viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAMapa Stanu Budowy Dróg

Autostrada A18 Olszyna - Żary Zachód

oddział: Zielona Góra

długość – 11,66 km

obecny etap – w realizacji

 

1. etap zrealizowany:

29.07.2010 - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw).

06.12.2011 - wydana została decyzja ZRID

24.04.2020 - podpisano umowę na realizację inwestycji

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi:

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A-4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A-18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.

 

Więcej informacji na: http://www.przebudowa-a18odc1.pl/

 

GDDKiA 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi - A
 • prędkość projektowa - 120 km/h,
 • prędkość miarodajna - 130 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3.75 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 3.00 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m
 • obciążenie – 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji

 • rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (0,5 m za dylatacją obiektu mostowego nad rzeką Nysa Łużycka) do km 1,500 wraz z węzłem Olszyna, w tym dobudowa pasów włączania i wyłączania w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A;
 • zamknięcie istniejącego zjazdu / wjazdu bezpośrednio na drogę krajową nr 18 w km około 0,410 wraz z likwidacją zjazdu, rozbiórką nawierzchni, przepustów i zapewnienie dojazdu do gminnej oczyszczalni ścieków poprzez pas technologiczny;
 • zamknięcie istniejących zjazdów / wjazdów (wraz z likwidacją zjazdu, rozbiórką nawierzchni, przepustów), które komunikowały teren byłego przejścia granicznego bezpośrednio do drogi krajowej nr 18 i stanowiły włączenie dróg powiatowych 1431F oraz 1432F do drogi krajowej nr 18.  Teren ten w stanie istniejącym ma również dostęp do DK 18 poprzez zjazdy publiczne na drogę powiatową nr 1108F i 1109F;
 • przebudowę istniejących węzłów drogowych Olszyna i Żary Zachód (Królów)
 • przełożenie drogi powiatowej nr 1108F i 1109F wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu w km 0,675 nad DK18 i budową nowego w km 0,713,  pod kątem prostym do trasy głównej autostrady A18;
 • skomunikowanie byłego przejścia granicznego za pomocą projektowanych dwóch rond przewidzianych do realizacji w miejscu istniejących skrzyżowań skanalizowanych wraz z niezbędną przebudową dróg powiatowych 1431F oraz 1432F;
 • komunikację pieszą terenów położonych po obu stronach autostrady poprzez budowę dojść (schody, pochylnie) do obiektu nad planowaną A18 w km 0,713 oraz ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych przy drodze powiatowej na długości niezbędnej przebudowy;
 • budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy trasy głównej autostrady A18 i drogi powiatowej DP nr 1108F, 1109F, wiaduktu drogowego m.in.: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania odwodnienia;
 • rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej dla łącznic węzła Olszyna (wyprowadzenie kanalizacji poza pasy ruchu);
 • budowę w obrębie węzła Olszyna rozwiązań umożliwiających m.in. Straży Granicznej i Służbie Celno-Skarbowej prowadzenie po obu stronach pasa autostradowego czasowych kontroli. Należy zastosować odpowiednie rozwiązania projektowe w porozumieniu z ww. służbami i w myśl dotychczasowych uzgodnień z Zamawiającym;
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych kolidujących z zakresem linii rozgraniczających projektowanego drogowego pasa autostradowego w tym m.in: wyburzenie budynku zlokalizowanego na działce nr 1164/5, obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (zwanego również budynkiem Straży Granicznej) i budynku zlokalizowanego na działce nr ewid. 213/7 gmina Trzebiel obręb Olszyna;
 • rozbiórkę istniejącego oświetlenia na moście na rzece Nysa Łużycka na terenie Niemiec (lamp przed obiektem, długość odcinka 64 m i 4 latarnie);
 • budowę przejścia nad autostradą dla dużych zwierząt
 • rozbiórkę obiektów inżynierskich WA-5, WA-6, WA-7 i WA-8
 • budowę obiektów inżynierskich PZ-2a, WA-5, WA-6, WA-7 i WA-8
 • budowę przejazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę;
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych;
 • budowę oświetlenia drogowego w technologii LED oraz infrastruktury dla zasilania w energię elektryczną oświetlenia i innych urządzeń zlokalizowanych w ciągu autostrady w szczególności w obrębie węzłów i MOP;
 • budowę pasa technologicznego;
 • budowę kanału technologicznego;
 • budowę urządzeń BRD: oznakowanie autostrady i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ekrany akustyczne i ogrodzenie autostrady; (obecnie Zamawiający zlecił opracowanie zmiany decyzji ZRiD 22/10 z dnia 06 grudnia 2011 roku w zakresie skrócenia ilości ekranów akustycznych)
 • po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów po rozbiórkach a także zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;
 • wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
 • wznowienie/ustalenie/wyznaczenie granic pasów drogowych dróg objętych inwestycją, znajdujących się w istniejących i nowoprojektowanych liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych;
 • opracowanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem wraz z budową Systemu Zarządzania Ruchem w obrębie węzła Olszyna;
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.
 • Wykonanie systemu referencyjnego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności w przypadku konieczności demontażu istniejącego oznakowania punktu referencyjnego, należy uwzględnić jego odtworzenie)

4. Obiekty inżynierskie:

 • Przejście dla zwierząt PZ-2a w km 2+050,00
 • Przejście dla zwierząt PZ-4a w km 4+510,00
 • Wiadukt autostradowy WA-5 w km 4+998,97 + rozbiórka istn.
 • Wiadukt autostradowy WA-6 w km 5+371,64 + rozbiórka istn.
 • Wiadukt autostradowy WA-7 w km 5+451,49 + rozbiórka istn.
 • Wiadukt autostradowy WA-8 w km 5+824,25 + rozbiórka istn.
 • Przejście dla zwierząt PZ-12a w km 10+900,00

5. Węzeł

 • rozbudowa węzła Olszyna
 • Żary Zachód

6. MOP-y

 • Jagłowice kat. II (istniejący)
 • Trzebiel kat. III (istniejący, przebudowa przez dzierżawcę)

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, przejść górnych dla zwierząt dużych oraz przejść dla zwierząt średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.