Weź udział w konsultacjach społecznych

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015.Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone dwuetapowo. Pierwszym etapem będzie zapewnienie Państwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć internet jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag i w tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. A także zapoznanie się z dokumentacją w siedzibach Oddziałów GDDKiA. Dla zainteresowanych w województwie lubuskim materiały będą dostępne w siedzibie Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze na ul. Boh. Westerplatte 31, w pokoju nr 5 w godzinach działania urzędu tj. od 7.15 do 16.15.

 

W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie których będzie mogli Państwo zapoznać się również z opracowaną dokumentacją, dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015, a także jeżeli zgłosicie Państwo wcześniej uwagi lub pytania droga elektroniczną – poprzez formularz kontaktowy do zgłoszonych pytań i uwag będą mogli odnieść się eksperci, którzy byli autorami wspomnianej prognozy. Dla województwa lubuskiego oraz wielkopolskiego takie spotkanie odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim Al. Niepodleglości 16-18 budynek C Ip. 15 września 2010r. od godz. 9.00.

 

W celu zapewnienia większej przejrzystości opracowania oraz ułatwienia Państwu zapoznania się z prognozą oraz ułatwienie przekazania uwag i sugestii zadania ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 zostały podzielone w opracowanej prognozie oddziaływania na trzy grupy w zależności od stopnia zaawansowania ich przygotowania i realizacji:

 


  • GRUPA I – zadania realizowane,

  • GRUPA II – zadania przygotowywane (posiadające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, ale nie posiadające zezwoleń na realizację inwestycji),

  • GRUPA III – zadania na etapie studialnym (nie posiadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

 

CEL SPOTKANIA

 

Dla każdej z ww. grup chcemy w ramach konsultacji społecznych uzyskać odpowiedzi na inne pytania:

 

GRUPA I – zadania realizowane
W odniesieniu do tych zadań prosimy o opinie, czy zastosowane (zaproponowane w projektach wykonawczych) środki zabezpieczające, takie jak ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt są wystarczające, czy też należy zaprojektować i wykonać dodatkowe zabezpieczenia?

 

GRUPA II – zadania przygotowywane
W odniesieniu do tych zadań prosimy o opinie, czy w Państwa ocenie dany wariant przebiegu drogi został wybrany właściwie, czy też należy go zmienić (jeśli tak – dlaczego? w jaki sposób?). Jeśli natomiast wariant został wybrany prawidłowo – czy zastosowane (zaproponowane na etapie prac projektowych) środki zabezpieczające, takie jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt są wystarczające, czy też należy uzupełnić projekty o  dodatkowe zabezpieczenia?

 

GRUPA III – zadania studiowane
W odniesieniu do tych zadań prosimy o opinie, które z analizowanych wariantów powinny zostać wybrane do realizacji? Jakich kolizji w szczególności należy unikać przy trasowaniu i wyborze wariantów?

 

Gorąco namiar wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach, a w szczególności osoby mieszkający w pobliżu istniejących lub planowanych do budowy dróg krajowych.

 

Materiały do zapoznania się: /1047/prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-skutkow-realizacji-programu-budowy-drog-krajowych-na-lata-2011-2015