Wykonanie za 2016 rok: 110% normy!

GDDKiA

 

 

 

 

7 kontraktów o wartości prawie 1,9 mld zł w realizacji, łącznie ponad 95 km drogi klasy S, z czego ponad 30 km o przekroju dwujezdniowym.Obwodnica Międzyrzecza (druga jezdnia) oddana do użytku pół roku przed terminem. Mijający 2016 rok dla lubuskiego Oddziału GDDKiA należy zaliczyć do udanych.

 

Do zakończenia budowy drogi ekspresowej S3 w lubuskim zbliżamy się milowymi krokami. W 2016 roku w realizacji było 7 odcinków:

  • obwodnica Gorzowa Wlkp. – budowa drugiej jezdni (11,6 km)
  • obwodnica Międzyrzecza – budowa drugiej jezdni (6,5 km)
  • odcinek Sulechów – Nowa Sól – budowa drugiej jezdni, podzielone na 3 kontrakty (44 km)
  • odcinek Nowa Sól – Kaźmierzów, podzielony na 2 kontrakty (33,3 km)

Na większości z nich prace idą w bardzo dobrym tempie, co z łatwością można obserwować np. przez szybę samochodu przejeżdżając obok budowy. Widać to również przy ocenie stopnia realizacji przyjętych na początku roku planów. W ogólnym podsumowaniu plan wykonany został z nadwyżką. W stosunku do pierwotnych założeń wykonanie wyniosło 110 %, co oznacza, że wykonanych zostało o 10 % więcej robót niż zakładano. W stosunku za zaplanowanej wartości prac w wysokości blisko 667 mln zł, ich wartość wyniosła prawie 737 mln zł.

 

Szybkie tempo realizacji robót pozwoliło na oddanie drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza pól roku przed terminem kontraktowym. Obie jezdnie (nowo wybudowana oraz istniejąca po wymianie nawierzchni i oznakowania) zostały wprawdzie udostępnione kierowcom już w październiku br., ale nieczynny był nadal środkowy węzeł (Międzyrzecz Zachód) a ruch odbywał się na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu. W połowie grudnia wydana została decyzja pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji, co pozwoliło na udostępnienie jej kierowcom w pełnym zakresie.

 

Na ukończeniu są również prace związane z budową Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy drodze S3. Chodzi o 3 pary MOPów: Marwice (w pobliżu Gorzowa Wlkp.), Popowo (przy  Skwierzynie) oraz Kępsko (niedaleko Sulechowa).

 

Do niezwykłych wydarzeń na skalę światową należy odnalezienie wiosną tego roku na terenie budowy obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego niemal kompletnego szkieletu wymarłego już gatunku nosorożca sprzed 125 tys. lat.

 

Rok 2017 to z pewnością kontynuacja rozpoczętych inwestycji, z których dwie powinny zostać zakończone i oddane do ruchu. Do użytku kierowców udostępnione będą również nowo budowane MOPy przy S3.

 

Poniżej szczegółowa informacja o postępach robót przy budowie S3:

 


 

II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp.

 

Pierwszy etap budowy zachodniej obwodnicy Gorzowa Wlkp. – od węzła Gorzów Południe do ul. Sulęcińskiej dł. około 2380 m został oddany do użytkowania w roku 2004.

Drugi etap – od węzła Gorzów Północ do węzła Gorzów Południe długości 9467 m został oddany do użytkowania w 2007 r.

Trzeci etap - ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu tranzytowego oraz usprawnienie połączeń obwodnicy z lokalną siecią drogową poprzez dobudowanie II jezdni.

 

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


 

 

II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza

 

Powstanie obwodnicy umożliwiło wyprowadzenie ruchu tranzytowego z wąskich ulic miasta. Stanowiło likwidację jednego z „wąskich gardeł” na drodze S3. Przy budowie drugiej jezdni obwodnicy powstał trzeci węzeł, który połączył drogę S3 z drogą 297, usprawniając komunikację w regionie.

 

19 października 2016 r. wykonawca udostępnił dwie jezdnie obwodnicy.

 

21 grudnia 2016 r. został otwarty węzeł Międzyrzecz Zachód oraz wprowadzona stała organizacja ruchu.

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


Sulechów – Nowa Sól

 

Inwestycja polega na dobudowie drugiej jezdni do istniejącej jedno jezdniowej drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól. (w. Nowa Sól Południe).

Realizacja tego zadania stanowi ostatni etap rozbudowy drogi do przekroju dwu jezdniowego na terenie województwa lubuskiego.

Inwestycja została podzielona na trzy pododcinki:

 

Odcinek 1 (Sulechów – Zielona Góra)

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


 

Odcinek 2 (Zielona Góra - Niedoradz)

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


 

Odcinek 3 (Niedoradz – Nowa Sól)

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


 

Nowa Sól – Kaźmierzów

 

Inwestycja została podzielona na dwa pododcinki:

Odcinek 1 (Nowa Sól - Gaworzyce)

GDDKiA

 

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


 

Odcinek 2 (Gaworzyce - Kaźmierzów)

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016


 

Miejsce Obsługi Podróżnych - MOP Marwice

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

* Stan na grudzień 2016