Raport z konsultacji społecznych S12 i S74

Zamieszczony raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Biuro Projektów ARCADIS dotyczy wariantów przebiegu korytarzy drogi S12 na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Gmin: Wola Krzysztoporska, Rozprza, Sulejów, Aleksandrów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Opoczno oraz wariantów przebiegu korytarzy drogi S74 na terenie Gmin: Paradyż, Mniszków, Sławno i Żarnów.

Wstępne konsultacje społeczne o planowanych wariantowych przebiegach korytarzy drogi S12 i S74 stanowią element opracowania projektowego w stadium Studium Korytarzowego.

Studium Korytarzowe jest pierwszym najwcześniejszym etapem projektowania, którego podstawowym celem jest określenie możliwych korytarzy dla przeprowadzenia tras dróg ekspresowych S12 i S74 oraz ich powiązań z siecią innych dróg publicznych.

Poniżej pełna treść raportu.(Wszystkie opracowania wykonano w formacie plików PDF.)

Orientacyjne plany wariantowych przebiegów korytarzy dróg po uwzględnieniu możliwych do spełnienia wniosków, które wpłynęły podczas konsultacji dla:

drogi S12  [20 MB]

drogi S74  [15 MB]

 

Raporty dla gmin:

 

Wola Krzysztoporska - S12

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wariantowych korytarzy drogi S12 na terenie gminy Wola Krzysztoporska

Część I [4 MB]

Część II [17 MB]


Piotrków Trybunalski - S12

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wariantowych korytarzy drogi S12 na terenie Miasta Piotrków Trybunalski

Część I [5 MB]

Część II_1 [49 MB]

Część II_2 [121 MB]

 

Rozprza - S12

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wariantowych korytarzy drogi S12 na terenie gminy Rozprza

Część I [5 MB]

Część II [15 MB]

 

Sulejów - S12

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wariantowych korytarzy drogi S12 na terenie Miasta i Gminy Sulejów

Część I [6 MB]
Część II_1 [80 MB]
Część II_2 [140 MB]
Część II_3 [141 MB]
Część II_4 [133 MB]

 

Aleksandrów - S12

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wariantowych korytarzy drogi S12 na terenie gminy Aleksandrów

Część I [2 MB]

Część II [1 MB]

 

Paradyż - S12 i S74

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wariantowych korytarzy drogi S12 i S74 na terenie gminy Paradyż

Część I [2 MB]

Część II [41 MB]

 

Mniszków - S12 i S74

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wariantowych korytarzy drogi S12 i S74 na terenie gminy Mniszków

Część I [3 MB]

Część II [24 MB]

 

Sławno - S12 i S74

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wariantowych korytarzy drogi S12 i S74 na terenie gminy Sławno

Część I [4 MB]

Część II [29 MB]

 

Żarnów - S74

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wariantowych korytarzy drogi S74 na terenie gminy Żarnów
Część I [3 MB]
Część II [20 MB]

 

Opoczno - S12

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wariantowych korytarzy drogi S12 na terenie miasta i gminy Opoczno
Część I [3 MB]
Część II [6 MB]