viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Pięć obwodnic na etapie przygotowania, jedna w realizacji

23-06-2021

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na sieci dróg krajowych województwa lubuskiego powstanie sześć obwodnic. Obwodnica Strzelec Krajeńskich jest pierwszą, na realizację której podpisaliśmy już umowę z wykonawcą. Dla pozostałych pięciu trwają prace przygotowawcze. Łączna długość wszystkich obwodnic to ponad 47 km.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, odsunięcie ruchu ciężkiego i tranzytowego od obszarów zabudowanych, wyprowadzenie GDDKiA  ruchu z zatłoczonych miast, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej, przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów czy zapewnienie komfortu jazdy i zmniejszenie ryzyka wypadków - to główne założenia rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

 

W przygotowaniu

Pięć obwodnic - Krosna Odrzańskiego, Kostrzyna nad Odrą, Przytocznej, Dobiegniewa oraz Wschowy i Dębowej Łęki - jest obecnie w fazie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R).

 

STEŚ-R jest dwuetapowym opracowaniem projektowym.

W pierwszym etapie obowiązkiem wykonawcy jest:

 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności,
 • uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
 • dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
 • przygotowanie niezbędnych materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji.

W drugim etapie obowiązkiem wykonawcy jest: GDDKiA 

 • uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia,
 • określenie wytycznych dla projektu budowlanego,
 • wykonanie analizy wielokryterialnej umożliwiającej Zamawiającemu wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.

Obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29

W październiku 2017 r. podpisaliśmy umowę z firmą Transprojekt Gdański na opracowanie STEŚ-R. Budowa obwodnicy znacząco zmieni sytuację w mieście poprzez wybudowanie nowej przeprawy przez Odrę. Obecny zabytkowy most nie jest w stanie przenieść rosnących potoków ruchu. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Krośnie Odrzańskim. Odcinek ten jest ważnym korytarzem regionalnym zachodniej części województwa lubuskiego, ale także stanowi jeden z ważnych korytarzy przygranicznych od granicy z Niemcami w Świecku w kierunku Zielonej Góry i dalej poprzez drogę ekspresową S3 do zachodniej i południowej Polski.

 

Obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31

W październiku 2018 r. zawarliśmy umowę z firmą Multiconsult Polska na opracowanie STEŚ-R. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Kostrzyna nad Odra został złożony do Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w listopadzie 2020 r. Uzyskanie decyzji pozwoli ostatecznie zatwierdzić przebieg obwodnicy i kontynuować prace projektowe związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Obwodnica pozwoli na rozładowanie ruchu w kierunku północnym i zachodnim, dostęp i obsługę strefy ekonomicznej oraz dostęp do przejścia granicznego z Niemcami. Równolegle trwa procedura zmierzająca do realizacji budowy nowego mostu granicznego na Odrze z Republiką Federalną Niemiec, na drodze krajowej nr 22, w ramach zadania komplementarnego.

 

Obwodnica Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22

We wrześniu 2020 r. podpisaliśmy umowę z firmą MOSTY Katowice na opracowanie STEŚ-R. Podstawowym celem budowy obwodnicy Dobiegniewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Dobiegniewie. Obwodnica poprawi ruch drogowy na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim oraz pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1 i Trójmiasta.

 

Obwodnica Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24

Od września 2020 r. firma MOSTY Katowice pracuje nad STEŚ-R. Droga krajowa nr 24 jest ważnym korytarzem transportowym na osi wschód-zachód, równolegle do autostrady A2. Obwodnica poprawi również dostęp do drogi ekspresowej S3. Dzięki obwodnicy wyprowadzony zostanie szczególnie ruch dalekobieżny i tranzytowy z miejscowości. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Co istotne, dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Przytocznej.

 

Obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12

Prace nad dokumentacją STEŚ-R trwają od października 2020 roku. Prowadzi je firma Multiconsult Polska. Obwodnica stanowić będzie fragment ciągu DK12 stanowiącego połączenie nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

 

Planowana obwodnica dotyczy budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 12 relacji Głogów - Leszno, stanowiącej obwodnicę miasta Wschowa i m. Dębowa Łęka.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 12. Wpisuje się ona w szereg zadań, jakie są planowane na drodze krajowej nr 12, jak np. planowana budowa obwodnicy Głogowa. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości we Wschowie oraz na całym fragmencie drogi krajowej nr 12 pomiędzy Lesznem a Głogowem. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju regionu.

 

W realizacji

Pod koniec maja br. podpisaliśmy umowę na projekt i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22. Jest to pierwsza z sześciu inwestycji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w województwie lubuskim, dla której została podpisana umowa na realizację. Umowa o wartości 78 mln złotych została zawarta z firmą Colas Polska. Zakończenie robót planowane jest w 2024 r.

 

Zadania wykonawcy  

Wykonawca musi wykonać projekt, uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zbudować ponad siedmiokilometrową obwodnicę Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22.

 

Będzie to jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W zakres inwestycji wchodzi budowa obiektów mostowych, skrzyżowań jednopoziomowych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca m.in. oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest realizowane w formule Projektuj i buduj.

  

Droga krajowa nr 22 jest jedyną trasą przejazdową przez Strzelce Krajeńskie w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego oraz w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta. Ponadto przebiega przez strefę zabytkową wpisaną do rejestru zabytków, co uniemożliwia konieczną rozbudowę układu komunikacyjnego miasta. Co istotne, fragment drogi przebiegający przez miasto posiada nawierzchnię z kostki brukowej, co znacznie utrudnia jej utrzymanie w dobrym stanie technicznym przy obecnym natężeniu ruchu, a częste remonty są uciążliwe dla kierowców i mieszkańców miasta.

 

A18 - największa inwestycja drogowa w woj. lubuskim realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023

Cały odcinek przyszłej A18, od granicy państwa w Olszynie do węzła Golnice (dolnośląskie), jest w trakcie budowy. Przebudowa jezdni południowej obecnej DK18 jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem drogi do parametrów autostrady (pierwszym etapem była budowa jezdni północnej A18 na parametrach autostradowych w latach 2004-2007). To obecnie największa inwestycja drogowa realizowana w Lubuskiem. Decyzja ZRID dla południowej jezdni A18 została wydana już w 2011 r. Jednak dopiero decyzja Ministra Infrastruktury z sierpnia 2018 r. zapewniła finansowanie i umożliwiła realizację inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2023 r. kierowcy będą mieli do dyspozycji całą trasę o łącznej długości ponad 70 km w parametrach autostrady.

 

Odcinki realizacyjne A18

Inwestycja została podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

 • Odc. 0+1 - od granicy państwa do ok. dwóch kilometrów za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia. 24 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na przebudowę odcinka. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r. Długość odcinka: 11,6 km. Wartość umowy na roboty: 185,9 mln zł.
 • Odc. 2 - ok. dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia do blisko czterech kilometrów przed węzłem Iłowa. 14 listopada 2019 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r. Długość odcinka: 21,9 km. Wartość umowy na roboty: 254,1 mln zł.
 • Odc. 3 - blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa do granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego. 21 stycznia 2021 r. podpisanie umowy na realizację odcinka. Planowane zakończenie prac w II połowie 2023 r. Długość odcinka: 16,2 km. Wartość umowy na roboty: 175,1 mln zł.
 • Odc. 4 - granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice. 27 stycznia 2021 r. podpisana została umowa na realizację. Planowane zakończenie prac w II połowie 2023 r. Długość odcinka: 21,5 km. Wartość umowy na roboty: 258,7 mln zł.

Głównym zadaniem wykonawców jest dostosowanie, w pełnym zakresie, istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace będą polegać głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia zostanie rozebrana i położona będzie nowa nawierzchnia betonowa, a jezdnia zostanie poszerzona do 11 m.

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!

Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook Twitter  i Instagram .