viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2016

Wykonanie za 2016 rok: 110% normy!

30-12-2016

GDDKiA

 

 

 

 

7 kontraktów o wartości prawie 1,9 mld zł w realizacji, łącznie ponad 95 km drogi klasy S, z czego ponad 30 km o przekroju dwujezdniowym.

Obwodnica Międzyrzecza (druga jezdnia) oddana do użytku pół roku przed terminem. Mijający 2016 rok dla lubuskiego Oddziału GDDKiA należy zaliczyć do udanych.

 

Do zakończenia budowy drogi ekspresowej S3 w lubuskim zbliżamy się milowymi krokami. W 2016 roku w realizacji było 7 odcinków:

  • obwodnica Gorzowa Wlkp. – budowa drugiej jezdni (11,6 km)
  • obwodnica Międzyrzecza – budowa drugiej jezdni (6,5 km)
  • odcinek Sulechów – Nowa Sól – budowa drugiej jezdni, podzielone na 3 kontrakty (44 km)
  • odcinek Nowa Sól – Kaźmierzów, podzielony na 2 kontrakty (33,3 km)

Na większości z nich prace idą w bardzo dobrym tempie, co z łatwością można obserwować np. przez szybę samochodu przejeżdżając obok budowy. Widać to również przy ocenie stopnia realizacji przyjętych na początku roku planów. W ogólnym podsumowaniu plan wykonany został z nadwyżką. W stosunku do pierwotnych założeń wykonanie wyniosło 110 %, co oznacza, że wykonanych zostało o 10 % więcej robót niż zakładano. W stosunku za zaplanowanej wartości prac w wysokości blisko 667 mln zł, ich wartość wyniosła prawie 737 mln zł.

 

Szybkie tempo realizacji robót pozwoliło na oddanie drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza pól roku przed terminem kontraktowym. Obie jezdnie (nowo wybudowana oraz istniejąca po wymianie nawierzchni i oznakowania) zostały wprawdzie udostępnione kierowcom już w październiku br., ale nieczynny był nadal środkowy węzeł (Międzyrzecz Zachód) a ruch odbywał się na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu. W połowie grudnia wydana została decyzja pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji, co pozwoliło na udostępnienie jej kierowcom w pełnym zakresie.

 

Na ukończeniu są również prace związane z budową Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy drodze S3. Chodzi o 3 pary MOPów: Marwice (w pobliżu Gorzowa Wlkp.), Popowo (przy  Skwierzynie) oraz Kępsko (niedaleko Sulechowa).

 

Do niezwykłych wydarzeń na skalę światową należy odnalezienie wiosną tego roku na terenie budowy obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego niemal kompletnego szkieletu wymarłego już gatunku nosorożca sprzed 125 tys. lat.

 

Rok 2017 to z pewnością kontynuacja rozpoczętych inwestycji, z których dwie powinny zostać zakończone i oddane do ruchu. Do użytku kierowców udostępnione będą również nowo budowane MOPy przy S3.

 

Poniżej szczegółowa informacja o postępach robót przy budowie S3:

 


 

II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp.

 

Pierwszy etap budowy zachodniej obwodnicy Gorzowa Wlkp. – od węzła Gorzów Południe do ul. Sulęcińskiej dł. około 2380 m został oddany do użytkowania w roku 2004.

Drugi etap – od węzła Gorzów Północ do węzła Gorzów Południe długości 9467 m został oddany do użytkowania w 2007 r.

Trzeci etap - ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu tranzytowego oraz usprawnienie połączeń obwodnicy z lokalną siecią drogową poprzez dobudowanie II jezdni.

 

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


 

 

II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza

 

Powstanie obwodnicy umożliwiło wyprowadzenie ruchu tranzytowego z wąskich ulic miasta. Stanowiło likwidację jednego z „wąskich gardeł” na drodze S3. Przy budowie drugiej jezdni obwodnicy powstał trzeci węzeł, który połączył drogę S3 z drogą 297, usprawniając komunikację w regionie.

 

19 października 2016 r. wykonawca udostępnił dwie jezdnie obwodnicy.

 

21 grudnia 2016 r. został otwarty węzeł Międzyrzecz Zachód oraz wprowadzona stała organizacja ruchu.

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


Sulechów – Nowa Sól

 

Inwestycja polega na dobudowie drugiej jezdni do istniejącej jedno jezdniowej drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól. (w. Nowa Sól Południe).

Realizacja tego zadania stanowi ostatni etap rozbudowy drogi do przekroju dwu jezdniowego na terenie województwa lubuskiego.

Inwestycja została podzielona na trzy pododcinki:

 

Odcinek 1 (Sulechów – Zielona Góra)

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


 

Odcinek 2 (Zielona Góra - Niedoradz)

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


 

Odcinek 3 (Niedoradz – Nowa Sól)

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


 

Nowa Sól – Kaźmierzów

 

Inwestycja została podzielona na dwa pododcinki:

Odcinek 1 (Nowa Sól - Gaworzyce)

GDDKiA

 

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


 

Odcinek 2 (Gaworzyce - Kaźmierzów)

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


 

Miejsce Obsługi Podróżnych - MOP Marwice

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016