viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2010

Koniec remontów na lubuskich drogach krajowych

10-03-2011

Dobiega końca większość prowadzonych remontów  na lubuskiej sieci dróg krajowych. Jeszcze tylko na pojedynczych odcinkach prace trwają, ale i te mają zostać ukończone w najbliższych tygodniach.

Rozebranie starej i ułożenie nowej nawierzchni na ponad 52 km dróg (ok. 6 % całej sieci), wybudowanie zatok dla autobusów, wysepek kanalizujących i spowalniających ruch, wybudowanie ponad 2 km chodników, przebudowanie skrzyżowań, odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, a także wyremontowanie 5 obiektów mostowych pochłonie w sumie ponad 80 mln zł.

 

Remonty i zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowane w 2010 roku:

 1. Remont Obwodnicy Świebodzina w ciągu DK 2 i DK 3 - kontynuacja
 2. Rozbudowa DK nr 29 Urad-Drzeniów – kontynuacja
 3. Przebudowa DK nr 12 na odc. Trzebiel – Królów - kontynuacja
 4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odc. DK 3 Świebodzin-Kalsk
 5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odc. DK 3 Kalsk-Sulechów
 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 3  w m. Miłaków
 7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 12 Chrobrów-Szprotawa
 8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 12 Marszów-Żagań
 9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 12 Szprotawa-Wiechlice
 10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 31 gr. Rejonu-Kostrzyn n/Odrą
 11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 27 Żary ul. XXX-lecia
 12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 29 w m. Słubice
 13. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 31 w m. Słubice
 14. Budowa chodników
 15. Remont wiaduktów drogowych nad S3 w Zielonej Górze
 16. Remont wiaduktu nad drogą S3 w miejscowości Niedoradz
 17. Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi krajowej nr 22
 18. Naprawa chodników na moście granicznym w Olszynie , DK nr 18
 19. 

Przykłady zrealizowanych zadań:

 

 GDDKiA GDDKiA

 - Remont na obwodnicy Świebodzina w ciągu drogi krajowej nr 3. Zakres zadania obejmował rozebranie starej nawierzchni i ułożenie nowej, budowę wysepek kanalizujących ruch, odtworzenie oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

 

  GDDKiA

- Remont nawierzchni drogi krajowej nr 3 pomiędzy Świebodzinem i Sulechowem. Zakres zadania obejmował rozebranie starej nawierzchni i ułożenie nowej, budowę wysepek kanalizujących ruch, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, przebudowę skrzyżowania, odtworzenie oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

GDDKiA GDDKiA GDDKiA GDDKiA GDDKiA GDDKiA

 

- Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Trzebiel - Królów. Zakres zadania obejmował: poszerzenie istniejącej drogi do 8 m, przebudowa skrzyżowań drogi krajowej z drogą wojewódzką nr 294 i z drogami powiatowymi nr 1108F i nr 1102F oraz z drogami gminnymi, przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych, remont istniejących i budowa nowych chodników dla pieszych, budowa przejść dla pieszych wraz z azylami, budowa systemu odprowadzenia wód opadowych wraz z budową nowych odcinków kanalizacji deszczowej, zainstalowanie w niezbędnym zakresie urządzeń BRD, przebudowa przepustów drogowych,  korekta zjazdów.

 

15.12.2010