viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2010

Weź udział w konsultacjach społecznych

10-03-2011

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone dwuetapowo. Pierwszym etapem będzie zapewnienie Państwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć internet jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag i w tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. A także zapoznanie się z dokumentacją w siedzibach Oddziałów GDDKiA. Dla zainteresowanych w województwie lubuskim materiały będą dostępne w siedzibie Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze na ul. Boh. Westerplatte 31, w pokoju nr 5 w godzinach działania urzędu tj. od 7.15 do 16.15.

 

W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie których będzie mogli Państwo zapoznać się również z opracowaną dokumentacją, dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015, a także jeżeli zgłosicie Państwo wcześniej uwagi lub pytania droga elektroniczną – poprzez formularz kontaktowy do zgłoszonych pytań i uwag będą mogli odnieść się eksperci, którzy byli autorami wspomnianej prognozy. Dla województwa lubuskiego oraz wielkopolskiego takie spotkanie odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim Al. Niepodleglości 16-18 budynek C Ip. 15 września 2010r. od godz. 9.00.

 

W celu zapewnienia większej przejrzystości opracowania oraz ułatwienia Państwu zapoznania się z prognozą oraz ułatwienie przekazania uwag i sugestii zadania ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 zostały podzielone w opracowanej prognozie oddziaływania na trzy grupy w zależności od stopnia zaawansowania ich przygotowania i realizacji:

 


  • GRUPA I – zadania realizowane,

  • GRUPA II – zadania przygotowywane (posiadające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, ale nie posiadające zezwoleń na realizację inwestycji),

  • GRUPA III – zadania na etapie studialnym (nie posiadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

 

CEL SPOTKANIA

 

Dla każdej z ww. grup chcemy w ramach konsultacji społecznych uzyskać odpowiedzi na inne pytania:

 

GRUPA I – zadania realizowane
W odniesieniu do tych zadań prosimy o opinie, czy zastosowane (zaproponowane w projektach wykonawczych) środki zabezpieczające, takie jak ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt są wystarczające, czy też należy zaprojektować i wykonać dodatkowe zabezpieczenia?

 

GRUPA II – zadania przygotowywane
W odniesieniu do tych zadań prosimy o opinie, czy w Państwa ocenie dany wariant przebiegu drogi został wybrany właściwie, czy też należy go zmienić (jeśli tak – dlaczego? w jaki sposób?). Jeśli natomiast wariant został wybrany prawidłowo – czy zastosowane (zaproponowane na etapie prac projektowych) środki zabezpieczające, takie jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt są wystarczające, czy też należy uzupełnić projekty o  dodatkowe zabezpieczenia?

 

GRUPA III – zadania studiowane
W odniesieniu do tych zadań prosimy o opinie, które z analizowanych wariantów powinny zostać wybrane do realizacji? Jakich kolizji w szczególności należy unikać przy trasowaniu i wyborze wariantów?

 

Gorąco namiar wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach, a w szczególności osoby mieszkający w pobliżu istniejących lub planowanych do budowy dróg krajowych.

 

Materiały do zapoznania się: /1047/prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-skutkow-realizacji-programu-budowy-drog-krajowych-na-lata-2011-2015