i 4, art. 90 ust 2; art. 7 Budowa obwodnicy Serocka w ciągu dk nr 61 od km 35 + 888 do około 42+900 w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz 1126-09.pdf
38. 23.09.2009
KIO/UZP/1161/09 Konsorcjum: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o. o.- ECM Group Polska Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie oddalenie odwołania art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 26 ust. 3 i art. 89 ust. 1 Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu dk nr 50 odcinek: od km 0+000,00 do km 15+100,00 zobacz 1161-09.pdf
39. 14.10.2009
KIO/UZP/1226/09 Konsorcjum: TPF PLANEGE - Consultores de Engenharia e Gestao S.A., E&L Architects Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórne adanie i ocenę ofert art. 7 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 146 ust. 1 pkt 5 i 6 Budowa Drogi Ekspresowej S2 – odc. Konotopa – Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79) w Warszawie (etap II/1 i II/2) w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie w ramach projektu unijnego zobacz 1226-09, 1233-09.pdf
40. 14.10.2009 KIO/UZP/1233/09 Konsorcjum: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o., SENER Sp. z o.o., SENER Ingenie ria y Sistemas S.A., ECM Group Polska Sp. zo.o Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie oddalenie odwołania nie spełnienie warunku doświadczenia Budowa Drogi Ekspresowej S2 – odc. Konotopa – Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79) w Warszawie (etap II/1 i II/2) w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie w ramach projektu unijnego zobacz 1226-09, 1233-09.pdf
41. 30.09.2009 KIO/UZP/1324/09 Konsorcjum: MSF Da Mala, Serra & Forunato - Empreiteiros S.A, MSF Polska Sp. z o.o., Unibep SA; 1070-064 Lizbona Portugalia Av. Columbano Bordalo Pinheiro, N. 52 GDDKiA Oddział w Białymstoku oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 87 ust 1, art. 87 ust 2 pkt 3 oraz art. 89 ust 2 i 3 Budowa obw. Zambrowa i Wiśniewa w ciagu dk nr 8 w km 575+550 - 586+620 i ciągu dk 63 w km 164+000 - 169+452 wraz z przebudową i budową niezbędnych obieków i urządzeń zobacz 1324-09.pdf
42. 08.10.2009 KIO/UZP/1339/09 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Czyścioch bis" Sp.z o.o., Suwałki GDDKiA Oddział w Olsztynie oddalenie odwołania art. 7 ust. 1, art. 41 pkt 7, art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 , art. 22 ust. 2, art. 24 ust. 1 pkt 10, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 8 oraz § 1 ust. 2 pkt 2, i 4 oraz § 1 ust. 3 rozporz. PRM Zimowe utrzymanie dróg krajowych w Rejonie Ełk - zadanie nr 1 zobacz 1339-09.pdf
43. 30.09.2009
KIO/UZP/1372/09 JACOBS POLSKA Sp. z o.o.; 02-626 Warszawa, Al.. Niepodległości 58 GDDKiA Oddział w Krakowie oddalenie odwołania art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 w zw. z art. 353¹ k.c. i art. 354 k.c. oraz § 1 ust. 2 pkt 2, 5 i 6 rozp PRM w spr rodzajów dokumentów Zarządzanie i nadzór inwestorski nad budową autostrady A-4 odc. węzeł Szarów - węzeł Krzyż od km 455+900 - 512+800 zobacz 1372-09.pdf
44. 26.10.2009 KIO/UZP/1400/09 Konsorcjum: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o., SENER Sp. z o.o., SENER Ingenieria y Sistemas S.A., ECM Group Polska Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 7 ust. 1, art. 90 ust. 2 i ust. 3 Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odc. od km 365+261,42 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 394+500 zobacz 1400-09.pdf
45. 26.10.2009 KIO/UZP/1461/09 Konsorcjum: Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmB H, DYWIDAG Bau GmbH Łódź GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania dot. zapisu w SIWZ, art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 oraz z KC Budowa autostrady A4 na odc. od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice w km 479+000 – 499+800 zobacz 1461-09.pdf
46 23.10.2009
KIO/UZP/1467/09 Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o., HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.o., HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung Gmb H, DYWIDAG Bau GmbH Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania dot. zapisu w umowie, art. 7 oraz w zw. z KC Budowa autostrady A4 na odc.od węzła Wierzchosławice do węzła Krzyż w km 499+800 -512+800 zobacz 1467-09.pdf
47. 27.10.2009
KIO/UZP/1482/09 Przedsiębiorstwo Handl-Usług- Produk. ,,GER-POL'' Spółka Jawna A. Będkowski, J. Będkowska Gliwice GDDKiA Oddział w Warszawie umorzenie postępowania odwoławczego cofnięto odwołanie ?? zobacz 1482-09.pdf
48. 27.10.2009
KIO/UZP/1485/09 Konsorcjum: HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.o., HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH, PRM MOSTY-ŁÓDŹ S.A., Przeds.Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Łódź GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust. 1, art. 14 i art. 29 ust. 1, art. 139 oraz w zw. z KC Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - śywiec - Zwardoń odc. węzeł „Mikuszowice" („Żywiecka/ Bystrzańska") - Żywiec zobacz 1485-09.pdf
49. 02.11.2009
KIO/UZP/1486/09
Konsorcjum: ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o., SENER Sp. z o.o., SENER Ingenieria y Sistemas S.A., ECM Group Polska Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa umorzenie postępowania odwoławczego odwołujący cofnął odwołanie Zarządzanie projektem w zakrsie zaprojektowania i wykonania autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa odc. Jarosław, węzeł Wierzbna - Korczowa w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót zobacz 1486-09.pdf
50. 26.10.2009 KIO/UZP/1547/09 Konsorcjum: HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.o. HERMANN KIRCHNER Bauunteuchmung GmbH, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 353, art. 484 § 2 , art. 58 § 1 i § 2 oraz art. 5 k.c. w zw. z art. 14 i 139 Pzp oraz art. 7 Budowa autostrady A-4, odc. węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny oraz dr ekspresowej S-19, odc. węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza zobacz 1547-09.pdf
51. 08.12.2009 KIO/UZP/1683/09 Konsorcjum: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o. o.- ECM Group Polska Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórne badanie i ocenę ofert art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 24 ust. 1 pkt 10, Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa wraz z nadzorem nad realizacją robót zobacz 1683-09.pdf
52. 05.01.2010 KIO/UZP/1751/09 Radko Sp. z o.o., Punj Lloyd Ltd., Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DROMOS Z. Zakrzews ki, S. Maj Sp. j. Przeciszów GDDKiA Warszawa odrzuca odwołanie nie spełnienie warunku doświadczenia Budowa Drogi Ekspresowej S2 – odc. Konotopa – Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S79) w Warszawie (etap II/1 i II/2) w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie w ramach projektu unijnego zobacz 1751-09.pdf
53. 22.12.2009 KIO/UZP/1791/09 Radko Sp. z o.o., Punj Lloyd Ltd., Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze DROMOS Z. Zakrzews ki, S. Maj Sp. j. Przeciszów GDDKiA Warszawa powtórna ocena wniosków art. 7 ust. 1; art. 24 ust. 2 pkt 3; art. 51 ust. 1 w zw. z ust. 1a; § 2 ust. 3 rozp PRM w sprawie rodzju dokumentów Budowa autostrady A1 Toruń-Stryków, na odc. od węzła "Kowal" do węzła "Sójki" od km 215+850 do km 245+800 zobacz 1791-09.pdf
54. 19.01.2010 KIO/UZP/1902/09 Konsorcjum: EGIS Poland Sp. z o.o., DHV Polska Sp. z o.o., MGGP S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórne badanie i ocena ofert art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz art. 90 ust. 3 Zarządzanie i nadzór inwestorski nad budową autostrady A-4 Węzeł Szarów – Węzeł Krzyż od km 455+900 do km 512+800 zobacz 1902-09.pdf
55. 19.01.2010 KIO/UZP/1933/09 DRAGADOS S.A. Madryt GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8; art. 7 ust. 1 i 3; art. 23 ust. 2; art. 104 i art. 106 KC w związku z art. 14 Pzp Budowa autostrady A4 na odc. od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice w km 479+000 -499+800 zobacz 1933-09.pdf
56. 21.01.2010 KIO/UZP/1942/09 Konsorcjum: Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH, Strabag Sp. z o.o ., DYWIDAG BAU GmbH, Zakład Robót Mostowych Mostmar M. i G. Marcinków Sp. j. Łódź GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24 ust 2 pkt 3; art. 7 ust 1 Budowa autostrady A1 na odc. woj. kujawsko-pomorskiego -łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295 + 850 – zadanie II odc. 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki – węzeł Kotliska zobacz 1942-09.pdf
57. 18.02.2010 KIO/UZP/1943/09 Konsorcjum: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Fundacja PATRIMONIUM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Warszawa GDDKiA Oddział Poznań odrzuca odwołanie odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony b.d. zobacz 1943-09.pdf
58. 12.02.2010 KIO/UZP/1959/09 ECM Group Polska Sp z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 1 i 3, art. 24 ust 2 pkt 3; art. 26 ust 3 w zw. z art. 27 ust 1 i art. 25 pkt 7 Zarządzanie budową autostrady A1 Toruń - Stryków na odc, Czerniewic do Kowala od km 151+900 DO 251+850 w tym wykonanie nadzoru nwestorskiego nad realizacja robót zobacz 1959-09.pdf