viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2013

Ostatni fragment S3 na odcinku Międzyrzecz-Sulechów oddany do ruchu

21-08-2013

GDDKiA

 

Decyzja pozwolenia na użytkowanie dla 13 km odcinka S3, biegnącego od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Jordanowo, trafiła dzisiaj do rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Miało to miejsce podczas wizyty gospodarczej, jaka odbyła się na nowo wybudowanym odcinku S3.

W momencie otrzymania decyzji od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydana została dyspozycja usunięcia barier uniemożliwiających wjazd na drogę S3 i wpuszczenie ruchu. To oznacza, że kierowcy mają od tej chwili do dyspozycji cały 43 km dwujezdniowy odcinek S3 od Międzyrzecza do Sulechowa. To również dobra wiadomość dla mieszkańców i przedsiębiorców północnej części województwa lubuskiego, ponieważ oznacza bezpośredni dostęp do autostrady A2 poprzez węzeł Jordanowo.

 

Oddany odcinek jest ostatnim fragmentem drogi ekspresowej S3 na odcinku Międzyrzecz-Sulechów, przekazanym do użytku w tym roku. Wcześniej oddane zostały już odcinki o łącznej długości 30 km. Koszt realizacji całości to ponad 1 mld zł. Do tej pory na trasie Międzyrzecz – Sulechów kierowcy poruszali się po drodze jednojezdniowej, gdzie zlokalizowanych było wiele skrzyżowań jednopoziomowych i zjazdów. Utrudnieniem dla kierowców był też przejazd przez miejscowości leżące przy trasie, gdzie konieczne było znaczne ograniczenie prędkości jazdy. Dzięki powstaniu odcinka dwujezdniowego, pozwalającego na odseparowanie kierunków ruchu oraz wyeliminowaniu wspomnianych elementów znacznie poprawi się komfort i bezpieczeństwo jazdy, a także skróci się czas przejazdu nawet o pół godziny. W zakres zadania, oprócz budowy ciągu głównego, wchodziła również budowa dwóch węzłów drogowych i przebudowa kolejnych dwóch. Powstały także 34 wiadukty, w tym dwie estakady o długości ponad 700 i 900 m, malowniczo wkomponowane w krajobraz. Wykonane zostały również elementy ochrony nietoperzy, zamieszkujących pobliski największy w Europie rezerwat służący ochronie siedliska zimowego tych ssaków. Zabezpieczenie ma formę ogrodzeń z siatki o wysokości 4 m, ustawionych w wyznaczonych miejscach. Całkowita długość ogrodzeń na tym odcinku drogi wynosi ponad 5,5 km.

 

Nad wysoką jakością realizowanych robót czuwało Laboratorium Drogowe GDDKiA, które na tym odcinku drogi wykonało ponad 7000 badań kontrolnych.

 

Budowa rozpoczęła się w sierpniu 2010. A pierwszy fragment od węzła Jordanowo do węzła Świebodzin Północ został oddany do ruchu w maju br. W trakcie realizacji jest obecnie 37 km odcinek S3 od Gorzowa Wlkp. do Międzyrzecza. Oddanie do ruchu planowane jest w maju 2014. Na kolejne odcinki S3 w lubuskim, które pozostały do realizacji tj. dobudowa drugich jezdni dla obwodnic Gorzowa Wlkp. i Międzyrzecza oraz odcinka od Sulechowa do Nowej Soli, zostały już ogłoszone przetargi. Rozpoczęcie prac przewidywane jest na wiosnę 2014, a zakończenie pod koniec 2016 roku.

GDDKiA

              • Węzeł Międzyrzecz Południe – skrzyżowanie z drogą gminną (starą trójką).

              • Węzeł Jordanowo – skrzyżowanie z autostradą A2 (płatną).
              • Węzeł Świebodzin Północ – skrzyżowanie z drogą gminną (starą trójką).
              • Węzeł Świebodzin Południe – skrzyżowanie z drogą gminną (starą trójką)
              • Węzeł Sulechów – skrzyżowanie z drogą gminną (starą trójką oraz drogą nr 32 w kierunku Poznania)

 

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA