viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2012

Podsumowanie roku 2012

19-12-2012

Co przyniósł rok 2012 na drogach krajowych województwa lubuskiego:

 

W budowie jest najważniejsza inwestycja województwa lubuskiego, czyli droga S3, na odcinkach o długości 80 km pomiędzy Gorzowem Wlkp. a Sulechowem. Pierwsze 43 km od południowego węzła obwodnicy Międzyrzecza do węzła Sulechów zostaną oddane w pierwszej połowie 2013 roku. Natomiast kolejnych 37 km, między Gorzowem Wlkp. a Międzyrzeczem, w pierwszej połowie 2014 roku.

 

30 października do Wojewody Lubuskiego został złożony wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza.

 

Wykonanych zostało również szereg mniejszych zadań, poprawiających stan infrastruktury na istniejącej sieci dróg krajowych. Za kwotę 67,6 mln złotych wyremontowanych zostało ponad 60 km. Zadania realizowane były w ramach kilku programów:

 

ZADANIA Z PROGRAMU dotyczącego usuwania skutków powodzi

1. Remont nawierzchni dk nr 27 na odc. Nowogród Bobrzański – Zielona Góra

2. Remont nawierzchni dk nr 29 Słubice – Krosno Odrzańskie - Połupin

3. Zabezpieczenie nasypu drogowego przed utratą stateczności skarp w ciągu dk nr 29 wraz z remontem nawierzchni drogi

4. Remont nawierzchni dk nr 32 Sulechów – Kargowa gr. Województwa

5. Dk 32 Brzózka – most nad rz. Bóbr

 

ZADANIA Z PROGRAMU GAMBIT/BRD/Program redukcji liczby ofiar śmiertelnych

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Mostki w ciągu dk nr 92

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Boczów w ciągu dk nr 92

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Lutol Suchy st. PKP w ciągu dk nr 92

4. Licheń – Długie dk 22

5. Dobiegniew – Rolewice

6. Dk 24

 

ZADANIA Z PROGRAMU Wagi Ważna Sprawa

1. DK 92 w m. Wilkowo – budowa miejsca do ważenia pojazdów

2. DK 2 m. Świebodzin – preselekcja

 

Remonty obiektów mostowych

1. WA-3 nad linią kolejową w ciągu drogi S3 (obwodnica Zielona Góra), Nad drogą nr S3, w m. Górzykowo, Nad linią kolejową w ciągu dk nr 32 (obwodnica Wilkanowa),

2. Roboty budowlane na moście drogowym przez rz. Drawę w ciągu dk 22 w m. Stare Osieczno ,

3. Wymiana dylatacji na 6 obiektach – Krosno Odrz. (2), Kostrzyn (2), Bucze (1), Gorzów Wlkp. (1).

 

Remonty dróg ze środków budżetowych

1. Remont nawierzchni dk 12 w m. Żarki Wielkie

2. Remont nawierzchni dk 22 w m. Różanki – Nierzym,

3. Remont nawierzchni dk 22 w m. Nierzym – Zdroiska,

4. Remont nawierzchni dk 22 w m. Przyłęg – Strzelce Krajeńskie,

5. Remont nawierzchni dk 22 w m. Licheń – Długie,

6. Remont nawierzchni dk 22 w m. Kostrzyn n/Odrą – Słońsk

7. Remont nawierzchni dk 24 odc. skrzyż. z DK 3

8. Remont nawierzchni dk 3 na odc. Rusinów – Świebodzin

9. Remont nawierzchni dk 12 w m. Zajączek – Strzeszowice,

10. Remont nawierzchni dk 24 odc. skrzyż. z dk 3 i dk 22

11. Remont nawierzchni dk 32 na odcinku Leśniów Wielki do ronda Piastów Śląskich

12. Remont drogi krajowej nr 3 w m. Rosin

13. Remont nawierzchni dk 22 w m. Wełmin - Przyłęg,

14. Remont nawierzchni dk 22 w m. Zdroisko – Wełmin,

15. Remont nawierzchni dk 22 w m. Strzelce – Licheń,

 

Ponadto, na bieżące utrzymanie dróg poniesione zostały wydatki w wysokości ponad 49 mln złotych.

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA