Koniec remontów na lubuskich drogach krajowych


Dobiega końca większość prowadzonych remontów  na lubuskiej sieci dróg krajowych. Jeszcze tylko na pojedynczych odcinkach prace trwają, ale i te mają zostać ukończone w najbliższych tygodniach.

Rozebranie starej i ułożenie nowej nawierzchni na ponad 52 km dróg (ok. 6 % całej sieci), wybudowanie zatok dla autobusów, wysepek kanalizujących i spowalniających ruch, wybudowanie ponad 2 km chodników, przebudowanie skrzyżowań, odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, a także wyremontowanie 5 obiektów mostowych pochłonie w sumie ponad 80 mln zł.

 

Remonty i zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowane w 2010 roku:

 1. Remont Obwodnicy Świebodzina w ciągu DK 2 i DK 3 - kontynuacja
 2. Rozbudowa DK nr 29 Urad-Drzeniów – kontynuacja
 3. Przebudowa DK nr 12 na odc. Trzebiel – Królów - kontynuacja
 4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odc. DK 3 Świebodzin-Kalsk
 5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na odc. DK 3 Kalsk-Sulechów
 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 3  w m. Miłaków
 7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 12 Chrobrów-Szprotawa
 8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 12 Marszów-Żagań
 9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 12 Szprotawa-Wiechlice
 10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 31 gr. Rejonu-Kostrzyn n/Odrą
 11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 27 Żary ul. XXX-lecia
 12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 29 w m. Słubice
 13. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 31 w m. Słubice
 14. Budowa chodników
 15. Remont wiaduktów drogowych nad S3 w Zielonej Górze
 16. Remont wiaduktu nad drogą S3 w miejscowości Niedoradz
 17. Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi krajowej nr 22
 18. Naprawa chodników na moście granicznym w Olszynie , DK nr 18
 19. 

Przykłady zrealizowanych zadań:

 

 GDDKiA GDDKiA

 - Remont na obwodnicy Świebodzina w ciągu drogi krajowej nr 3. Zakres zadania obejmował rozebranie starej nawierzchni i ułożenie nowej, budowę wysepek kanalizujących ruch, odtworzenie oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

 

  GDDKiA

- Remont nawierzchni drogi krajowej nr 3 pomiędzy Świebodzinem i Sulechowem. Zakres zadania obejmował rozebranie starej nawierzchni i ułożenie nowej, budowę wysepek kanalizujących ruch, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, przebudowę skrzyżowania, odtworzenie oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

GDDKiA GDDKiA GDDKiA GDDKiA GDDKiA GDDKiA

 

- Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Trzebiel - Królów. Zakres zadania obejmował: poszerzenie istniejącej drogi do 8 m, przebudowa skrzyżowań drogi krajowej z drogą wojewódzką nr 294 i z drogami powiatowymi nr 1108F i nr 1102F oraz z drogami gminnymi, przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych, remont istniejących i budowa nowych chodników dla pieszych, budowa przejść dla pieszych wraz z azylami, budowa systemu odprowadzenia wód opadowych wraz z budową nowych odcinków kanalizacji deszczowej, zainstalowanie w niezbędnym zakresie urządzeń BRD, przebudowa przepustów drogowych,  korekta zjazdów.

 

15.12.2010