viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAIzba pamięci drogownictwa

Izba Pamięci Drogownictwa

W 1979 r. ówczesny Rejon Dróg Publicznych w Międzyrzeczu przejął administrowanie dróg państwowych i lokalnych na obszarze Gminy Skwierzyna od RDP Gorzów Wlkp. Ówczesny Obwód Drogowy z Bledzewa został przeniesiony do Skwierzyny, gdzie znajdował się ważny węzeł dróg państwowych, tj. obecnie drogi krajowej Nr 3 i 24. W 1980 r. został zbudowany budynek administracyjno-socjalny. Mając w nim odpowiednie miejsce oraz do zagospodarowania teren wokół niego, który jest dobrze widoczny z drogi Nr 3, kierownik obwodu p. Stanisław Brzeziński zaproponował urządzenie skansenu (wystawy) różnych urządzeń drogowych, a w budynku izby pamiątek.

 

Impulsem był fakt, że w obwodzie znajdował się jeszcze poniemiecki doczepny walec drogowy z nr fabr. 29 wykonany w fabryce A. Gutmann we Frankfurcie n/Odrą (a.d.O.), który stanowił pierwszy egzemplarz naszych obecnych zbiorów. Następnie p. Brzeziński zainteresował się pozostałym po przebudowie skrzyżowania dróg dawnym kamieniem milowym. Później zaczął takich kamieni szukać i wszystko to gromadził w plenerowej ekspozycji przy O.D. Kolejno zaczął gromadzić inne eksponaty, które były stosowane w drogownictwie i tak: drogowskazy kamienne, kamienie milowe, różnego rodzaju bariery i poręcze drogowe pachołki, graniczniki, tablice itp., cały komplet (jest to rekonstrukcja) znaków drogowych, które obowiązywały w Polsce w 1938 r. wraz z instrukcją o nazwie Wskazówki dla niższej Służby Drogowej przy Utrzymaniu Dróg Kołowych. Autorem jej jest inż. Stanisław Dylewski.

Kolejnym etapem było zorganizowanie w O.D. izby, w której zaczęto gromadzić różne pamiątki z działalności służb drogowych i z życia drogowców. Jest tu wiele zdjęć, dokumentów i przyrządów, jak np.: przyrządy pomiarowe, sprzęt do liczenia, narzędzia do prac drogowych, ciesielsGDDKiAkich itp., dyplomy i odznaczenia, elementy umundurowania.

 

Taka działalność p. Brzezińskiego została zauważona i doceniona przez ówczesnego Naczelnego Dyrektora DODP w Szczecinie inż. Ryszarda Tylutkiego. Od niego oraz dzięki jego pomocy w izbie znalazło się wiele wydawnictw i starej dokumentacji technicznej. Naszą ekspozycję odwiedziło już wielu gości, a od niektórych z nich otrzymaliśmy kolejne cenne pamiątki.

 

Najcenniejsze wydawnictwa i dokumentacje to:

  • Akt erekcyjny przepustu przez drogę lokalną (obecnie powiatowa) we wsi Rokitno (obecnie jest tam Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej i Bazylika Mniejsza), który został odkopany podczas remontu przepustu w połowie lat 80-tych. Jest to dokument w języku niemieckim, który był zakopany w butelce. Zawiera on informacje o wsi i nazwiska ówczesnego księdza, sołtysa oraz ekipy , która budowała przepust.
  • Książka pt. „ Drogi Projektowanie, Budowa i Utrzymanie z 1922 r. Została ona wydana we Lwowie. Autorem jest inż. Artur Kuhnel – Profesor Politechniki Lwowskiej.
  • Książka z cyklu: Biblioteka Żołnierska - Podręczniki dla Dokształcających Szkół Zawodowych, Nr 13 pt. Budowa i Utrzymanie Dróg, autor inż. Rudolf Molisz. Została ona wydana w 1945 r. w Genewie przez Wszechświatowy Komitet Związków Młodzieży Chrześcijańskiej. Służyła do kształcenia polskich żołnierzy, którzy byli internowani podczas II Wojny Światowej w Szwajcarii,po upadku Francji w 1940 r.
  • Niemieckie tablice techniczne z 1941 r.
  • Plan liniowy drogi państwowej Nr 17 Trakt Poznański dług. 35,556 km z 1947 r. Został on opracowany w b. PZD Skwierzyna i zatwierdzony dn. 09.01.1947 r. przez Urząd Wojewódzki Poznański.
  • Okolicznościowy portfel skórzany z okazji 160-lecia powołania Generalnej Dyrekcji Dróg i Mostów (1819-1979). Otrzymali go uczestnicy spotkania w Józefowie jako prezent od MK CZDP.

Duże zainteresowanie wzbudzają zgromadzone w Skwierzynie kamienie milowe. Pan Brzeziński współpracuje z niemieckim Towarzystwem Badaczy Słupów i kamieni Milowych i z p. Zbigniewem Czarnuchem, twórcą witnickiego Parku Drogowskazów. Ukazała się przetłumaczona z języka niemieckiego książka Słupy i kamienie milowe w Lubuskiem. Znajduje się w niej osobny rozdział o naszej kolekcji zabytków drogownictwa.

 

Izba Pamięci Drogownictwa

ul. Gorzowska 17a

66-440 Skwierzyna

tel. (95) 717 01 15